busforex

เข้าสู่ระบบ

Sign in with Google

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
banner
XM
Step 6 - Support

5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance

ตอบ1 อ่าน194
nonae359
20 กุมภาพันธ์ 2016, 14:46:57 น.
[backcolor=#ffffff]
      เป็น 2 เรื่องพื้นฐานที่สำคัญ, มีประสิทธิภาพ, support และ resistance เป็นรูปแบบทางเทคนิค. โดยมีเส้นเทรนไลน์แนวนอน ซึ่งทำให้เกิดทิศทางการย้อนกลับของราคา. เมื่อราคาเคลื่อนที่ลง, เส้น support จะแสดงให้เห็นถึงโมเมนเมื่อมีการ buy ได้ครอบคลุมการ sell และราคาก็จะเกิดการกลับตัว. ตรงกันข้าม, เมื่อราคาได้เคลื่อนที่ไปสูงขึ้น, ที่จุด resistance การ sell ได้ปกคลุมการ buy แล้วราคาก็จะเคลื่อนที่ลง.[/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
      การระบุจุดเปลี่ยนแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณกำหนดราคาเป้าหมายเริ่มต้นได้และพัฒนาระเบียบการขายของคุณเอง. เช่นเดียวกับรูปแบบอื่นๆ ที่เราได้กล่าวไว้, มาเรียนรู้รายละเอียดของ support และ resistance levels จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ. มีอยู่ 5 กฎเพื่อความเข้าใจ support และ resistance.[/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
      1. Trends challenged – support และ resistance บ่อยครั้งมักจะทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนเทรนหรือแนวโน้ม. เมื่อเส้นเทรนไลน์ได้พบกับ [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
      resistance, เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง. ตัวอย่างเช่น, จากกราฟในรูป, เมื่อเส้นเทรนไลน์สีฟ้าในขาขึ้น (uptrend) ได้มาบรรจบกับ [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
      resistance, ทำให้ราคาเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่เป็นเทรนลง. [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size][backcolor=#ffffff]
      5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
    [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]2. Places change – หากมีการเบรกแนว support ลงไป, ณ จุดนั้นจะกลายเป็น resistance ทันที. เช่นเดียวกันกับ แนว resistance หลังจากเบรกแนว resistance ขึ้นไปแล้ว จุดนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นแนว support ต่อไป. [/backcolor][/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
      5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8][backcolor=#ffffff]
   [/backcolor][/backcolor]

   [backcolor=#fbf8f8][backcolor=#ffffff]
   [/backcolor][/backcolor]

   [backcolor=#fbf8f8][backcolor=#ffffff]3. Retests reinforce – [/backcolor][/backcolor][backcolor=#ffffff]บ่อยครั้งมากที่เทรนไลน์จะไปทดสอบซ้ำที่แนวรับหรือแนวต้าน, ทดสอบหลายครั้งไม่ผ่านก็จะกลายเป็นแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแรง. จากรูปภาพแสดงให้เห็นถึงแนวต้านที่แข็งแรงมาก ระดับราคา 32.50$. ราคามีการขึ้นไปทดสอบถึง 4 ครั้งที่ระดับราคานี้ แต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้, เราควรที่จะคาดการณ์ได้ว่าที่ระดับราคานี้เป็นแนวต้านที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก.[/backcolor][/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size][backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#ffffff]5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor][/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]4. Volume reinforces –[/backcolor][/font][/size][backcolor=#fbf8f8]   หากแนวต้านหรือแนวรับมีความสัมพันธ์กับปริมาณของ Volume ที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มนั้นก็จะมีความถูกต้องมากขึ้น. พิจารณาจากรูปภาพ, ตั้งแต่เดือนกันยายน 2008, มีแนวต้านอยู่ที่ระดับราคา 42.50$ ราคาได้ขึ้นไปทดสอบที่ระดับราคา 42.50$ หลายครั้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน, จะเห็นว่า Volume ช่วงที่ราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านนั้นเพิ่มขึ้น (วงกลมสีฟ้า) การเกิดรูปแบบนี้จะเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวต้านที่ราคา 42.50$ และแสดงว่าการที่จะเบรกแนวต้านที่ราคา 42.50$ นั้น จะต้องเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก.[/backcolor][/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
      5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]5. Time matters –[/backcolor][/font][/size][backcolor=#fbf8f8]   ไม่นานมานี้, ถือว่าเป็นระดับ support ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก. ปัญหาก็คือในขณะนี้เป็นตลาดขาลงนักลงทุนส่วนมากกำลังมองหาแนวรับที่ดีที่มีประสิทธิภาพจากราคาที่ผ่านมา. แต่เสียดายการวิ่งของราคาที่ผ่านมาไม่ได้เป็นประโยชน์เลย. ตัวอย่างจากรูปภาพ, เราเห็นแนวรับโดยราคาได้วิ่งลงมาในปี 2008. แนวรับนั้นราคาไม่ได้วิ่งไปทดสอบมากกว่า 1 ปีแล้ว นั้นทำให้แนวรับนั้นหมดความสำคัญไป.[/backcolor][/font][/size]
   
   [backcolor=#fbf8f8]
       [/backcolor]
[/font][/size][backcolor=#fbf8f8]
      5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor]
[/font][/size]
nonae359 Hero Member กระทู้: 1247
[backcolor=#ffffff]
      เป็น 2 เรื่องพื้นฐานที่สำคัญ, มีประสิทธิภาพ, support และ resistance เป็นรูปแบบทางเทคนิค. โดยมีเส้นเทรนไลน์แนวนอน ซึ่งทำให้เกิดทิศทางการย้อนกลับของราคา. เมื่อราคาเคลื่อนที่ลง, เส้น support จะแสดงให้เห็นถึงโมเมนเมื่อมีการ buy ได้ครอบคลุมการ sell และราคาก็จะเกิดการกลับตัว. ตรงกันข้าม, เมื่อราคาได้เคลื่อนที่ไปสูงขึ้น, ที่จุด resistance การ sell ได้ปกคลุมการ buy แล้วราคาก็จะเคลื่อนที่ลง.[/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
      การระบุจุดเปลี่ยนแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณกำหนดราคาเป้าหมายเริ่มต้นได้และพัฒนาระเบียบการขายของคุณเอง. เช่นเดียวกับรูปแบบอื่นๆ ที่เราได้กล่าวไว้, มาเรียนรู้รายละเอียดของ support และ resistance levels จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ. มีอยู่ 5 กฎเพื่อความเข้าใจ support และ resistance.[/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
      1. Trends challenged – support และ resistance บ่อยครั้งมักจะทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนเทรนหรือแนวโน้ม. เมื่อเส้นเทรนไลน์ได้พบกับ [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
      resistance, เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง. ตัวอย่างเช่น, จากกราฟในรูป, เมื่อเส้นเทรนไลน์สีฟ้าในขาขึ้น (uptrend) ได้มาบรรจบกับ [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
      resistance, ทำให้ราคาเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่เป็นเทรนลง. [/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size][backcolor=#ffffff]
      5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
    [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]2. Places change – หากมีการเบรกแนว support ลงไป, ณ จุดนั้นจะกลายเป็น resistance ทันที. เช่นเดียวกันกับ แนว resistance หลังจากเบรกแนว resistance ขึ้นไปแล้ว จุดนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นแนว support ต่อไป. [/backcolor][/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
      5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8][backcolor=#ffffff]
   [/backcolor][/backcolor]

   [backcolor=#fbf8f8][backcolor=#ffffff]
   [/backcolor][/backcolor]

