รางวัลกิจกรรม Forex เดือนพฤษภาคม 2563

รางวัลกิจกรรม Forex

ประกาศผล

01/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.24929

RallyPips

ACC: 55039931 ↕ 98%

$5
one

ACC: 54109724 ↕ 95%

$3
pootumvvv

ACC: 54132223 ↕ 94%

$2
zoo5413241889%
RallyPips5503993198%
phum25113414416069%
sompron25410886168%
Neo riden5413501687%
one5410972495%
tay4905278960%
Zang5504560980%
Jaaeae5504457752%
BunnyFX4308213792%
CW2145500160071%
oumoum5504549162%
Nanasi075403688253%
dukdik5505167851%
mr.forex5506731283%
yingsiam5505427158%
tuinui5500089768%
dark4815511485%
pitakchaiwud4308222293%
pootumvvv5413222394%
BL A CK6089165673%

ประกาศผล

04/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.24291

oumoum

ACC: 55045491 ↕ 100%

$5
tay

ACC: 49052789 ↕ 98%

$3
tuinui

ACC: 55000897 ↕ 94%

$2
Nanasi075403688291%
phum25113414416069%
Neo riden5413501675%
RallyPips5503993160%
CW2145500160091%
tay4905278998%
Jaaeae5504457786%
pootumvvv5413222368%
sompron25410886170%
Zang5504560982%
dukdik5505167887%
one5410972467%
mr.forex5506731279%
zoo5413241873%
oumoum55045491100%
pitakchaiwud4308222269%
tuinui5500089794%
yingsiam5505427180%
dark4815511477%
BunnyFX4308213754%

ประกาศผล

05/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.24296

tuinui

ACC: 55000897 ↕ 99%

$5
CW214

ACC: 55001600 ↕ 96%

$3
oumoum

ACC: 55045491 ↕ 95%

$2
Nanasi075403688286%
phum25113414416064%
CW2145500160096%
dukdik5505167882%
RallyPips5503993165%
sompron25410886165%
Neo riden5413501680%
one5410972472%
zoo5413241878%
oumoum5504549195%
pitakchaiwud4308222274%
yingsiam5505427175%
tuinui5500089799%
dark4815511482%
mr.forex5506731284%
tay4905278993%
Jaaeae5504457781%
Zang5504560987%
BunnyFX4308213759%

ประกาศผล

06/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.23362

sompron2

ACC: 54108861 ↕ 99%

$5
phum2511

ACC: 34144160 ↕ 98%

$3
yingsiam

ACC: 55054271 ↕ 91%

$2
pootumvvv5413222361%
mr.forex5506731250%
Nanasi075403688280%
Neo riden5413501654%
phum25113414416098%
RallyPips5503993169%
dukdik5505167884%
sompron25410886199%
CW2145500160062%
one5410972462%
tuinui5500089765%
oumoum5504549171%
zoo5413241856%
yingsiam5505427191%
dark4815511452%
BunnyFX4308213775%
Zang5504560953%
Jaaeae5504457785%
tay4905278973%
pitakchaiwud4308222260%

ประกาศผล

07/05/2020

GBP/USD ราคาปิด 1.23541

Tay Lertpanya

ACC: 43082137 ↕ 96%

$5
RallyPips

ACC: 55039931 ↕ 90%

$3
Chamnan Prombutra

ACC: 55039931 ↕ 90%

$2
Winai Jaiwai
54036882

59%
Phum Min
3414416081%
Prasert
5506731271%
Tanat Janpang
5410886180%
Katay Lert
4905278952%
Kittika Lee
5504457764%
Tay Lertpanya
4308213796%
RallyPips5503993190%
Chamnan Prombutra
5503993190%
Aunty Ant
5413241877%
pitakchaiewud4308222281%
Teerapong Mardsatool
5413222382%
ไรเด็น ลาฟราก้า
5413501675%
Dukdik Dukdik
5500089756%
Zang Srilert
5504560968%
Cw2145500160059%

ประกาศผล

08/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08384

Winai Jaiwai

ACC: 54036882 ↕ 98%

$5
Katay Lert

ACC: 49052789 ↕ 95%

$3
Kittika Lee

ACC: 55044577 ↕ 93%

$2
Dukdik Dukdik
5500089787%
Tanat Janpang
5410886177%
CW2145500160084%
Phum Min
3414416076%
ไรเด็น ลาฟราก้า
5413501668%
Teerapong Mardsatool
5413222361%
ศักกริน ดาวร้าย
5410972460%
Winai Jaiwai
5403688298%
Prasert5506731272%
Aunty Ant
5413241866%
Katay Lert
4905278995%
Kittika Lee
5504457793%
Zang Srilert
5504560975%
Tay Lertpanya
4308213753%
pitakchaiewud4308222262%

