busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
busforex
busforex
ข่าว Forex ข่าวเศรษฐกิจโลก

ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 14 กันยายน 2561

ตอบ0 อ่าน140
noobowwy
14 กันยายน 2018, 11:14:15 น.
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561

เวลา
สกุลเงิน
รายละเอียดข่าว
00:00
USD
คำกล่าวของบอสติก (Bostic) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา สาขาแอตแลนตา การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสาธารณชนของเขามักนำมาใช้เพื่อแสดงการบอกใบ้เป็นนัยเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
00:01
USD
การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
3.09|2.3
   
ตัวเลขที่ได้แสดงไว้ในปฏิทินนั้นจะเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ได้จัดประมูล

พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนั้นมีอายุตั้งแต่สิบปีถึง 30 ปี รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะออกพันธบัตรเหล่านี้เพื่อยืมเงินมาปิดช่องว่างระหว่างเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้และจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินกู้และ/หรือเพิ่มเงินทุน โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลนี้จะให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับจากการถือครองพันธบัตรที่ครบอายุของพันธบัตรนั้น นักประมูลทั้งหมดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกันในการประมูลระดับสูงสุดที่ยอมรับได้
01:00
USD
ดุลงบประมาณธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
-169.8B
ครั้งก่อน -76.9B
   
รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) จะวัดค่าความแตกต่างในมูลค่าระหว่างรายได้และรายจ่ายของภาครัฐในระหว่างช่วงเดือนที่ได้รายงาน ตัวเลขบวกชี้แสดงถึงการเกินดุลงบประมาณในขณะที่ตัวเลขที่ติดลบจะชี้แสดงถึงการขาดดุลงบประมาณ
05:30
NZD
ดัชนี PMI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
51.2
   
รายงาน'ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ (Purchasing Manager Index (PMI)) จะวัดค่าในระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลยที่ต่ำกว่า 50 จะชี้ถึงการหดตัว ซึ่งดัชนีนี้จะบ่งชี้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของภาคการผลิตและการเติบโตทางการผลิตในนิวซีแลนด์
09:00
CNY
การลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน (Fixed Asset Investment)
   
คาดการณ์
5.5%
ครั้งก่อน
5.5%
   
รายงานดัชนีการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน (Chinese Fixed Asset Investment) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในยอดการใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ใช่ในเขตชนบท เช่น โรงงาน ถนน สายส่งไฟฟ้าและอสังหาริมทรัพย์
09:00
CNY
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
   
คาดการณ์
6.0%
ครั้งก่อน
6.0%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
09:00
CNY
ดัชนียอดขายปลีกของจีน
   
คาดการณ์
8.8%
ครั้งก่อน
8.8%
   
รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจการขายปลีกที่ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว ถือเป็นดัชนีที่สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนที่มากในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
09:00
CNY
อัตราการว่างงานของจีน
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
5.1%
   
ายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ของจีนจะวัดค่าร้อยละของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานและกำลังหางานทำอย่างกระตือรือร้นในระหว่างช่วงเดือนที่ได้รายงาน ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินหยวนจีน ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินหยวนจีน
11:30
JPY
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
-0.1%
ครั้งก่อน
-0.1%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
16:00
EUR
ดุลการค้า ยูโรโซน
   
คาดการณ์
16.3B
ครั้งก่อน
16.7B
   
รายงานดัชนีดุลการค้า (Trade Balance) จะวัดค่าความแตกต่างในมูลค่าสินค้าและบริการที่ได้ส่งออกและนำเข้าในช่วงเดือนนั้น โดยตัวเลขที่มีค่าบวกจะชี้แสดงว่าสินค้าที่ได้ส่งออกนั้นมีจำนวนมากกว่าสินค้าที่นำเข้า
17:00

GBP

คำกล่าวของคาร์นีย์ (Carney) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
มาร์ก คาร์นีย์ (Mark Carney) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอังกฤษ (Bank of England) (BOE) (ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนกรกฎาคม 2013 – มิถุนายน 2021) ยอมรับว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee (MPC) ของ'ธนาคารซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเขามีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อค่า'เงินปอนด์สเตอร์ลิง นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคำพูดเหล่านี้อาจเป็นการพูดเป็นนัยที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินในอนาคต คำพูดแสดงความคิดเห็นของเขาอาจทำให้เกิดแนวโน้มระยะสั้นๆ เชิงบวกหรือเชิงลบได้
19:30
USD
ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.6%
   
รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจการขายปลีกในสหรัฐอเมริกาโดยไม่รวมยอดขายรถยนต์ ถือเป็นดัชนีที่สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและยังถือว่าเป็นดัชนีหลักตัวหนึ่งสำหรับระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
19:30
USD
ดัชนียอดขายปลีก สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.4%
ครั้งก่อน
0.5%
   
รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายอดขายทั้งหมดในระดับการค้าปลีก ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญมากที่สุดที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
19:30
USD
ดัชนีราคาสินค้านำเข้า สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
-0.2%
ครั้งก่อน
0.0%
   
รายงานดัชนีราคานำเข้า (Import Price Index) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการที่ได้นำเข้าที่ได้จัดซื้อภายในประเทศ
20:15
USD
อัตราการใช้กำลังผลิต สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
78.3%
ครั้งก่อน
78.1%
   
อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) เป็นค่าร้อยละของขีดความสามารถการผลิตที่ได้นำมาใช้ในสหรัฐอเมริกา (ในทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึง โรงงาน เหมืองแร่ และ สาธารณูปโภคต่างๆ) โดยการใช้กำลังการผลิตนี้จะสะท้อนให้ถึงการเติบโตและอุปสงค์โดยรวมในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นดัชนีสำคัญที่แสดงให้ทราบถึงภาวะเงินเฟ้อในราคาผู้บริโภค
20:15
USD
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.3%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
21:00
USD
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
96.7
ครั้งก่อน
96.2
   
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Sentiment Index) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะจัดระดับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและในอนาคต ข้อมูลนี้มีสองรูปแบบที่จะออกรายงานในระยะสองสัปดาห์ก็คือรูปแบบเบื้องต้นและรูปแบบที่ปรับแก้ไข สำหรับข้อมูลเบื้องต้นนั้นจะมีผลกระทบที่มากกว่า ค่าตัวเลขนี้ได้รวบรวมจากการสำรวจผู้บริโภคประมาณ 500 คน
21:00
USD
สินค้าคงคลังในระบบธุรกิจ สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจ (Business Inventories) จะวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าที่ไม่ได้ขายที่ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และ ผู้ขายปลีกได้คงรักษาไว้ ตัวเลขที่สูงจะชี้ให้ทราบถึงการไม่มีอุปสงค์ของผู้บริโภค
21:00
USD
ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
3.0%
   
รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectations) จากมหาวิทยาลัย University of Michigan (UoM) จะวัดค่าร้อยละที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าราคาของสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงภายในระยะ 12 เดือนข้างหน้า โดยข้อมูลนี้มีสองรูปแบบที่ได้รายงานในระยะสองสัปดาห์ก็คือรูปแบบเบื้องต้นและรูปแบบที่ปรับแก้ไข โดยได้ออกรายงานข้อมูลเบื้องต้นล่วงหน้าหน้าที่สุดดังนั้นจึงมีผลกระทบที่มากกว่า
     

หมายเหตุ : ระดับสีคาดการณ์ของข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน น้อย ปานกลาง สูง

ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์ = เชิงบวก : ตลาดกระทิง
ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ = เชิงลบ : ตลาดหมี

แชร์กระทู้นี้
noobowwy Administrator (ผู้ดูแลระบบ) กระทู้: 2968
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561

เวลา
สกุลเงิน
รายละเอียดข่าว
00:00
USD
คำกล่าวของบอสติก (Bostic) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา สาขาแอตแลนตา การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสาธารณชนของเขามักนำมาใช้เพื่อแสดงการบอกใบ้เป็นนัยเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
00:01
USD
การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
3.09|2.3
   
ตัวเลขที่ได้แสดงไว้ในปฏิทินนั้นจะเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ได้จัดประมูล

พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนั้นมีอายุตั้งแต่สิบปีถึง 30 ปี รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะออกพันธบัตรเหล่านี้เพื่อยืมเงินมาปิดช่องว่างระหว่างเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้และจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินกู้และ/หรือเพิ่มเงินทุน โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลนี้จะให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับจากการถือครองพันธบัตรที่ครบอายุของพันธบัตรนั้น นักประมูลทั้งหมดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกันในการประมูลระดับสูงสุดที่ยอมรับได้
01:00
USD
ดุลงบประมาณธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
-169.8B
ครั้งก่อน -76.9B
   
รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) จะวัดค่าความแตกต่างในมูลค่าระหว่างรายได้และรายจ่ายของภาครัฐในระหว่างช่วงเดือนที่ได้รายงาน ตัวเลขบวกชี้แสดงถึงการเกินดุลงบประมาณในขณะที่ตัวเลขที่ติดลบจะชี้แสดงถึงการขาดดุลงบประมาณ
05:30
NZD
ดัชนี PMI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
51.2
   
รายงาน'ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ (Purchasing Manager Index (PMI)) จะวัดค่าในระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลยที่ต่ำกว่า 50 จะชี้ถึงการหดตัว ซึ่งดัชนีนี้จะบ่งชี้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของภาคการผลิตและการเติบโตทางการผลิตในนิวซีแลนด์
09:00
CNY
การลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน (Fixed Asset Investment)
   
คาดการณ์
5.5%
ครั้งก่อน
5.5%
   
รายงานดัชนีการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน (Chinese Fixed Asset Investment) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในยอดการใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ใช่ในเขตชนบท เช่น โรงงาน ถนน สายส่งไฟฟ้าและอสังหาริมทรัพย์
09:00
CNY
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
   
คาดการณ์
6.0%
ครั้งก่อน
6.0%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
09:00
CNY
ดัชนียอดขายปลีกของจีน
   
คาดการณ์
8.8%
ครั้งก่อน
8.8%
   
รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจการขายปลีกที่ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว ถือเป็นดัชนีที่สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนที่มากในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
09:00
CNY
อัตราการว่างงานของจีน
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
5.1%
   
ายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ของจีนจะวัดค่าร้อยละของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานและกำลังหางานทำอย่างกระตือรือร้นในระหว่างช่วงเดือนที่ได้รายงาน ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินหยวนจีน ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินหยวนจีน
11:30
JPY
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
-0.1%
ครั้งก่อน
-0.1%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
16:00
EUR
ดุลการค้า ยูโรโซน
   
คาดการณ์
16.3B
ครั้งก่อน
16.7B
   
รายงานดัชนีดุลการค้า (Trade Balance) จะวัดค่าความแตกต่างในมูลค่าสินค้าและบริการที่ได้ส่งออกและนำเข้าในช่วงเดือนนั้น โดยตัวเลขที่มีค่าบวกจะชี้แสดงว่าสินค้าที่ได้ส่งออกนั้นมีจำนวนมากกว่าสินค้าที่นำเข้า
17:00

GBP

คำกล่าวของคาร์นีย์ (Carney) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
มาร์ก คาร์นีย์ (Mark Carney) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอังกฤษ (Bank of England) (BOE) (ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนกรกฎาคม 2013 – มิถุนายน 2021) ยอมรับว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee (MPC) ของ'ธนาคารซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเขามีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อค่า'เงินปอนด์สเตอร์ลิง นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคำพูดเหล่านี้อาจเป็นการพูดเป็นนัยที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินในอนาคต คำพูดแสดงความคิดเห็นของเขาอาจทำให้เกิดแนวโน้มระยะสั้นๆ เชิงบวกหรือเชิงลบได้
19:30
USD
ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.6%
   
รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจการขายปลีกในสหรัฐอเมริกาโดยไม่รวมยอดขายรถยนต์ ถือเป็นดัชนีที่สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและยังถือว่าเป็นดัชนีหลักตัวหนึ่งสำหรับระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
19:30
USD
ดัชนียอดขายปลีก สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.4%
ครั้งก่อน
0.5%
   
รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายอดขายทั้งหมดในระดับการค้าปลีก ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญมากที่สุดที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
19:30
USD
ดัชนีราคาสินค้านำเข้า สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
-0.2%
ครั้งก่อน
0.0%
   
รายงานดัชนีราคานำเข้า (Import Price Index) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการที่ได้นำเข้าที่ได้จัดซื้อภายในประเทศ
20:15
USD
อัตราการใช้กำลังผลิต สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
78.3%
ครั้งก่อน
78.1%
   
อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) เป็นค่าร้อยละของขีดความสามารถการผลิตที่ได้นำมาใช้ในสหรัฐอเมริกา (ในทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึง โรงงาน เหมืองแร่ และ สาธารณูปโภคต่างๆ) โดยการใช้กำลังการผลิตนี้จะสะท้อนให้ถึงการเติบโตและอุปสงค์โดยรวมในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นดัชนีสำคัญที่แสดงให้ทราบถึงภาวะเงินเฟ้อในราคาผู้บริโภค
20:15
USD
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.3%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
21:00
USD
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
96.7
ครั้งก่อน
96.2
   
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Sentiment Index) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะจัดระดับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและในอนาคต ข้อมูลนี้มีสองรูปแบบที่จะออกรายงานในระยะสองสัปดาห์ก็คือรูปแบบเบื้องต้นและรูปแบบที่ปรับแก้ไข สำหรับข้อมูลเบื้องต้นนั้นจะมีผลกระทบที่มากกว่า ค่าตัวเลขนี้ได้รวบรวมจากการสำรวจผู้บริโภคประมาณ 500 คน
21:00
USD
สินค้าคงคลังในระบบธุรกิจ สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจ (Business Inventories) จะวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าที่ไม่ได้ขายที่ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และ ผู้ขายปลีกได้คงรักษาไว้ ตัวเลขที่สูงจะชี้ให้ทราบถึงการไม่มีอุปสงค์ของผู้บริโภค
21:00
USD
ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
3.0%
   
รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectations) จากมหาวิทยาลัย University of Michigan (UoM) จะวัดค่าร้อยละที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าราคาของสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงภายในระยะ 12 เดือนข้างหน้า โดยข้อมูลนี้มีสองรูปแบบที่ได้รายงานในระยะสองสัปดาห์ก็คือรูปแบบเบื้องต้นและรูปแบบที่ปรับแก้ไข โดยได้ออกรายงานข้อมูลเบื้องต้นล่วงหน้าหน้าที่สุดดังนั้นจึงมีผลกระทบที่มากกว่า
     

หมายเหตุ : ระดับสีคาดการณ์ของข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน น้อย ปานกลาง สูง

ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์ = เชิงบวก : ตลาดกระทิง
ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ = เชิงลบ : ตลาดหมี

แชร์กระทู้นี้
1

NavigationWho is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
FBS
FBS