ระบบเทรด BREAKOUT TRENDLINE

ระบบเทรด BREAKOUT TRENDLINE

กลยุทธ์ ระบบเทรด BREAKOUT TRENDLINE การเข้าทำการซื้อขายในตลาด FOREX โดยปกติ จะขึ้นกับแนวความคิด ในช่วงขณะที่กราฟราคา สามารถทะลุเส้นแนวโน้มไปได้ โดยในความเป็นจริง การทะลุเส้นแนวโน้มได้ ก็มีความ “อาจจะ” เป็นไปได้ว่า แนวโน้มตลาด Forex จะเปลี่ยนแปลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ระบบเทรด BREAKOUT TRENDLINE

ดังนั้น สิ่งนี้หมายความว่า ถ้าเทรดเดอร์เห็นว่า กราฟราคาแท่งเทียน สามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลง ของกราฟราคาแท่งเทียน ไปได้แล้ว นั่นหมายความว่า แนวโน้มขาขึ้น ได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว ให้เทรดเดอร์มองหาสัญญาณ ที่จะเข้าเปิดคำสั่งซื้อ   

ในทางตรงกันข้าม หากเทรดเดอร์มองเห็น กราฟราคาแท่งเทียน สามารถทะลุเส้นแนวโน้ม ของกราฟราคาแท่งเทียนขาขึ้นไปได้ ก็แปลความหมาย ได้เช่นกันว่า เริ่มมีการปรับตัว เป็นกราฟราคาขาลงแล้ว ให้เทรดเดอร์ เริ่มมองหาตำแหน่ง ที่ควรจะเปิดคำสั่งขาย ได้เช่นกัน

การตั้งค่าสำหรับ ระบบเทรด Forex กลยุทธ์ BREAKOUT  TRENDLINE

  • กรอบระยะเวลา : ทุกกรอบระยะเวลา
  • คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
  • เครื่องบ่งชี้ : เส้นแนวโน้ม กับวิธีการลากเส้นแนวโน้ม และการดูพฤติกรรมกราฟราคาแท่งเทียน
ระบบเทรด BREAKOUT TRENDLINE

จะลากเส้นแนวโน้มได้อย่างไร?

สำหรับตลาดกราฟราคา ที่อยู่ในช่วงตลาดขาลง กราฟราคา จะสร้างจุดสูงสุด ในตำแหน่งที่ความสูงลดลง และนี่คือ จุดสูงสุดที่ลดลง ซึ่งเทรดเดอร์จะต้องใช้ เพื่อวาดเส้นแนวโน้มขาลง และสำหรับเส้นแนวโน้มตลาดขาลง ให้เทรดเดอร์ ใช้การเชื่อมโยงจุดสูงสุด ของกราฟราคาแท่งเทียน ที่แกว่งตัวสูงขึ้น แต่ต่ำลงสองครั้ง หรือสองจุด แล้วลากเส้น ระหว่างจุดที่หนึ่ง ไปยังจุดที่สอง เพื่อสร้างเส้นแนวโน้มขาลง ของเทรดเดอร์

สำหรับตลาด ที่มีแนวโน้มขาขึ้น กราฟราคาที่แกว่งตัวต่ำลง แต่มีระดับที่สูงขึ้นแล้ว จะทำซ้ำอีกครั้ง โดยให้เทรดเดอร์ สามารถใช้เป็นตำแหน่ง ในการลากเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้ โดยลากจากจุดแกว่งตัวต่ำลง ที่หนึ่งไปยังจุดแกว่งตัวต่ำลงที่สอง เพื่อสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อเทรดเดอร์ มองเห็นกราฟราคา แบ่งเส้นแนวโน้มที่ชัดเจน มักเป็นสัญญาณเริ่มต้น ที่แนวโน้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เทรดเดอร์ควรจะรอ ให้แท่งเทียนปิดที่ด้านล่าง หรือด้านบนที่สูง หรือต่ำกว่าของเส้นแนวโน้ม ก่อนที่เทรดเดอร์ จะออกคำสั่งซื้อ หรือขายทุกครั้ง

กฎ – ระบบเทรด Forex สำหรับการเปิดคำสั่งซื้อใน กลยุทธ์ BREAKOUT TRENDLINE

Buy BREAKOUT TRENDLINE

ใน ตลาด Forex กราฟราคาแท่งเทียน จะต้องอยู่ในช่วง แนวโน้มตลาดขาลง และเทรดเดอร์ จะต้องหาจุดสองจุด เพื่อดึงลากเส้นแนวโน้มขาลง

ให้เทรดเดอร์รอ ให้กราฟราคาแท่งเทียนตัดกัน ระหว่างเส้นแนวโน้ม ที่เทรดเดอร์ลาก กับกราฟราคาแท่งเทียน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า กราฟราคาแท่งเทียน ที่ตัดกันนั้น มีราคาปิดที่ด้านบน ของแท่งเทียน (แท่งเทียนขาขึ้น)

สิ่งถัดไป ที่ให้เทรดเดอร์ทำ ก็คือ การวางคำสั่งซื้อ ล่วงหน้าประมาณ 2-3 PIPS ที่ด้านบนเหนือแท่งเทียน แท่งที่สูงขึ้น แท่งตัดกับเส้นแนวโน้ม และมีราคาปิดที่ด้านบน แท่งนั้นๆ

