ประกาศผลแข่งขันเทรด Forex Demo 64 Exness

ประกาศผลแข่งเทรด Forex Demo
แข่งขันเทรด Forex Demo 64 Exness

อ้างอิงกิจกรรม

[the_ad id=”9549″]

ให้ผู้ชนะแจ้งบัญชีเทรด Exness ที่ Comment ด้านล่าง

อันดับ 1

cafekkos13

+574.18%

Account : 6671139
Password : GAp3899274
Server : mt4trial1.exness.com:443

$100

อันดับ 2

Blend285

+223.44%

Account : 8186110
Password : Ohj0uPohng3quoo
Server : mt4trial2.exness.com:443

$50

อันดับ 3

M.Chaow

+121.62%

Account : 6665171
Password : Demo12345678
Server : mt4trial1.exness.com:443

$30

อันดับ 4

tay

+77.32%

Account : 8184862
Password : DActivity64
Server : mt4trial2.exness.com:443

$20
Name
Gain
Abs. Gain
Daily
Monthly
Balance
Pips
Deposits
Trades
cafekkos13+574.18%+574.18%5.29% 574.18%$67418.17352.5$10000.0031
Blend285+223.44%+223.44%2.58% 175.51%$32343.68289.1$10000.00119
M.Chaow+121.62%+121.62%1.77% 85.69%$23574.31529.0$10000.009
tay+77.32%+77.32%1.20% 65.02%$17732.06344.0$10000.0015
 mr.forex-99.9%-100.0%-12.90% -99.90%$0.00-77.8$10007.4626
 Jaaeae-99.9%-100.0%-13.40% -99.90%$0.00-763.0$10014.5318
 phum2511-99.9%-100.0%-13.67% -99.90%$-0.15-117.1$10000.002
 RallyPips-99.9%-100.0%-14.53% -99.90%$0.00-217.9$10649.3430
 dukdik-99.9%-100.0%-15.86% -99.90%$0.00-643.8$10002.17211
 neo19-99.9%-100.0%-16.62% -99.90%$0.00-146.3$10016.5223
 tuinui-99.9%-100.0%-17.03% -99.76%$0.00-560.6$10092.69512
 cepixopa-99.9%-100.0%-17.03% -99.90%$0.00-23816.0$10025.647
 geci-99.9%-100.0%-17.03% -99.90%$0.00-1016.0$10159.002
 cunezeh-99.9%-100.0%-17.03% -99.90%$0.00-1044.0$10438.002
 MAHOTO-99.9%-100.0%-17.03% -99.90%$0.0013.8$10113.007
 gevaj-99.9%-100.0%-17.03% -99.90%$0.00-1244.0$10004.002
 rapekewen-99.9%-100.0%-17.03% -99.90%$0.003.1$10158.8910
 Nopthorn-99.9%-100.0%-15.51% -99.90%$0.00-4213.1$10216.6114
 CW214-99.9%-100.05%-13.67% -99.90%$-5.00-96.9$10000.002
 pootumvvv-99.9%-100.12%-16.62% -99.90%$-11.56-107.7$10000.008
 chung-99.9%-100.22%-17.03% -99.90%$-21.56-57.9$10000.003
 Nanasi07-99.9%-100.4%-13.94% -99.90%$-40.00-45.4$10000.002
 ACZINO99-99.9%-100.4%-17.03% -99.90%$-40.00-50.2$10000.001
 Khairulll-99.9%-100.6%-17.03% -99.90%$-60.00-50.3$10000.001
 Laong Pat Jaree-99.9%-100.66%-14.84% -99.90%$-65.59-96.6$10000.009
 Spiderss-99.9%-101.05%-13.94% -99.90%$-105.23-630.0$10000.009
 chao101-99.9%-101.6%-17.03% -99.90%$-159.73-12376.0$10000.006
 sakecapero-99.9%-108.62%-17.03% -99.90%$-861.84-1208.2$10000.005