   [backcolor=#fbf8f8][backcolor=#ffffff]3. Retests reinforce – [/backcolor][/backcolor][backcolor=#ffffff]บ่อยครั้งมากที่เทรนไลน์จะไปทดสอบซ้ำที่แนวรับหรือแนวต้าน, ทดสอบหลายครั้งไม่ผ่านก็จะกลายเป็นแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแรง. จากรูปภาพแสดงให้เห็นถึงแนวต้านที่แข็งแรงมาก ระดับราคา 32.50$. ราคามีการขึ้นไปทดสอบถึง 4 ครั้งที่ระดับราคานี้ แต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้, เราควรที่จะคาดการณ์ได้ว่าที่ระดับราคานี้เป็นแนวต้านที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก.[/backcolor][/font][/size]
   
   [backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size][backcolor=#ffffff]
       [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#ffffff]5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor][/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]4. Volume reinforces –[/backcolor][/font][/size][backcolor=#fbf8f8]   หากแนวต้านหรือแนวรับมีความสัมพันธ์กับปริมาณของ Volume ที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มนั้นก็จะมีความถูกต้องมากขึ้น. พิจารณาจากรูปภาพ, ตั้งแต่เดือนกันยายน 2008, มีแนวต้านอยู่ที่ระดับราคา 42.50$ ราคาได้ขึ้นไปทดสอบที่ระดับราคา 42.50$ หลายครั้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน, จะเห็นว่า Volume ช่วงที่ราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านนั้นเพิ่มขึ้น (วงกลมสีฟ้า) การเกิดรูปแบบนี้จะเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวต้านที่ราคา 42.50$ และแสดงว่าการที่จะเบรกแนวต้านที่ราคา 42.50$ นั้น จะต้องเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก.[/backcolor][/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
      5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor]
[/font][/size]
   
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]
   [/backcolor]
[/font][/size]
   [backcolor=#fbf8f8]5. Time matters –[/backcolor][/font][/size][backcolor=#fbf8f8]   ไม่นานมานี้, ถือว่าเป็นระดับ support ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก. ปัญหาก็คือในขณะนี้เป็นตลาดขาลงนักลงทุนส่วนมากกำลังมองหาแนวรับที่ดีที่มีประสิทธิภาพจากราคาที่ผ่านมา. แต่เสียดายการวิ่งของราคาที่ผ่านมาไม่ได้เป็นประโยชน์เลย. ตัวอย่างจากรูปภาพ, เราเห็นแนวรับโดยราคาได้วิ่งลงมาในปี 2008. แนวรับนั้นราคาไม่ได้วิ่งไปทดสอบมากกว่า 1 ปีแล้ว นั้นทำให้แนวรับนั้นหมดความสำคัญไป.[/backcolor][/font][/size]
   
   [backcolor=#fbf8f8]
       [/backcolor]
[/font][/size][backcolor=#fbf8f8]
      5 กฎที่สำคัญสำหรับความเข้าใจ Support และ Resistance in Step 6 - Support[/backcolor]
[/font][/size]
novice
20 กุมภาพันธ์ 2016, 15:46:35 น.
ขอบคุณค้าบบบ
20 กุมภาพันธ์ 2016, 15:46:35 น.
novice Newbie กระทู้: 27
ขอบคุณค้าบบบ
1

Navigation

Support working hours
เริ่มโดย xmsupport เมื่อ XM Global Limited
0 ตอบ
22 อ่าน
22 พฤษภาคม 2017, 18:13:36 น.
โดย xmsupport
Support working hours
เริ่มโดย xmsupport เมื่อ XM Global Limited
0 ตอบ
23 อ่าน
08 พฤษภาคม 2017, 18:37:16 น.
โดย xmsupport
ECONOMIC CALENDAR THAI SUPPORT HOURS
เริ่มโดย xmsupport เมื่อ XM Global Limited
0 ตอบ
85 อ่าน
26 ตุลาคม 2016, 12:58:03 น.
โดย xmsupport
ECONOMIC CALENDAR / THAI SUPPORT HOURS
เริ่มโดย xmsupport เมื่อ XM Global Limited
0 ตอบ
14 อ่าน
08 มีนาคม 2017, 10:50:08 น.
โดย xmsupport

Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner