โบนัสเงินฝาก GKFX Prime 100%

โปรโมชั่น GKFXPrime

โปรโมชั่น สวัสดีปีใหม่ NEW YEAR BONUS โบนัสเงินฝาก GKFX Prime 100% สูงสุด $1000 เข้าบัญชีเทรด สำหรับบัญชีที่ฝากเงินขั้นต่ำ $500 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2562 – 28 ก.พ. 2563

วิธีเปิดบัญชี Forex โบรกเกอร์ GKFX Prime

โบนัสเงินฝาก GKFX Prime NEW YEAR BONUS 100%

  1. โบนัส 100% โบรกเกอร์ GKFX Prime สำหรับบัญชีที่ฝากเงินขั้นต่ำ $500
  2. สำหรับลูกค้าทุกท่านที่มีการฝากเงินเข้าบัญชีเทรด ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2562 – 28 ก.พ. 2563
  3. โปรโมชั่นใช้ได้ทั้งการฝากครั้งแรกและฝากซ้ำ ซึ่ง 1 ผู้ใช้งาน สามารถได้รับ Bonus สูงสุดไม่เกิน $1000
  4. ใช้เป็น Equity ในการเทรดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. Stop-out level ของบัญชีที่ขอรับโบนัสจะถูกปรับเป็น 20% ของ Margin level ทั้งหมด
  6. โบนัสจะมีอายุ 3 เดือน หลังจากโบนัสเข้าพอร์ต และโบนัสจะถูกถอนออกหลังครบ 3 เดือน
  7. การถอนเงินระหว่างช่วงเวลาของโปรโมชั่นในทุกกรณี โบนัสจะถูกยกเลิก