3 รูปแบบกราฟ Forex Charts

รูปแบบกราฟ Forex

รูปแบบกราฟ Forex Charts คืออะไร มีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับ ในโปรแกรมเทรดนั้นเราจะสามารถเลือกดูรูปแบบกราฟได้ตามที่เราต้องการ โดยจะมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ Line chart, Bar chart, Candlestick chart ซึ่งรูปแบบกราฟนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์นั้นสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดคู่เงินได้เป็นอย่างดี


รูปแบบกราฟ Forex Charts คืออะไร
[the_ad id=”9274″]
[the_ad id=”9269″]
[the_ad id=”9360″]
[the_ad id=”9368″]

3 รูปแบบกราฟ Forex Charts


รูปแบบกราฟ Forex กราฟลายเส้น (Line Chart)

กราฟลายเส้น ( Line Chart )

กราฟลายเส้น หรือ Line Chart เป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวๆ ไม่แสดง ราคาเปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด โดยกราฟลายเส้นนั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยราคาปิด (Close price) มา Plot ลงในกราฟต่อๆกัน จึงทำให้กราฟลายเส้นนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ เนื่องจากกราฟประเภทนี้แทบจะไม่แสดงอะไรเลย

อ่านต่อ รูปแบบกราฟกราฟลายเส้น Line Chart


รูปแบบกราฟ Forex กราฟแท่ง Barchart

กราฟแท่ง ( Bar chart )

กราฟแท่ง หรือ Bar Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด จะแสดงราคาโดยจะแสดงเป็นเส้นแนวตั้ง, ส่วนราคาเปิดหรือปิดจะแสดงผลเป็นเส้นแนวนอน ดังรูป เทรดเดอร์บางท่านชอบการอ่านกราฟแบบนี้มาก เพราะสามารถช่วยในการวิเคราะห์ทิศทางก่อนการเทรดได้ดี

อ่านต่อ รูปแบบกราฟกราฟแท่ง Bar chart


รูปแบบกราฟ Forex กราฟแท่งเทียน Candlestickchart

กราฟแท่งเทียน ( Candlestick chart )

กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกว่ากราฟประเภทนี้แสดงได้สมบูรณ์แบบเลย โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่ง แต่ต่างกันตรงที่ กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body

อ่านต่อ รูปแบบกราฟแท่งเทียน Candlestick