busforex

เข้าสู่ระบบ

Sign in with Google

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
banner
banner
ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 13 กันยายน 2561

ตอบ0 อ่าน22
 ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 13 กันยายน 2561 in ปฏิทินเศรษฐกิจ
noobowwy
13 กันยายน 2018, 11:17:32 น.
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

เวลา
สกุลเงิน
รายละเอียดข่าว
00:01
USD
การประมูลธนบัตรอายุ 10 ปี สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
2.96|2.5
    ตัวเลขที่ได้แสดงไว้ในปฏิทินนั้นจะเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของธนบัตรของกระทรวงการคลังที่ได้จัดประมูล

ธนบัตรของกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นมีอายุตั้งแต่สองปีถึงสิบปี รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะออกธนบัตรเหล่านี้เพื่อยืมเงินมาปิดช่องว่างระหว่างเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้และจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินกู้และ/หรือเพิ่มเงินทุน โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับธนบัตรกระทรวงการคลังนี้จะให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนที่ถือครองธนบัตรครบตามอายุของธนบัตรนั้น นักประมูลทั้งหมดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกันในการประมูลระดับสูงสุดที่ยอมรับได้

ควรจะต้องติดตามความผันผวนในอัตราผลตอบแทนของธนบัตรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ด้านหนี้สินของรัฐบาล นักลงทุนจะเปรียบเทียบในอัตราเฉลี่ยในการประมูลเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยครั้งก่อนหน้านี้ของหลักทรัพย์ตัวเดิมนั้น
01:00
USD
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
รายงานเบจบุ๊คของธนาคารกลาง'แห่งสหรัฐเป็นรายงานเกี่ยวกับสภาวะต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันในเขตสหพันธ์แต่ละเขตของสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวน 12 เขต โดยรายงานนี้จะทำให้เห็นภาพของแนวโน้มทางเศรษฐกิจและความท้าทายต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา รายงานนี้จะพิมพ์เผยแพร่ 8 ครั้งในแต่ละปีซึ่งจะตีพิมพ์ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการจัดประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งสหรัฐ โดยคณะกรรมการฯ นี้จะใช้รายงานนี้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น .
05:45
NZD
ดัชนีราคาอาหาร (FPI) นิวซีแลนด์
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
0.7%
   
รายงานดัชนีราคาอาหาร (Food Price Index) (FPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนอาหารและการบริการด้านอาหารที่คนในครัวเรือนได้จัดซื้อ
06:01
GBP
ดัชนีดุลราคาบ้านจากสถาบัน RICS สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
2%
ครั้งก่อน
4%
   
รายงานดัชนีดุลราคาบ้าน (House Price Balance) จากสถาบัน Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) จะวัดค่าร้อยละของยอดผู้สำรวจรังวัดที่รายงานข้อมูลราคาบ้านที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ที่ผู้สำรวจรังวัดเหล่านั้นได้สำรวจ ระดับร้อยละที่เกิน 0.0% จะบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สำรวจรังวัดที่มากขึ้นผู้ที่รายงานว่าราคาบ้านมีราคาสูงขึ้นในขณะที่ระดับร้อยละที่ต่ำกว่าจะบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สำรวจรังวัดที่มากขึ้นผู้ที่รายงานว่าราคาบ้านมีราคาต่ำลง รายงานนี้เป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาบ้านเนื่องจากผู้สำรวจรังวัดจะเข้าถึงข้อมูลราคาบ้านล่าสุด
06:50
JPY
ยอดคำสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องจักร ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
5.6%
ครั้งก่อน
-8.8%
   
รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักร (Core Machinery Orders) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อใหม่ที่ได้สั่งซื้อกับผู้ผลิตเครื่องจักรซึ่งคำสั่งซื้อนี้ไม่รวมถึงการสั่งซื้อเรือและบริการสาธารณะ เป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดการลงทุนและเป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดผลผลิตอุตสาหกรรม ค่าตัวเลขที่มีค่าสูงจะชี้แสดงถึงการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
06:50
JPY
ดัชนี CGPI ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
3.1%
ครั้งก่อน
3.0%
   
รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Corporate Goods Price Index (CGPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายของสินค้าที่บริษัทญี่ปุ่นได้จัดซื้อ ดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะวัดค่าความเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นจากมุมมองของบริษัทผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะมีสหสัมพันธ์กันกับภาวะเงินเฟ้อราคาผู้บริโภค
08:00
AUD
ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
4.0%
   
รายงานดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectations) จากสถาบัน Melbourne Institute (MI) จะวัดร้อยละที่ผู้บริโภคนั้นคาดการณ์ในราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงประจำปีในระหว่างช่วง 12 เดือนข้างหน้า
08:30
AUD
การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
16.5K
ครั้งก่อน
-4.3K
   
รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของผู้ที่มีงานทำ การสร้างงานนั้นเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค
08:30
AUD
อัตราการว่างงาน ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
5.3%
ครั้งก่อน
5.3%
   
รายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) จะวัดค่าร้อยละของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานและกำลังหางานอย่างเอาจริงเอาจังในระหว่างเดือนที่ผ่านมา
13:00
EUR
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี
   
