รางวัลกิจกรรม Forex เดือนมิถุนายน 2563

ประกาศผล

01/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.11249

Pitak Chaiwud

ACC: 24171851 ↕ 98%

$5
RallyPips

ACC: 8758957 ↕ 92%

$3
Zoo

ACC: 8759736 ↕ 87%

$2
Zoo875973687%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818663%
Phum Min34144160
RallyPips875895792%
Dukdik1067791364%
Kamonpop Meeraluk882096782%
Teerapong Mardsatool738422778%
tay49052789
BunnyFX43082137
Zang55045609
Jaaeae55044577
Pitak Chaiwud2417185198%
KengForex55067312
Winai Jaiwai54036882

ประกาศผล

02/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.11847

Winai Jaiwai

ACC: 8828646 ↕ 99%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851 ↕ 96%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453 ↕ 94%

$2
Dukdik1067791366%
Phum Min34144160
Pitak Chaiwud2417185196%
Teerapong Mardsatool738422780%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818661%
tay736187671%
Zoo875973689%
Jaaeae2417860457%
RallyPips875895790%
Zang3900203689%
Winai Jaiwai882864699%
BunnyFX2417445394%
Kamonpop Meeraluk882096780%
KengForex55067312

ประกาศผล

03/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12346

Winai Jaiwai

ACC: 8828646 ↕ 100%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851 ↕ 95%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453 ↕ 93%

$2
Phum Min867308561%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818660%
Dukdik1067791367%
Winai Jaiwai8828646100%
tay736187670%
RallyPips875895789%
Jaaeae2417860458%
Zang3900203690%
Zoo875973690%
BunnyFX2417445393%
KengForex55067312
Teerapong Mardsatool738422781%
Pitak Chaiwud2417185195%
Kamonpop Meeraluk882096779%

ประกาศผล

04/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13351

Pitak Chaiwud

ACC: 24171851 ↕ 100%

$5
BunnyFX

ACC: 24174453 ↕ 98%

$3
Winai Jaiwai

ACC: 8828646 ↕ 95%

$2
tay736187675%
Jaaeae241787604
Zoo875973685%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818665%
Phum Min867308566%
RallyPips875895794%
BunnyFX2417445398%
Zang3900203685%
KengForex2404781261%
Teerapong Mardsatool738422776%
Dukdik1067791362%
Pitak Chaiwud24171851100%
Winai Jaiwai882864695%
Tee Naja1410837675%
Kamonpop Meeraluk882096784%

ประกาศผล

05/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12908

Jaaeae

ACC: 24178604 ↕ 96%

$5
KengForex

ACC: 24047812 ↕ 96%

$3
Dukdik

ACC: 10677913 ↕ 95%

$2
RallyPips875895751%
Phum Min867308577%
Dukdik1067791395%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818678%
tay736187668%
Jaaeae2417860496%
BunnyFX2417445355%
Zoo875973672%
Zang3900203672%
Winai Jaiwai882864662%
Teerapong Mardsatool57025210
Tee Naja1410837668%
KengForex2404781296%
Pitak Chaiwud2417185157%
Kamonpop Meeraluk882096759%

ประกาศผล

08/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13038

Zoo

ACC: 8759736 ↕ 98%

$5
Zang

ACC: 39002036 ↕ 98%

$3
Gvsgvb Gv..

ACC: 11003241 ↕ 97%

$2
Winai Jaiwai882864692%
Dukdik1067791375%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818652%
Pitak Chaiwud54171851
Phum Min867308553%
Zoo875973698%
RallyPips875895781%
KengForex2404781274%
Teerapong Mardsatool57025210
Tee Naja1410837662%
tay736187662%
Jaaeae2417860466%
Zang3900203698%
BunnyFX2417445385%
Gvsgvb Gvwergrweg1100324197%
Kamonpop Meeraluk882096771%

ประกาศผล

09/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13319

Dukdik

ACC: 10677913 ↕ 94%

$5
KengForex

ACC: 24047812 ↕ 93%

$3
Jaaeae

ACC: 24178604 ↕ 85%

$2
Phum Min867308566%
Tee Naja1410837657%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818667%
Zoo875973683%
RallyPips875895762%
Pitak Chaiwud2417185168%
Winai Jaiwai882864673%
KengForex2404781293%
Dukdik1067791394%
tay737187758%
BunnyFX2417445366%
Jaaeae2417860485%
Zang3900203683%
Teerapong Mardsatool57025210

ประกาศผล

10/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13664

Manat Phusrisalap

ACC: 3034668 ↕ 96%

$5
RallyPips

ACC: 8758957 ↕ 93%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453 ↕ 89%

$2
KengForex2404781252%
Tee Naja1410837688%
Pitak Chaiwud2417185187%
RallyPips875895793%
Dukdik1067791351%
Teerapong Mardsatool57025210
Manat Phusrisalap303466896%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818678%
Zoo875973672%
Dondo Chokdee2418262864%
Winai Jaiwai882864682%
Phum Min867308579%
tay737187787%
Jaaeae2417860460%
BunnyFX2417445389%
Zang2417860856%

ประกาศผล

11/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12875

Tee Naja

ACC: 14108376 ↕ 99%

$5
tay

ACC: 7371877 ↕ 98%

$3
Kamonpop Me..

ACC: 8820967 ↕ 92%

$2
Dukdik1067791362%
Pitak Chaiwud2417185176%
tay737187798%
Winai Jaiwai882864671%
Zang2417860867%
BunnyFX2417445378%
Jaaeae2418189976%
Tee Naja1410837699%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818689%
Zoo875973661%
RallyPips875895782%
Phum Min867308590%
KengForex2404781263%
Kamonpop Meeraluk882096792%
Gvsgvb Gvwergrweg876132451%
Dondo Chokdee2418262853%
Teerapong Mardsatool54132223

ประกาศผล

12/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12548

Winai Jaiwai

ACC: 8828646 ↕ 98%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851 ↕ 97%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453 ↕ 95%

$2
Winai Jaiwai882864698%
Dukdik1067791365%
RallyPips875895791%
Tee Naja1410837672%
Pitak Chaiwud2417185197%
Phum Min867308563%
Zoo875973688%
Teerapong Mardsatool738422779%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818662%
KengForex2404781264%
tay737187771%
Jaaeae2418189951%
Zang2417860860%
BunnyFX2417445395%
Dondo Chokdee2418262880%
Gvsgvb Gvwergrweg876132476%
Kamonpop Meeraluk882096781%

ประกาศผล

15/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13372

Tee Naja

ACC: 14108376 ↕ 96%

$5
tay

ACC: 7371877 ↕ 95%

$3
Kamonpop Me..

ACC: 8820967 ↕ 95%

$2
Pitak Chaiwud2417185179%
Dukdik1067791359%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818686%
RallyPips875895785%
Tee Naja1410837696%
Phum Min867308587%
Zoo875973664%
KengForex2404781260%
tay737187795%
Jaaeae2418189973%
BunnyFX2417445381%
Zang2417860864%
Winai Jaiwai882864674%
Kamonpop Meeraluk882096795%
Teerapong Mardsatool738422755%
Gvsgvb Gvwergrweg876132452%

ประกาศผล

16/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12646

Winai Jaiwai

ACC: 8828646 ↕ 100%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851 ↕ 95%

$3
BunnyFX

ACC: 24174453 ↕ 93%

$2
Phum Min867308561%
tay737187769%
Dukdik1067791367%
RallyPips875895789%
Jaaeae2418189953%
Zang2417860862%
BunnyFX2417445393%
Zoo875973690%
Gvsgvb Gvwergrweg876132478%
Teerapong Mardsatool738422781%
Pitak Chaiwud2417185195%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818660%
Tee Naja1410837670%
KengForex2404781266%
Winai Jaiwai8828646100%

ประกาศผล

17/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12416

Dukdik

ACC: 10677913 ↕ 97%

$5
KengForex

ACC: 24047812 ↕ 96%

$3
Zang

ACC: 24178608 ↕ 92%

$2
BunnyFX2417445363%
Zoo875973680%
Pitak Chaiwud2417185165%
Dukdik1067791397%
Jaaeae2418189983%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818670%
tay737187761%
Zang2417860892%
RallyPips875895759%
Tee Naja1410837660%
Phum Min867308569%
KengForex2404781296%
Winai Jaiwai882864670%
Teerapong Mardsatool738422789%

ประกาศผล

18/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12073

Tee Naja

ACC: 14108376 ↕ 97%

$5
tay

ACC: 7371877 ↕ 96%

$3
Kamonpop Me..

ACC: 8820967 ↕ 94%

$2
Dukdik1067791360%
Teerapong Mardsatool738422754%
Phum Min867308588%
RallyPips875895784%
tay737187796%
Zoo875973663%
Jaaeae2418189974%
BunnyFX2417445380%
Zang2417860865%
Gvsgvb Gvwergrweg876132451%
Tee Naja1410837697%
Pitak Chaiwud2417185178%
KengForex2404781261%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818687%
Winai Jaiwai882864673%
Kamonpop Meeraluk882096794%

ประกาศผล

19/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.11768

Kamonpop Me…

ACC: 8820967 ↕ 99%

$5
Tee Naja

ACC: 14108376 ↕ 92%

$3
tay

ACC: 7371877 ↕ 91%

$2
Winai Jaiwai882864678%
Dukdik1067791355%
RallyPips875895789%
Teerapong Mardsatool738422759%
Pitak Chaiwud2417185183%
Tee Naja1410837692%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818682%
Zoo875973668%
Phum Min867308583%
tay737187791%
BunnyFX2417445385%
Zang2417860860%
Jaaeae2418189969%
KengForex2404781256%
Kamonpop Meeraluk882096799%
Gvsgvb Gvwergrweg876132456%

ประกาศผล

22/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12774

Tee Naja

ACC: 14108376 ↕ 98%

$5
tay

ACC: 7371877 ↕ 97%

$3
Kamonpop Me…

ACC: 8820967 ↕ 93%

$2
Dukdik1067791361%
Phum Min867308589%
RallyPips875895783%
Zoo875973662%
Pitak Chaiwud2417185177%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818688%
ศักกริน ดาวร้าย1075581559%
Jaaeae2418189975%
Zang2417860866%
tay737187797%
BunnyFX2417445379%
Tee Naja1410837698%
Gvsgvb Gvwergrweg876132450%
Kamonpop Meeraluk882096793%
Winai Jaiwai882864672%

ประกาศผล

23/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.13122

Pitak Chaiwud

ACC: 24171851 ↕ 97%

$5
RallyPips

ACC: 8758957 ↕ 97%

$3
Winai Jaiwai

ACC: 8828646 ↕ 92%

$2
Phum Min867308569%
Pitak Chaiwud2417185197%
Dukdik1067791359%
KengForex2404781258%
Zoo875973682%
RallyPips875895797%
ศักกริน ดาวร้าย1075581561%
Tanat Janpang2404934591%
tay737187777%
Tee Naja1410837678%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818668%
Kamonpop Meeraluk882096787%
Gvsgvb Gvwergrweg876132470%
Teerapong Mardsatool738422773%
Winai Jaiwai882864692%

ประกาศผล

24/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12495

Jaaeae

ACC: 24181899 ↕ 96%

$5
ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 718186 ↕ 91%

$3
Phum Min

ACC: 8673085 ↕ 90%

$2
Zoo875973659%
Jaaeae2418189996%
tay737187782%
ศักกริน ดาวร้าย1075581580%
Zang2417860887%
BunnyFX2417445358%
Phum Min867308590%
Dukdik1067791382%
RallyPips875895762%
Tee Naja1410837681%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818691%
Gvsgvb Gvwergrweg876132471%
Kamonpop Meeraluk882096772%
Tanat Janpang2404934550%
Pitak Chaiwud2417185156%
Winai Jaiwai882864651%

ประกาศผล

25/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12176

Tee Naja

ACC: 14108376 ↕ 100%

$5
tay

ACC: 7371877 ↕ 99%

$3
Phum Min

ACC: 8673085 ↕ 91%

$2
tay737187799%
BunnyFX2417445377%
KengForex2404781264%
Zoo875973660%
RallyPips875895781%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818690%
Tee Naja14108376100%
Jaaeae2418189977%
Zang2417860868%
Dukdik1067791363%
Phum Min867308591%
ศักกริน ดาวร้าย1075581561%
Kamonpop Meeraluk882096791%
Pitak Chaiwud2417185175%
Teerapong Mardsatool738422751%

ประกาศผล

26/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12184

Phum Min

ACC: 8673085 ↕ 99%

$5
ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 718186 ↕ 98%

$3
tay

ACC: 7371877 ↕ 93%

$2
Phum Min867308599%
Zoo875973652%
RallyPips875895773%
Dukdik1067791371%
KengForex2404781272%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818698%
ศักกริน ดาวร้าย1075581569%
Jaaeae2418189985%
Zang2417860876%
BunnyFX2417445369%
tay737187793%
Teerapong Mardsatool738422757%
Winai Jaiwai882864662%
Kamonpop Meeraluk882096783%
Pitak Chaiwud2417185167%

ประกาศผล

29/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12463

Kamonpop Me..

ACC: 8820967 ↕ 96%

$5
BunnyFX

ACC: 24174453 ↕ 90%

$3
Pitak Chaiwud

ACC: 24171851 ↕ 88%

$2
Zoo875973673%
KengForex2404781251%
Dukdik1067791350%
Phum Min867308578%
tay737187786%
Jaaeae2418189964%
Zang2417860855%
BunnyFX2417445390%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818677%
ศักกริน ดาวร้าย1075581552%
Kamonpop Meeraluk882096796%
Pitak Chaiwud2417185188%
Teerapong Mardsatool738422764%

ประกาศผล

30/06/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.12332

Jaaeae

ACC: 24178604 ↕ 96%

$5
KengForex

ACC: 24047812 ↕ 96%

$3
Dukdik

ACC: 10677913 ↕ 95%

$2
Zoo875973696%
Phum Min867308553%
KengForex2404781280%
tay737187755%
Jaaeae2418189967%
BunnyFX2417445379%
Zang2417860876%
Teerapong Mardsatool738422795%
Pitak Chaiwud24171851

81%

ศักกริน ดาวร้าย1075581583%
Dukdik1067791381%
RallyPips875895775%
Tee Naja1410837656%
ไรเด็น ลาฟราก้า71818654%
Winai Jaiwai882864686%
Kamonpop Meeraluk882096765%
Gvsgvb Gvwergrweg876132492%
โบรกเกอร์ Exness