บทความ Forex เบื้องต้น

ใบอนุญาต Forex กำกับดูแล โบรกเกอร์ Broker คืออะไร มีอะไรบ้าง

จะเทรด Forex ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มี “ใบอนุญาต Forex” กำกับดูแล เพราะการจดทะเบียน เป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าโบรกเกอร์ Forex นั้น มีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex IFSC ผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก

ใบอนุญาต Forex IFSC – INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก ซึ่งยังรวมถึง BROKER

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex ASIC บริการด้านการเงินเพื่อปกป้องผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาล AUSTRALIA ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ใบอนุญาต Forex

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex CySEC กำกับดูแลด้านการบริการ การลงทุน

ใบอนุญาต Forex CySEC สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดด้านการบริการ การลงทุน

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex FCA กำกับดูแลด้านการเงินที่น่าเชื่อถือระดับโลก

อีกหนึ่งในการให้ LICENCE ใบอนุญาต Forex FCA หรือ การให้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านการเงินที่น่าเชื่อถือระดับโลก คือ THE FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA)

บทความ Forex เบื้องต้น

ใบอนุญาต Forex กำกับดูแล โบรกเกอร์ Broker คืออะไร มีอะไรบ้าง

จะเทรด Forex ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มี “ใบอนุญาต Forex” กำกับดูแล เพราะการจดทะเบียน เป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าโบรกเกอร์ Forex นั้น มีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex IFSC ผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก

ใบอนุญาต Forex IFSC – INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก ซึ่งยังรวมถึง BROKER

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex ASIC บริการด้านการเงินเพื่อปกป้องผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาล AUSTRALIA ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ใบอนุญาต Forex

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex CySEC กำกับดูแลด้านการบริการ การลงทุน

ใบอนุญาต Forex CySEC สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดด้านการบริการ การลงทุน

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex FCA กำกับดูแลด้านการเงินที่น่าเชื่อถือระดับโลก

อีกหนึ่งในการให้ LICENCE ใบอนุญาต Forex FCA หรือ การให้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านการเงินที่น่าเชื่อถือระดับโลก คือ THE FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA)error: Content is protected !!
error: Content is protected !!