ใบอนุญาต CySEC ดูแลโบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต Forex ใบอนุญาต CySEC คืออะไร ย่อมาจากอะไร วิธีตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับใบอนุญาตทำยังไง สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน เว็บไซต์คือ www.cysec.gov.cy
แนะนำโบรกเกอร์ Forex : Exness, XM, FBS
ใบอนุญาต CySEC

ใบอนุญาต CySEC ดูแลโบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต CySEC

ใบอนุญาต CySEC

ใบอนุญาต Forex ใบอนุญาต CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) เป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) คือ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดด้านการบริการ การลงทุน การทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่สามารถถ่ายโอนได้ โดยดำเนินการในสาธารณรัฐไซปรัสและกลุ่มการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังดูแล บริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ICPAC และ CYPRUS BAR ASSOCIATION

ภารกิจหลัก คือ ให้การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน มีการป้องกันและการพัฒนาภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ CySEC ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 5 ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2544 ในฐานะนิติบุคคลสาธารณะ การดำเนินงานด้านต่างๆ อยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมโครงสร้างความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส

มีวิสัยทัศน์ในด้านการสร้างตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจที่สุดสำหรับการลงทุน

ใบอนุญาต Forex
ใบอนุญาต Forex คืออะไร

ใบอนุญาต Forex คือ หน่วยงานที่กำกับดูแลโบรกเกอร์ให้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโบรกเกอร์นั้นมีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และมีความปลอดภัย

ใบอนุญาต CySEC

วิธีการตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex CySEC

ขั้นตอนการตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับใบอนุญาต CySEC

เข้าที่เว็บไซต์ https://www.cysec.gov.cy/
กรอกชื่อโบรกเกอร์หรือเลขที่ใบอนุญาตในช่องค้นหา ด้านขวามือ
เว็บไซต์ CySEC
คลิก Search ค้นหาได้เลย

ใช่วิธีค้นหาใบอนุญาต โบรกเกอร์ forex ของ CySEC โดยกรอกเลขใบอนุญาตหรือชื่อโบรกเกอร์ Exness / โบรกเกอร์ XM ลงไปค้นหา ถ้าโบรกเกอร์ได้รับใบอนุญาตจาก CySEC ก็จะมีข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตโชว์ขึ้นมาให้เราดู เราสามารถคลิกดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของโบรกเกอร์ Exness หรือ โบรกเกอร์ XM ได้เลย

ใบอนุญาต CySEC ของ Exness เลขที่ 178/12
9.8
รีวิวโบรกเกอร์ Exness ดีไหม ปี 2022

Exness

ข้อมูล รีวิวโบรกเกอร์ Exness ดีไหม อัพเดทข้อมูลล่าสุดปี 2565 ก่อตั้งเมื่อไหร่ ได้รับใบอนุญาต Forex อะไรบ้าง …
FCA : 730729, CYSEC : 178/12, FSCA : 51024, FSA : SD025
ใบอนุญาต CySEC ของ Exness เลขที่ 178/12
ใบอนุญาต CySEC ของ XM เลขที่ 120/10
9.7
รีวิวโบรกเกอร์ XM ดีไหม ปี 2022

XM

ข้อมูล รีวิวโบรกเกอร์ XM ประเทศไทย ใบอนุญาต ASIC, CYSEC, FSC, FSA, DFSA ประเภทบัญชีเทรด แนะนำ Ultra Low Spread สเปรดต่ำ …
ASIC : 443670, CYSEC : 120/10, FSC : 261/158, FSA : SD010, DFSA : F003484
ใบอนุญาต CySEC ของ XM เลขที่ 120/10

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ CySEC

  • เพื่อตรวจสอบและมอบสิทธิ์การใช้งานด้านการดำเนินงานการให้แก่องค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงระงับและเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว
  • เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสและของตลาดที่มีการจัดการอื่นๆ ในสาธารณรัฐและธุรกรรมที่ดำเนินการในตลาดเหล่านี้
  • เพื่อรับการร้องขอและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นหรือเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและร้องขอโดยลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ข้อมูลจากบุคคลหรือองค์กรหรือบุคคลตามกฎหมายใดๆ ที่ถือว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็น
  • เพื่อกำหนดบทลงโทษทางการปกครองและทางวินัยตามกฎหมายบัญญัติ
  • เพื่อกำหนดให้มีการยุติการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายตลาดหลักทรัพย์
  • เพื่อนำไปใช้กับศาลที่มีอำนาจในการออกคำสั่งให้กักตัวหรือตั้งข้อหาหรือแช่แข็งหรือป้องกันการจำหน่ายหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
  • เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสาร CySEC

IFSC-team

CySEC มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการทำงานในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการศึกษาในเรื่องของตลาดทุนและการบริการด้านการลงทุนและการสนับสนุน ประธานและรองประธานในประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย เช่นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และกรอบการกำกับดูแลและเสนอข้อเสนอแนะต่อประธาน ในการพัฒนาในด้านต่างๆ การส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหานโยบายการสื่อสารการทบทวนสิ่งพิมพ์การประสานงานของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การประชุมและกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการตรวจสอบสื่อมวลชนรายวันทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการเงินของ CySEC

IFSC-team2

CySEC มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเจรจาและหาข้อสรุปของบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในต่างประเทศ การประสานงานภายในเกี่ยวกับ ESMA และการประสานงานภายนอกเกี่ยวกับการบริการภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่มีอำนาจของภาคการเงินของไซปรัส การส่งเงินของ CySEC เกี่ยวข้องกับหน่วยงานควบคุมที่หลากหลายซึ่งทั้งหมดดำเนินธุรกิจในส่วนย่อยต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเงินและให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันประเภทต่างๆ

CySEC-renewals

แผนกนโยบายวิเคราะห์การปฏิบัติทางการตลาดในแต่ละภาคที่แตกต่างกันเหล่านี้ ของเป็นการประเมินประสิทธิภาพของกฎที่มีอยู่และในกรณีที่จำเป็นแผนกจะเสนอการออกคำแนะนำต่างๆ โดยจะปฏิบัติตามในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีกรอบการกำกับดูแลและที่ได้รับอนุญาตการแก้ไขกฎแห่งชาติที่มีอยู่ เพื่อให้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสัดส่วนและมีการพัฒนา

CySEC-iStock

CySEC ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทั้งหน่วยงานด้านหลักทรัพย์และการตลาดแห่งยุโรป (ESMA) ในบริบทนี้ CYSEC มีบทบาทอย่างแข็งขันในการสร้างรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคในแนวทางถาม – ตอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐไซปรัส ทั้งนี้ CySEC ยังมีส่วนร่วมในคณะทำงานของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้วย โดยในกระบวนการกำหนดนโยบายไม่ว่าจะเข้าร่วมโดยตรงหรือผ่านการปรึกษาหารือภายในกับผู้แทนของ CySEC ที่อยู่ในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

CySEC-sanctions

CySEC เป็นหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานการลงทุน เพื่อให้ BROKER ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CySEC มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งยังพัฒนาเนื้อหาและข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงานนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ในกรณีต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย หรือร้องเรียนสามารถติดต่อไปได้ที่ลิงค์นี้ >> HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/CYSEC/CONTACT/  

เกี่ยวกับ ใบอนุญาต CySEC

Office Address 19, Diagorou 1097, Nicosia, ไซปรัส
CySEC Chairman’s Office : chairman@cysec.gov.cy
CySEC Vice-Chairman’s Office : vice-chairman@cysec.gov.cy
Telephone: +357 22506600
Fax: +357 22506700

สรุป ใบอนุญาต CySEC

ใบอนุญาต CySEC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดด้านการบริการ การลงทุน การทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่สามารถถ่ายโอนได้ โดยดำเนินการในสาธารณรัฐไซปรัส CYPRUS ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 5 ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2544 ในฐานะนิติบุคคลสาธารณะ

คำถามที่พบบ่อย ใบอนุญาต Forex CySEC ดูแลโบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาต CySEC คืออะไร

CySEC คือ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดด้านการบริการ การลงทุน การทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่สามารถถ่ายโอนได้

CySEC ย่อมาจากะไร

CySEC ย่อมาจาก Cyprus Securities and Exchange Commission

โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับใบอนุญาตของ CySEC

โบรกเกอร์ Exness ได้รับใบอนุญาต Forex ของ FCA เลขที่ 178/12, โบรกเกอร์ XM ได้รับใบอนุญาต Forex ของ FCA เลขที่ 120/10

CySEC ตั้งอยู่ที่ไหน

สำนักงาน CySEC ตั้งอยู่ที่ 19, Diagorou 1097, Nicosia, ไซปรัส

เว็บไซต์ CySEC

สามารถเข้าเว็บไซต์ CySEC ได้ที่ https://www.cysec.gov.cy/

6

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Busforex
Logo