busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
busforex
busforex
ข่าว Forex ข่าวเศรษฐกิจโลก

ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 13 กันยายน 2561

ตอบ0 อ่าน192
noobowwy
13 กันยายน 2018, 11:17:32 น.
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

เวลา
สกุลเงิน
รายละเอียดข่าว
00:01
USD
การประมูลธนบัตรอายุ 10 ปี สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
2.96|2.5
    ตัวเลขที่ได้แสดงไว้ในปฏิทินนั้นจะเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของธนบัตรของกระทรวงการคลังที่ได้จัดประมูล

ธนบัตรของกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นมีอายุตั้งแต่สองปีถึงสิบปี รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะออกธนบัตรเหล่านี้เพื่อยืมเงินมาปิดช่องว่างระหว่างเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้และจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินกู้และ/หรือเพิ่มเงินทุน โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับธนบัตรกระทรวงการคลังนี้จะให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนที่ถือครองธนบัตรครบตามอายุของธนบัตรนั้น นักประมูลทั้งหมดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกันในการประมูลระดับสูงสุดที่ยอมรับได้

ควรจะต้องติดตามความผันผวนในอัตราผลตอบแทนของธนบัตรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ด้านหนี้สินของรัฐบาล นักลงทุนจะเปรียบเทียบในอัตราเฉลี่ยในการประมูลเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยครั้งก่อนหน้านี้ของหลักทรัพย์ตัวเดิมนั้น
01:00
USD
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
รายงานเบจบุ๊คของธนาคารกลาง'แห่งสหรัฐเป็นรายงานเกี่ยวกับสภาวะต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันในเขตสหพันธ์แต่ละเขตของสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวน 12 เขต โดยรายงานนี้จะทำให้เห็นภาพของแนวโน้มทางเศรษฐกิจและความท้าทายต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา รายงานนี้จะพิมพ์เผยแพร่ 8 ครั้งในแต่ละปีซึ่งจะตีพิมพ์ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการจัดประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งสหรัฐ โดยคณะกรรมการฯ นี้จะใช้รายงานนี้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น .
05:45
NZD
ดัชนีราคาอาหาร (FPI) นิวซีแลนด์
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
0.7%
   
รายงานดัชนีราคาอาหาร (Food Price Index) (FPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนอาหารและการบริการด้านอาหารที่คนในครัวเรือนได้จัดซื้อ
06:01
GBP
ดัชนีดุลราคาบ้านจากสถาบัน RICS สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
2%
ครั้งก่อน
4%
   
รายงานดัชนีดุลราคาบ้าน (House Price Balance) จากสถาบัน Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) จะวัดค่าร้อยละของยอดผู้สำรวจรังวัดที่รายงานข้อมูลราคาบ้านที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ที่ผู้สำรวจรังวัดเหล่านั้นได้สำรวจ ระดับร้อยละที่เกิน 0.0% จะบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สำรวจรังวัดที่มากขึ้นผู้ที่รายงานว่าราคาบ้านมีราคาสูงขึ้นในขณะที่ระดับร้อยละที่ต่ำกว่าจะบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สำรวจรังวัดที่มากขึ้นผู้ที่รายงานว่าราคาบ้านมีราคาต่ำลง รายงานนี้เป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาบ้านเนื่องจากผู้สำรวจรังวัดจะเข้าถึงข้อมูลราคาบ้านล่าสุด
06:50
JPY
ยอดคำสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องจักร ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
5.6%
ครั้งก่อน
-8.8%
   
รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักร (Core Machinery Orders) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อใหม่ที่ได้สั่งซื้อกับผู้ผลิตเครื่องจักรซึ่งคำสั่งซื้อนี้ไม่รวมถึงการสั่งซื้อเรือและบริการสาธารณะ เป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดการลงทุนและเป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดผลผลิตอุตสาหกรรม ค่าตัวเลขที่มีค่าสูงจะชี้แสดงถึงการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
06:50
JPY
ดัชนี CGPI ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
3.1%
ครั้งก่อน
3.0%
   
รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Corporate Goods Price Index (CGPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายของสินค้าที่บริษัทญี่ปุ่นได้จัดซื้อ ดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะวัดค่าความเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นจากมุมมองของบริษัทผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะมีสหสัมพันธ์กันกับภาวะเงินเฟ้อราคาผู้บริโภค
08:00
AUD
ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
4.0%
   
รายงานดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectations) จากสถาบัน Melbourne Institute (MI) จะวัดร้อยละที่ผู้บริโภคนั้นคาดการณ์ในราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงประจำปีในระหว่างช่วง 12 เดือนข้างหน้า
08:30
AUD
การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
16.5K
ครั้งก่อน
-4.3K
   
รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของผู้ที่มีงานทำ การสร้างงานนั้นเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค
08:30
AUD
อัตราการว่างงาน ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
5.3%
ครั้งก่อน
5.3%
   
รายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) จะวัดค่าร้อยละของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานและกำลังหางานอย่างเอาจริงเอาจังในระหว่างเดือนที่ผ่านมา
13:00
EUR
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี
   
คาดการณ์
0.1%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคชาวเยอรมัน (German Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
13:45

EUR

ดัชนีราคารผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศส
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.5%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของฝรั่งเศส (French Consumer Price Index) จะวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
14:15
CHF
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิสเซอร์แลนด์
   
คาดการณ์
0.0%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (PPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าที่ผู้ผลิตได้จำหน่าย ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนหลักของภาวะเงินเฟ้อโดยรวม
18:00
GBP
โหวตเพื่อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0-0-9
ครั้งก่อน
9-0-0
   
รายงานจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย (MPC) ผู้ที่โหวตคะแนนเพื่อให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายผู้ที่โหวตให้เพิ่มดอกเบี้ยโดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้นั้นอาจส่งสัญญาณได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและดังนี้จึงทำให้เป็นตลาดกระทิงสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง
18:00
GBP
ข้อสรุปนโยบายการเงิน
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
-
18:00
GBP
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0.75%
ครั้งก่อน
0.75%
   
สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ได้ลงคะแนนเสียงเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา
18:00
GBP
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ทั้งหมดของธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
   
คาดการณ์
435B
ครั้งก่อน
435B
   
ธนาคารกลางแห่งอังกฤษได้สร้างเงินแบบใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้เงินดังกล่าวซื้อหลักทรัพย์ชั้นดี (gilts)จากนักลงทุนเอกชนต่างๆ เช่น บริษัทประกันและกองทุนบำนาญ
18:00
GBP
โหวตเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0-0-9
ครั้งก่อน
0-0-9
   
รายงานจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย (MPC) ผู้ที่โหวตคะแนนเพื่อให้ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายผู้ที่โหวตให้ลดดอกเบี้ยโดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้นั้นอาจส่งสัญญาณได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยและดังนี้จึงทำให้เป็นตลาดหมีสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง
18:45
EUR
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ยูโรโซน
   
คาดการณ์
0.00%
ครั้งก่อน
0.00%
   
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารแห่งธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) (ECB) จำนวนหกคนและผู้ว่าการธนาคารของธนาคารกลางในเขตพื้นที่ยุโรปจำนวน 16 คนได้ลงคะแนนเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา
19:30
CAD
ดัชนีราคาบ้านใหม่ แคนาดา
   
คาดการณ์
0.1%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาบ้านใหม่ (New Housing Price Index) (NHPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายสำหรับบ้านใหม่ ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการเคหะ
19:30
EUR
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
รายงานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) (ECB) ได้จัดขึ้นทุกเดือนเป็นระยะเวลาประมาณ45 นาทีหลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Bid Rate) การแถลงข่าวนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณและมีสองส่วน ส่วนแรกคือการอ่านคำแถลงข่าวที่ได้จัดเตรียมไว้จากนั้นได้เปิดให้สื่อมวลชนได้ซักถาม โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนี้จะอภิปรายในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ย'ของธนาคารกลางยุโรปและจะกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราเงินเฟ้อ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการแถลงข่าวนั้นเป็นการแสดงนัยถึงนโยบายการเงินในอนาคต ในระหว่างการแถลงข่าวนี้มักจะสังเกตเห็นความอ่อนไหวในระดับที่มากเนื่องจากการตอบคำถามของสื่อมวลชนนั้นเป็นคำตอบที่มิได้มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
19:30
USD
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.3%
ครั้งก่อน
0.2%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ
19:30
USD
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.2%
ครั้งก่อน
0.2%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ โดยที่ไม่ได้รวมถึงสินค้าประเภทอาหารและพลังงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคนี้จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ
19:30
USD
จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
210K
ครั้งก่อน
203K
   
รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) จะวัดค่าจำนวนของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกในระหว่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลายแล้วแต่สัปดาห์นั้นๆ
21:00
USD
คำกล่าวของควอร์เลส (Quarles) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ นายแรนดัล ควอร์เลส การมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนของเขามักนำมาใช้เพื่อแสดงเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
21:30
USD
รายงานปริมาณก๊าซสำรอง สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
65B
ครั้งก่อน
63B
   
รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) จากองค์กร The Energy Information Administration (EIA) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้จัดเก็บไว้ใต้ดินโดยวัดค่าปริมาณเป็นหน่วยตารางฟุตสำหรับก๊าซที่ได้จัดเก็บในช่วงสัปดาห์ก่อน
     

หมายเหตุ : ระดับสีคาดการณ์ของข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน น้อย ปานกลาง สูง

ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์ = เชิงบวก : ตลาดกระทิง
ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ = เชิงลบ : ตลาดหมี

แชร์กระทู้นี้
noobowwy Administrator (ผู้ดูแลระบบ) กระทู้: 2968
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

เวลา
สกุลเงิน
รายละเอียดข่าว
00:01
USD
การประมูลธนบัตรอายุ 10 ปี สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
2.96|2.5
    ตัวเลขที่ได้แสดงไว้ในปฏิทินนั้นจะเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของธนบัตรของกระทรวงการคลังที่ได้จัดประมูล

ธนบัตรของกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นมีอายุตั้งแต่สองปีถึงสิบปี รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะออกธนบัตรเหล่านี้เพื่อยืมเงินมาปิดช่องว่างระหว่างเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้และจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินกู้และ/หรือเพิ่มเงินทุน โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับธนบัตรกระทรวงการคลังนี้จะให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนที่ถือครองธนบัตรครบตามอายุของธนบัตรนั้น นักประมูลทั้งหมดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกันในการประมูลระดับสูงสุดที่ยอมรับได้

ควรจะต้องติดตามความผันผวนในอัตราผลตอบแทนของธนบัตรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ด้านหนี้สินของรัฐบาล นักลงทุนจะเปรียบเทียบในอัตราเฉลี่ยในการประมูลเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยครั้งก่อนหน้านี้ของหลักทรัพย์ตัวเดิมนั้น
01:00
USD
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
รายงานเบจบุ๊คของธนาคารกลาง'แห่งสหรัฐเป็นรายงานเกี่ยวกับสภาวะต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันในเขตสหพันธ์แต่ละเขตของสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวน 12 เขต โดยรายงานนี้จะทำให้เห็นภาพของแนวโน้มทางเศรษฐกิจและความท้าทายต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา รายงานนี้จะพิมพ์เผยแพร่ 8 ครั้งในแต่ละปีซึ่งจะตีพิมพ์ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการจัดประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งสหรัฐ โดยคณะกรรมการฯ นี้จะใช้รายงานนี้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น .
05:45
NZD
ดัชนีราคาอาหาร (FPI) นิวซีแลนด์
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
0.7%
   
รายงานดัชนีราคาอาหาร (Food Price Index) (FPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนอาหารและการบริการด้านอาหารที่คนในครัวเรือนได้จัดซื้อ
06:01
GBP
ดัชนีดุลราคาบ้านจากสถาบัน RICS สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
2%
ครั้งก่อน
4%
   
รายงานดัชนีดุลราคาบ้าน (House Price Balance) จากสถาบัน Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) จะวัดค่าร้อยละของยอดผู้สำรวจรังวัดที่รายงานข้อมูลราคาบ้านที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ที่ผู้สำรวจรังวัดเหล่านั้นได้สำรวจ ระดับร้อยละที่เกิน 0.0% จะบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สำรวจรังวัดที่มากขึ้นผู้ที่รายงานว่าราคาบ้านมีราคาสูงขึ้นในขณะที่ระดับร้อยละที่ต่ำกว่าจะบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สำรวจรังวัดที่มากขึ้นผู้ที่รายงานว่าราคาบ้านมีราคาต่ำลง รายงานนี้เป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาบ้านเนื่องจากผู้สำรวจรังวัดจะเข้าถึงข้อมูลราคาบ้านล่าสุด
06:50
JPY
ยอดคำสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องจักร ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
5.6%
ครั้งก่อน
-8.8%
   
รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักร (Core Machinery Orders) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อใหม่ที่ได้สั่งซื้อกับผู้ผลิตเครื่องจักรซึ่งคำสั่งซื้อนี้ไม่รวมถึงการสั่งซื้อเรือและบริการสาธารณะ เป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดการลงทุนและเป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดผลผลิตอุตสาหกรรม ค่าตัวเลขที่มีค่าสูงจะชี้แสดงถึงการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
06:50
JPY
ดัชนี CGPI ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
3.1%
ครั้งก่อน
3.0%
   
รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Corporate Goods Price Index (CGPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายของสินค้าที่บริษัทญี่ปุ่นได้จัดซื้อ ดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะวัดค่าความเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นจากมุมมองของบริษัทผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะมีสหสัมพันธ์กันกับภาวะเงินเฟ้อราคาผู้บริโภค
08:00
AUD
ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
4.0%
   
รายงานดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectations) จากสถาบัน Melbourne Institute (MI) จะวัดร้อยละที่ผู้บริโภคนั้นคาดการณ์ในราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงประจำปีในระหว่างช่วง 12 เดือนข้างหน้า
08:30
AUD
การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
16.5K
ครั้งก่อน
-4.3K
   
รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของผู้ที่มีงานทำ การสร้างงานนั้นเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค
08:30
AUD
อัตราการว่างงาน ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
5.3%
ครั้งก่อน
5.3%
   
รายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) จะวัดค่าร้อยละของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานและกำลังหางานอย่างเอาจริงเอาจังในระหว่างเดือนที่ผ่านมา
13:00
EUR
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี
   
คาดการณ์
0.1%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคชาวเยอรมัน (German Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
13:45

EUR

ดัชนีราคารผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศส
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.5%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของฝรั่งเศส (French Consumer Price Index) จะวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
14:15
CHF
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิสเซอร์แลนด์
   
คาดการณ์
0.0%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (PPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าที่ผู้ผลิตได้จำหน่าย ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนหลักของภาวะเงินเฟ้อโดยรวม
18:00
GBP
โหวตเพื่อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0-0-9
ครั้งก่อน
9-0-0
   
รายงานจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย (MPC) ผู้ที่โหวตคะแนนเพื่อให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายผู้ที่โหวตให้เพิ่มดอกเบี้ยโดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้นั้นอาจส่งสัญญาณได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและดังนี้จึงทำให้เป็นตลาดกระทิงสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง
18:00
GBP
ข้อสรุปนโยบายการเงิน
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
-
18:00
GBP
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0.75%
ครั้งก่อน
0.75%
   
สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ได้ลงคะแนนเสียงเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา
18:00
GBP
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ทั้งหมดของธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
   
คาดการณ์
435B
ครั้งก่อน
435B
   
ธนาคารกลางแห่งอังกฤษได้สร้างเงินแบบใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้เงินดังกล่าวซื้อหลักทรัพย์ชั้นดี (gilts)จากนักลงทุนเอกชนต่างๆ เช่น บริษัทประกันและกองทุนบำนาญ
18:00
GBP
โหวตเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0-0-9
ครั้งก่อน
0-0-9
   
รายงานจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย (MPC) ผู้ที่โหวตคะแนนเพื่อให้ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายผู้ที่โหวตให้ลดดอกเบี้ยโดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้นั้นอาจส่งสัญญาณได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยและดังนี้จึงทำให้เป็นตลาดหมีสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง
18:45
EUR
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ยูโรโซน
   
คาดการณ์
0.00%
ครั้งก่อน
0.00%
   
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารแห่งธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) (ECB) จำนวนหกคนและผู้ว่าการธนาคารของธนาคารกลางในเขตพื้นที่ยุโรปจำนวน 16 คนได้ลงคะแนนเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา
19:30
CAD
ดัชนีราคาบ้านใหม่ แคนาดา
   
คาดการณ์
0.1%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาบ้านใหม่ (New Housing Price Index) (NHPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายสำหรับบ้านใหม่ ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการเคหะ
19:30
EUR
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
รายงานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) (ECB) ได้จัดขึ้นทุกเดือนเป็นระยะเวลาประมาณ45 นาทีหลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Bid Rate) การแถลงข่าวนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณและมีสองส่วน ส่วนแรกคือการอ่านคำแถลงข่าวที่ได้จัดเตรียมไว้จากนั้นได้เปิดให้สื่อมวลชนได้ซักถาม โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนี้จะอภิปรายในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ย'ของธนาคารกลางยุโรปและจะกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราเงินเฟ้อ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการแถลงข่าวนั้นเป็นการแสดงนัยถึงนโยบายการเงินในอนาคต ในระหว่างการแถลงข่าวนี้มักจะสังเกตเห็นความอ่อนไหวในระดับที่มากเนื่องจากการตอบคำถามของสื่อมวลชนนั้นเป็นคำตอบที่มิได้มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
19:30
USD
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.3%
ครั้งก่อน
0.2%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ
19:30
USD
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.2%
ครั้งก่อน
0.2%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ โดยที่ไม่ได้รวมถึงสินค้าประเภทอาหารและพลังงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคนี้จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ
19:30
USD
จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
210K
ครั้งก่อน
203K
   
รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) จะวัดค่าจำนวนของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกในระหว่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลายแล้วแต่สัปดาห์นั้นๆ
21:00
USD
คำกล่าวของควอร์เลส (Quarles) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ นายแรนดัล ควอร์เลส การมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนของเขามักนำมาใช้เพื่อแสดงเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
21:30
USD
รายงานปริมาณก๊าซสำรอง สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
65B
ครั้งก่อน
63B
   
รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) จากองค์กร The Energy Information Administration (EIA) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้จัดเก็บไว้ใต้ดินโดยวัดค่าปริมาณเป็นหน่วยตารางฟุตสำหรับก๊าซที่ได้จัดเก็บในช่วงสัปดาห์ก่อน
     

หมายเหตุ : ระดับสีคาดการณ์ของข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน น้อย ปานกลาง สูง

ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์ = เชิงบวก : ตลาดกระทิง
ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ = เชิงลบ : ตลาดหมี

แชร์กระทู้นี้
1

NavigationWho is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS