ใบอนุญาต Forex ASIC บริการด้านการเงินเพื่อปกป้องผู้บริโภค

ใบอนุญาต Forex ASIC

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาล AUSTRALIA ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ใบอนุญาต Forex ASIC ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 โดยบทบาทของ ASIC คือการบังคับใช้และควบคุมกฎหมายบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายบริการด้านการเงินเพื่อปกป้องผู้บริโภค นักลงทุนและเจ้าหนี้ชาวออสเตรเลีย อำนาจและขอบเขตของ ASIC ถูกกำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย พ.ศ. 2544 (ASIC ACT)

ASIC – Australian Securities and Investments Commission เป็นองค์กรแบบบูรณาการตลาดบริการทางการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลสินเชื่อผู้บริโภคของออสเตรเลียและดำเนินงานส่วนใหญ่ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท

ใบอนุญาต Forex

ใบอนุญาต กำกับดูแล โบรกเกอร์ Forex

บทบาทภายใต้พระราชบัญญัติ ASIC คือ:

 • บำรุงรักษาอำนวยความสะดวกและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการเงินและหน่วยงานในนั้น
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมั่นใจและมีข้อมูลจากนักลงทุนและผู้บริโภคในระบบการเงิน
 • บริหารกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อกำหนดขั้นตอนน้อยที่สุด
 • รับประมวลผลและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้อมูลที่ได้รับ
 • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีต่อสาธารณะโดยเร็วที่สุด
 • ดำเนินการใดๆ ที่เราสามารถทำได้และจำเป็นเพื่อบังคับใช้และให้ผลตามกฎหมาย         
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Australia

กฎหมายตราสามดวงในปี 2019 มีความเข้มแข็งทางอาญาและทางแพ่งโทษ สำหรับการประพฤติมิชอบทางการเงินและนำระบบการออกแบบและการจัดจำหน่ายสำหรับ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินและอำนาจการแทรกแซงผลิตภัณฑ์สำหรับ ASIC:

 • พรบ. กฎหมายการคลังฉบับปรับปรุง (เพิ่มบทลงโทษภาคธุรกิจและการเงิน) 2019
 • พรบ. กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม (หน้าที่ออกแบบและจำหน่ายและอำนาจการแทรกแซงผลิตภัณฑ์) พ.ศ. 2562

โครงสร้างของ ASIC คือ:

ภายใต้พระราชบัญญัติ ASIC คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสามถึงแปดคนรับผิดชอบการจัดการและการบริหารงานของ ASIC โครงสร้างองค์กรของเราสะท้อนถึงความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบและการลงทะเบียนและข้อกำหนดในการดำเนินงานของ ASIC ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการทิศทางและการมอบหมายนั้นมีการแบ่งปันกันทั่ว ทั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกผ่านแผงควบคุมช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

ทั้งนี้ ASIC เป็นหน่วยงานของประเทศออสเตรเลียที่มีความน่าเชื่อถือด้วยหลักการทำงานที่มีความโปร่งใส่ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันในนามคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุน มีการดำเนินการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงิน และการทุจริตในตลาดเงินทุน

กฎพื้นฐานทั่วๆ ไปของ BROKER FOREX ในการที่จะขอ LICENCE จาก ASIC คือ การมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย $1,000,000 ทั้งนี้ ASIC ยังมีกฎให้ BROKER ที่จะขอใบอนุญาตจะต้องแยกเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกับเงินฝากของลูกค้าและยังมีเงินประกัน ในกรณีที่ BROKER ที่จดทะเบียนกับ ASIC ล้มละลายเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งอีกด้วย ระเบียบทั่วไปของ ASIC จะไม่จำกัดวิธีการในการเทรดใดๆ กับลูกค้าของ BROKER ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ HEDGING หรือ SCALPING (หลายบริษัทจำกัดในส่วนนี้เพื่อป้องกันการหมุนเงินผิดกฎหมาย)

ใบอนุญาต Forex

หน้าที่ BROKER ที่ได้รับ ใบอนุญาต Forex ASIC

 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้า
 • การจัดการในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • การทำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • การดำเนินโครงการที่ลงทะเบียน
 • ให้บริการดูแลหรือรับฝาก

ASIC เป็นหน่วยงานที่คอยจัดการ ดูแล ควบคุม BROKER FOREX ในประเทศออสเตรเลียให้อยู่ในมาตรฐานอีกทั้งจะยังยับยั้งการทุจริตหลอกลวงจาก BROKER FOREX ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนับเป็นองค์กรที่มีการพูดถึงกันมากในเรื่องความน่าเชื่อถือ

ปัจจุบันมี BROKER FOREX ทั้งใหม่และเก่ายื่นขอจดทะเบียนกับทาง ASIC เป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีปริมาณการจดทะเบียนสู้กับ FCA และ CYSEC ไม่ใด้ แต่ในเรื่องของคุณภาพและความเข็มงวดนั้นมีความเข้มแข็งสู้ได้อย่างแน่นอน ทางเวปของ ASIC มีการให้ความรู้กับนักลงทุนผ่าน HTTPS://WWW.MONEYSMART.GOV.AU/ ซึ่งจะสอนความแตกต่างด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้นักลงทุน

หากนักลงทุนท่านใดพบเจอหรือสงสัยในบริษัท BROKER FOREX ที่แอบอ้างว่ามีการรับ LICENCE จาก ASIC แล้วหรือไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนักลงทุนสามารถแจ้งร้องเรียนไปที่ ASIC ได้ที่ HTTP://ASIC.GOV.AU/ABOUT-ASIC/CONTACT-US/HOW-TO-COMPLAIN/  เพื่อให้ทาง ASIC ดำเนินคดีต่อไป

ใบอนุญาต Forex

สรุป ใบอนุญาต Forex ASIC

ASIC เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาล AUSTRALIA จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 โดยบทบาทของ ASIC คือ การบังคับใช้และควบคุมกฎหมายบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายบริการด้านการเงินเพื่อปกป้องผู้บริโภค อำนาจและขอบเขตของ ASIC ถูกกำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย พ.ศ. 2544 (ASIC ACT) โดย BROKER FOREX ที่จะขอ LICENCE จาก ASIC จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย $1,000,000