สำหรับการวางตำแหน่งการหยุดการสูญเสียให้เทรดเดอร์วางไว้ประมาณ 2-5 PIPS ที่บริเวณด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่ตัดกัน

ในส่วนของการ กำหนดเป้าหมายการทำกำไร ให้เทรดเดอร์มองหากราฟราคา ที่แกว่งตัวสูงสุดล่าสุดก่อนหน้า เป็นเป้าหมายได้ หรือเทียบอัตราส่วน กำไรกับความเสี่ยง ที่เทรดเดอร์ต้องการ และหรือเทรดเดอร์ สามารถออกจากคำสั่งซื้อ ได้มีการตัดกัน ของกราฟราคาในฝั่งตรงกันข้ามเกิดขึ้น

กฎ – สำหรับการเปิดคำสั่งขาย ในกลยุทธ์ BREAKOUT  TRENDLINE

ตลาดกราฟราคาแท่งเทียน อยู่ในช่วงตลาดขาขึ้น และเทรดเดอร์ต้องหา ตำแหน่งสองตำแหน่ง เพื่อลากเส้นแนวโน้มที่สูงขึ้น

หลังจากการลากเส้นแนวโน้ม ที่สูงขึ้นแล้ว ก็ให้เทรดเดอร์รอให้กราฟราคาแท่งเทียน สามารถตัดผ่านลงกับเส้นแนวโน้มดังกล่าวนี้ และรอตรวจสอบให้แน่ใจว่า กราฟราคาแท่งเทียน แท่งตัดกันกับเส้นแนวโน้มนั้น มีราคาปิดที่ด้านล่าง ของแท่งหรือไม่? (กราฟแท่งเทียนขาลง)

ต่อมา ให้เทรดเดอร์ทำการวางคำสั่งขายล่วงหน้า ประมาณ 2-3 PIPS ที่บริเวณด้านล่าง ของแท่งเทียนแท่งดังกล่าว

การวางตำแหน่งการหยุดการสูญเสีย ให้เทรดเดอร์วางไว้ประมาณ 2-5  PIPS ที่ด้านบนที่สูงสุด ของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่ตัดกัน

Sell BREAKOUT TRENDLINE

กราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่แกว่งตัวต่ำสุดล่าสุด ก่อนหน้าที่เทรดเดอร์ จะเข้าทำการเปิดคำสั่งขายนั้น สามารถกำหนดเป็นเป้าหมาย การทำกำไรได้

ข้อเสีย – ของกลยุทธ์การซื้อขาย แบบกราฟ BREAKOUT TRENDLINE

  • กลยุทธ์การเทรด แบบ BREAKOUT TRENDLINE นี้ อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้ง ที่จะเป็นการเบรกหลอก BREAKOUT FALSE หมายถึง กราฟราคาแท่งเทียน วิ่งทะลุเส้นแนวโน้ม ออกไปแล้ว แต่มีการย้อนกลับมา ก่อนจะวิ่งทะลุไปอีกรอบ ซึ่งส่งผลให้ การออกคำสั่งซื้อ หรือขายของเทรดเดอร์ อาจจะโดนคำสั่งหยุดการขาดทุน ก่อนที่กราฟราคาแท่งเทียน จะวิ่งไปตามทาง ที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้
  • บางครั้งแท่งกราฟราคา แท่งที่ทะลุเส้นแนวโน้มไป มีลักษณะแท่งเทียนที่ยาวมาก ซึ่งจะเพิ่มระยะการป้องกันการขาดทุน ของเทรดเดอร์ได้
  • ทางแก้ไขอย่างหนึ่ง คือ การไปมองหาจุด ที่จะสามารถตั้งเป็น การหยุดการขาดทุน ของเทรดเดอร์ ในกรอบระยะเวลา ที่เล็กลง จะสามารถช่วย ในระยะการหยุดการขาดทุนนี้แคบลง

ข้อดี – ของกลยุทธ์การซื้อขาย BREAKOUT TRENDLINE

  • เป็นกลยุทธ์การซื้อขาย ที่มีประสิทธิภาพมาก หากใช้อย่างถูกต้อง
  • สามารถใช้ได้ กับกรอบเวลาทั้งหมด
  • ช่วยให้เทรดเดอร์ สามารถจับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มได้ เพื่อการเทรดที่ได้ผลกำไร มากที่สุด

สรุป ระบบเทรด BREAKOUT TRENDLINE

กลยุทธ์ ระบบเทรด Breakout Trendline สามารถใช้ได้ทุกกรอบระยะเวลาไม่ว่าจะเป็น 5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ทุกคู่สกุลเงิน โดยใช้เส้นแนวโน้ม กับวิธีการลากเส้นแนวโน้ม และการดูพฤติกรรมกราฟราคาแท่งเทียน เป็๋นเครื่องบ่งชี้ แต่เทรดเดอร์ก็ต้องระวังอาจจะมีบ้างเป็นบางครั้ง ที่จะเป็นการเบรกหลอก