เข้าสู่ระบบ

ช่องทางการติดต่อเรา และรับข่าวสาร

QR Code Line Busforex
การเปลี่ยนแปลงเวลาใ...
 
Share:
Share
Notifications
Clear all

การเปลี่ยนแปลงเวลาในยุโรป  

  RSS
Admin
(@admin)
Member Admin

เรียน ลูกค้า,[the_ad id="9363"]

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในฤดูร้อนของการเทรด เครื่องมือบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันอาทิตย์นี้  (29 มีนาคม 2563). มีดังนี้:

US30, US.30, US.30., US.30.., US30+ - 00:05 – 22:15 และ 22:30 - 23:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US100+ 00:05 – 22:15 และ 22:30 - 23:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 00:05 – 22:15 และ 22:30 - 23:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 04:05 - 23:00

DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ - 02:15 – 22:00

USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ - 02:00 – 23:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 00:35 - 23:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30 – 19:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 – 19:30

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 19:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 20:20

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - 02:05 - 14:45 และ 15:35 - 20:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - 02:05 - 14:45 และ 15:35 - 20:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 02:05 - 14:45 และ 15:35 - 20:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ – 08:30 - 23:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 00:00 - 22:15

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 00:05 - 23:00

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ - 03:20 – 06:00, 07:35 – 10:15 and 11:20 – 21:00

CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp - 03:20 – 06:00, 07:35 – 10:15 and 11:20 – 21:00

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ - 02:05 – 08:10 and 09:35 – 18:00

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ - 02:05 – 08:10

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ - 01:05 – 07:30 และ 08:15 – 22:00

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - 09:05 - 17:45 and 18:05 - 22:50

BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ - 14:05 – 22:55

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ - 16:30 – 22:00

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ - 14:00 – 18:45

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ 14:00 – 20:00

GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUUSD.. – 00:00 – 23:00 (วันจันทร์ 00:05, วันศุกร์ 22:00)

SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD.. - 00:00 – 23:00 (วันจันทร์ 00:05, วันศุกร์ 22:00)

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ - 00:00 – 23:00 (วันจันทร์ 00:05, วันศุกร์ 22:00)

USFANG+, USFANG.. – 15:30 – 22:00

USBIOT - 15:35 – 22:00

USCANNA –15:35 – 22:00

USCHN - 15:35 – 22:00

USGAME - 15:35 – 22:00

USLITH - 15:35 – 22:00

USMEDIA - 15:35 – 22:00      

US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash - 00:05 – 22:15 และ 22:30 – 23:00 (วันศุกร์ จนถึง 22:00)

UK100.cash– 00:00 – 23:00 (วันศุกร์ จนถึง 22:00)

DE30.cash – 02:30 – 22:00

HK.cash – 3:15 – 6:00 และ7:00 – 20:45

 

Equity อ้างอิงจาก US stocks – 15:30 – 22:00

กรุณาติดต่อเราหากมีคำถาม

XTB Team

[the_ad id="9363"]

Quote
Posted : 2 June 2020 11:24 น.
Share:
Share

[the_ad id=”9126″]

[the_ad id=”9452″]

[the_ad id=”9568″]

[the_ad id=”9975″]