ประกาศผล

11/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08051

Phum Min

ACC: 34144160 ↕ 91%

$5
Tanat Janpang

ACC: 54108861 ↕ 90%

$3
ศักกริน ดาวร้าย

ACC: 54109724 ↕ 73%

$2
Jirat Thongrod
6062928368%
Phum Min
3414416091%
Tanat Janpang
5410886190%
ไรเด็น ลาฟราก้า
5413501665%
ศักกริน ดาวร้าย
5410972473%
Teerapong Mardsatool
5413222372%

ประกาศผล

12/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08451

Phum Min

ACC: 34144160 ↕ 91%

$5
Tay Trader

ACC: 43082137 ↕ 86%

$3
Kittika Lee

ACC: 55044577 ↕ 74%

$2
Phum Min
3414416091%
Katay Lert
4905278962%
Kittika Lee
5504457774%
Zang Srilert
5504560958%
Tay Trader
4308213786%
ไรเด็น ลาฟราก้า
5413501665%
Dukdik5500089754%
Aunty Ant
5413241867%

ประกาศผล

13/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08165

Phum Min

ACC: 34144160 ↕ 95%

$5
Jaaeae

ACC: 55044577 ↕ 88%

$3
tay

ACC: 49052789 ↕ 76%

$2
Phum Min
3414416095%
Dukdik5500089768%
Zoo5413241853%
ไรเด็น ลาฟราก้า
5413501651%
tay4905278976%
Zang5504560956%
BunnyFX4308213772%
Jaaeae5504457788%

ประกาศผล

14/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08029

Teerapong Mard..

ACC: 54132223 ↕ 94%

$5
BunnyFX

ACC: 43082137 ↕ 92%

$3
Zoo

ACC: 54132418 ↕ 89%

$2
Phum Min
3414416069%
ไรเด็น ลาฟราก้า
5413501687%
Zoo5413241889%
tay4905278960%
Zang5504560980%
BunnyFX4308213792%
Jaaeae5504457752%
Dukdik5500089768%
Prasert Saksangawong
5506731283%
Teerapong Mardsatool
5413222394%
Winai Jaiwai
5403688253%

ประกาศผล

15/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08179

Jaaeae

ACC: 55044577 ↕ 98%

$5
tay

ACC: 49052789 ↕ 90%

$3
Dukdik

ACC: 55000897 ↕ 82%

$2
Phum Min
3414416081%
Dukdik5500089782%
Zoo5413241861%
tay4905278990%
Jaaeae5504457798%
Zang5504560970%
BunnyFX4308213758%
RallyPips5503993152%
Pitak Chaiwud
4308222257%

ประกาศผล

18/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09113

ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 54135016 ↕ 97%

$5
Zang

ACC: 55045609 ↕ 96%

$3
Zoo

ACC: 54132418 ↕ 95%

$2
Teerapong Mardsatool5413222390%
Phum Min3414416053%
tay4905278976%
RallyPips5503993182%
Dukdik5500089784%
Pitak Chaiwud4308222291%
Jaaeae5504457764%
BunnyFX4308213776%
Zang5504560996%
Zoo5413241895%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501697%
Winai Jaiwai5403688269%

ประกาศผล

19/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09215

ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 54135016 ↕ 99%

$5
Zoo

ACC: 54132418 ↕ 97%

$3
Zang

ACC: 55045609 ↕ 94%

$2
Phum Min3414416055%
Pitak Chaiwud4308222293%
RallyPips5503993184%
Dukdik5500089782%
Zoo5413241897%
Zang5504560994%
tay4905278974%
BunnyFX4308213778%
Jaaeae5504457762%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501699%
Teerapong Mardsatool5413222392%
Winai Jaiwai5403688267%

ประกาศผล

20/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09751

Phum Min

ACC: 34144160 ↕ 91%

$5
BunnyFX

ACC: 43082137 ↕ 86%

$3
RallyPips

ACC: 55039931 ↕ 80%

$2
Winai Jaiwai5403688269%
Phum Min3414416091%
Dukdik5500089754%
RallyPips5503993180%
Pitak Chaiwud4308222271%
Zoo5413241867%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501665%
Teerapong Mardsatool5413222372%
Jaaeae5504457774%
Zang5504560958%
BunnyFX4308213786%
tay4905278962%

ประกาศผล

21/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09456

Phum Min

ACC: 34144160 ↕ 96%

$5
BunnyFX

ACC: 43082137 ↕ 81%

$3
Jaaeae

ACC: 55044577 ↕ 79%

$2
Dukdik5500089759%
Phum Min3414416096%
RallyPips5503993175%
Zoo5413241862%
Teerapong Mardsatool5413222367%
Tuinui5505167878%
tay4905278967%
Jaaeae5504457779%
Zang5504560953%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501660%
BunnyFX4308213781%
Winai Jaiwai5403688274%
Pitak Chaiwud4308222266%

ประกาศผล

22/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09011

Zang

ACC: 55045609 ↕ 98%

$5
ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 54135016 ↕ 95%

$3
Zoo

ACC: 54132418 ↕ 93%

$2
Phum Min3414416051%
RallyPips5503993180%
Dukdik5500089786%
tay4905278978%
Zoo5413241893%
BunnyFX4308213774%
Jaaeae5504457766%
Zang5504560998%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501695%
Tuinui5505167867%
Pitak Chaiwud4308222289%
Winai Jaiwai5403688271%
Teerapong Mardsatool5413222388%

ประกาศผล

25/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.08939

BunnyFX

ACC: 43082137 ↕ 98%

$5
RallyPips

ACC: 55039931 ↕ 92%

$3
Pitak Chaiwud

ACC: 43082222 ↕ 83%

$2
Phum Min3414416079%
RallyPips5503993192%
Dukdik5500089758%
tay4905278950%
Jaaeae5504457762%
Zang5504560970%
BunnyFX4308213798%
Zoo5413241879%
Winai Jaiwai5403688257%
Pitak Chaiwud4308222283%
Tuinui5505167861%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501677%
KengForex5506731273%

ประกาศผล

26/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.09803

Dukdik

ACC: 55000897 ↕ 94%

$5
Zang

ACC: 55045609 ↕ 94%

$3
KengForex

ACC: 55067312 ↕ 91%

$2
Dukdik5500089794%
tay4905278986%
BunnyFX4308213766%
Zang5504560994%
Jaaeae5504457774%
RallyPips5503993172%
Tuinui5505167875%
Pitak Chaiwud4308222281%
Winai Jaiwai5403688279%
Phum Min3414416057%
Zoo5413241885%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501687%
Teerapong Mardsatool5413222380%
KengForex5506731291%

ประกาศผล

27/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.10026

Teerapong Mardsatool

ACC: 54132223 ↕ 97%

$5
Pitak Chaiwud

ACC: 43082222 ↕ 96%

$3
RallyPips

ACC: 55039931 ↕ 95%

$2
Phum Min3414416066%
RallyPips5503993195%
Dukdik5500089771%
Winai Jaiwai5403688256%
Zoo5413241892%
tay4905278963%
Jaaeae5504457751%
Zang5504560983%
BunnyFX4308213789%
Tuinui5505167852%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501690%
Teerapong Mardsatool5413222397%
Pitak Chaiwud4308222296%
KengForex5506731286%

ประกาศผล

28/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.10754

Phum Min

ACC: 34144160 ↕ 94%

$5
BunnyFX

ACC: 43082137 ↕ 83%

$3
RallyPips

ACC: 55039931 ↕ 77%

$2
Zoo5413241864%
Winai Jaiwai5403688272%
Tuinui5505167876%
RallyPips5503993177%
Teerapong Mardsatool5413222369%
Jaaeae5504457777%
tay4905278965%
Phum Min3414416094%
Zang5504560955%
BunnyFX4308213783%
Dukdik5500089757%
Pitak Chaiwud4308222268%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501662%
KengForex5506731258%

ประกาศผล

29/05/2020

EUR/USD ราคาปิด 1.11012

KengForex

ACC: 55067312 ↕ 100%

$5
Zang

ACC: 55045609 ↕ 97%

$3
ไรเด็น ลาฟราก้า

ACC: 54135016 ↕ 96%

$2
tay4905278977%
BunnyFX4308213775%
Jaaeae5504457765%
Zang5504560997%
RallyPips5503993181%
Phum Min3414416052%
Pitak Chaiwud4308222290%
Winai Jaiwai5403688270%
Zoo5413241894%
Tuinui5505167866%
ไรเด็น ลาฟราก้า5413501696%
Dukdik5500089785%
Kamonpop Meeraluk5702435260%
KengForex55067312100%

Account145678111213141518192021222526272829 

 

RallyPips55039931$5$3$2$3$2$2$17

 

one54109724$3$3

 

pootumvvv54132223$2$2

 

oumoum55045491$5$2$7

 

tay49052789$3$2$3$8

 

tuinui55000897$2$5$7

 

CW21455001600$3$3

 

sompron254108861$5$5

 

phum251134144160$3$3

 

yingsiam55054271$2$2+$4

 

TayLertpanya43082137$5$5

 

TayTrader $3$3

 

BunnyFX $3$3$3$5$3$17

 

ChamnanPro55039931$2$2

 

WinaiJaiwai54036882$5$5

 

KatayLert49052789$3$3

 

KittikaLee55044577$2$2$4

 

PhumMin34144160$5$5$5$5$5$5$30

 

TanatJanpang54108861$3$3

 

ศักกิน ดาวร้าย54109724$2$2

 

Jaaeae55044577$3$5$2$10+$2

 

TeerapongMard..54132223$5$5

 

Zoo54132418$2$2$3$2$9

 

Dukdik55000897$2$2$5$5$14+$2

 

Zang55045609$3$5$3$3$17

 

ไรเด็น ลาฟราก้า54135016$5$5$3$2$15

 

Pitak Chaiwud43082222$2$3$5

 

KengForex55067312$2$5$7