คาดการณ์
0.1%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคชาวเยอรมัน (German Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
13:45

EUR

ดัชนีราคารผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศส
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.5%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของฝรั่งเศส (French Consumer Price Index) จะวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
14:15
CHF
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิสเซอร์แลนด์
   
คาดการณ์
0.0%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (PPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าที่ผู้ผลิตได้จำหน่าย ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนหลักของภาวะเงินเฟ้อโดยรวม
18:00
GBP
โหวตเพื่อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0-0-9
ครั้งก่อน
9-0-0
   
รายงานจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย (MPC) ผู้ที่โหวตคะแนนเพื่อให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายผู้ที่โหวตให้เพิ่มดอกเบี้ยโดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้นั้นอาจส่งสัญญาณได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและดังนี้จึงทำให้เป็นตลาดกระทิงสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง
18:00
GBP
ข้อสรุปนโยบายการเงิน
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
-
18:00
GBP
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0.75%
ครั้งก่อน
0.75%
   
สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ได้ลงคะแนนเสียงเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา
18:00
GBP
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ทั้งหมดของธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
   
คาดการณ์
435B
ครั้งก่อน
435B
   
ธนาคารกลางแห่งอังกฤษได้สร้างเงินแบบใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้เงินดังกล่าวซื้อหลักทรัพย์ชั้นดี (gilts)จากนักลงทุนเอกชนต่างๆ เช่น บริษัทประกันและกองทุนบำนาญ
18:00
GBP
โหวตเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0-0-9
ครั้งก่อน
0-0-9
   
รายงานจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย (MPC) ผู้ที่โหวตคะแนนเพื่อให้ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายผู้ที่โหวตให้ลดดอกเบี้ยโดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้นั้นอาจส่งสัญญาณได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยและดังนี้จึงทำให้เป็นตลาดหมีสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง
18:45
EUR
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ยูโรโซน
   
คาดการณ์
0.00%
ครั้งก่อน
0.00%
   
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารแห่งธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) (ECB) จำนวนหกคนและผู้ว่าการธนาคารของธนาคารกลางในเขตพื้นที่ยุโรปจำนวน 16 คนได้ลงคะแนนเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา
19:30
CAD
ดัชนีราคาบ้านใหม่ แคนาดา
   
คาดการณ์
0.1%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาบ้านใหม่ (New Housing Price Index) (NHPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายสำหรับบ้านใหม่ ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการเคหะ
19:30
EUR
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
รายงานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) (ECB) ได้จัดขึ้นทุกเดือนเป็นระยะเวลาประมาณ45 นาทีหลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Bid Rate) การแถลงข่าวนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณและมีสองส่วน ส่วนแรกคือการอ่านคำแถลงข่าวที่ได้จัดเตรียมไว้จากนั้นได้เปิดให้สื่อมวลชนได้ซักถาม โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนี้จะอภิปรายในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ย'ของธนาคารกลางยุโรปและจะกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราเงินเฟ้อ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการแถลงข่าวนั้นเป็นการแสดงนัยถึงนโยบายการเงินในอนาคต ในระหว่างการแถลงข่าวนี้มักจะสังเกตเห็นความอ่อนไหวในระดับที่มากเนื่องจากการตอบคำถามของสื่อมวลชนนั้นเป็นคำตอบที่มิได้มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
19:30
USD
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.3%
ครั้งก่อน
0.2%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ
19:30
USD
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.2%
ครั้งก่อน
0.2%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ โดยที่ไม่ได้รวมถึงสินค้าประเภทอาหารและพลังงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคนี้จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ
19:30
USD
จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
210K
ครั้งก่อน
203K
   
รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) จะวัดค่าจำนวนของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกในระหว่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลายแล้วแต่สัปดาห์นั้นๆ
21:00
USD
คำกล่าวของควอร์เลส (Quarles) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ นายแรนดัล ควอร์เลส การมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนของเขามักนำมาใช้เพื่อแสดงเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
21:30
USD
รายงานปริมาณก๊าซสำรอง สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
65B
ครั้งก่อน
63B
   
รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) จากองค์กร The Energy Information Administration (EIA) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้จัดเก็บไว้ใต้ดินโดยวัดค่าปริมาณเป็นหน่วยตารางฟุตสำหรับก๊าซที่ได้จัดเก็บในช่วงสัปดาห์ก่อน
     

หมายเหตุ : ระดับสีคาดการณ์ของข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน น้อย ปานกลาง สูง

ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์ = เชิงบวก : ตลาดกระทิง
ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ = เชิงลบ : ตลาดหมี

 ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 13 กันยายน 2561 in ปฏิทินเศรษฐกิจ
noobowwy Administrator (ผู้ดูแลระบบ) กระทู้: 2968
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

เวลา
สกุลเงิน
รายละเอียดข่าว
00:01
USD
การประมูลธนบัตรอายุ 10 ปี สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
2.96|2.5
    ตัวเลขที่ได้แสดงไว้ในปฏิทินนั้นจะเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของธนบัตรของกระทรวงการคลังที่ได้จัดประมูล

ธนบัตรของกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นมีอายุตั้งแต่สองปีถึงสิบปี รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะออกธนบัตรเหล่านี้เพื่อยืมเงินมาปิดช่องว่างระหว่างเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้และจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินกู้และ/หรือเพิ่มเงินทุน โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับธนบัตรกระทรวงการคลังนี้จะให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนที่ถือครองธนบัตรครบตามอายุของธนบัตรนั้น นักประมูลทั้งหมดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกันในการประมูลระดับสูงสุดที่ยอมรับได้

ควรจะต้องติดตามความผันผวนในอัตราผลตอบแทนของธนบัตรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ด้านหนี้สินของรัฐบาล นักลงทุนจะเปรียบเทียบในอัตราเฉลี่ยในการประมูลเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยครั้งก่อนหน้านี้ของหลักทรัพย์ตัวเดิมนั้น
01:00
USD
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
รายงานเบจบุ๊คของธนาคารกลาง'แห่งสหรัฐเป็นรายงานเกี่ยวกับสภาวะต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันในเขตสหพันธ์แต่ละเขตของสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวน 12 เขต โดยรายงานนี้จะทำให้เห็นภาพของแนวโน้มทางเศรษฐกิจและความท้าทายต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา รายงานนี้จะพิมพ์เผยแพร่ 8 ครั้งในแต่ละปีซึ่งจะตีพิมพ์ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการจัดประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งสหรัฐ โดยคณะกรรมการฯ นี้จะใช้รายงานนี้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น .
05:45
NZD
ดัชนีราคาอาหาร (FPI) นิวซีแลนด์
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
0.7%
   
รายงานดัชนีราคาอาหาร (Food Price Index) (FPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนอาหารและการบริการด้านอาหารที่คนในครัวเรือนได้จัดซื้อ
06:01
GBP
ดัชนีดุลราคาบ้านจากสถาบัน RICS สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
2%
ครั้งก่อน
4%
   
รายงานดัชนีดุลราคาบ้าน (House Price Balance) จากสถาบัน Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) จะวัดค่าร้อยละของยอดผู้สำรวจรังวัดที่รายงานข้อมูลราคาบ้านที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ที่ผู้สำรวจรังวัดเหล่านั้นได้สำรวจ ระดับร้อยละที่เกิน 0.0% จะบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สำรวจรังวัดที่มากขึ้นผู้ที่รายงานว่าราคาบ้านมีราคาสูงขึ้นในขณะที่ระดับร้อยละที่ต่ำกว่าจะบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สำรวจรังวัดที่มากขึ้นผู้ที่รายงานว่าราคาบ้านมีราคาต่ำลง รายงานนี้เป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาบ้านเนื่องจากผู้สำรวจรังวัดจะเข้าถึงข้อมูลราคาบ้านล่าสุด
06:50
JPY
ยอดคำสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องจักร ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
5.6%
ครั้งก่อน
-8.8%
   
รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักร (Core Machinery Orders) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อใหม่ที่ได้สั่งซื้อกับผู้ผลิตเครื่องจักรซึ่งคำสั่งซื้อนี้ไม่รวมถึงการสั่งซื้อเรือและบริการสาธารณะ เป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดการลงทุนและเป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดผลผลิตอุตสาหกรรม ค่าตัวเลขที่มีค่าสูงจะชี้แสดงถึงการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
06:50
JPY
ดัชนี CGPI ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
3.1%
ครั้งก่อน
3.0%
   
รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Corporate Goods Price Index (CGPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายของสินค้าที่บริษัทญี่ปุ่นได้จัดซื้อ ดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะวัดค่าความเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นจากมุมมองของบริษัทผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะมีสหสัมพันธ์กันกับภาวะเงินเฟ้อราคาผู้บริโภค
08:00
AUD
ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
4.0%
   
รายงานดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectations) จากสถาบัน Melbourne Institute (MI) จะวัดร้อยละที่ผู้บริโภคนั้นคาดการณ์ในราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงประจำปีในระหว่างช่วง 12 เดือนข้างหน้า
08:30
AUD
การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
16.5K
ครั้งก่อน
-4.3K
   
รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของผู้ที่มีงานทำ การสร้างงานนั้นเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค
08:30
AUD
อัตราการว่างงาน ออสเตรเลีย
   
คาดการณ์
5.3%
ครั้งก่อน
5.3%
   
รายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) จะวัดค่าร้อยละของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานและกำลังหางานอย่างเอาจริงเอาจังในระหว่างเดือนที่ผ่านมา
13:00
EUR
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี
   
คาดการณ์
0.1%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคชาวเยอรมัน (German Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
13:45

EUR

ดัชนีราคารผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศส
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.5%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของฝรั่งเศส (French Consumer Price Index) จะวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
14:15
CHF
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิสเซอร์แลนด์
   
คาดการณ์
0.0%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (PPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าที่ผู้ผลิตได้จำหน่าย ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนหลักของภาวะเงินเฟ้อโดยรวม
18:00
GBP
โหวตเพื่อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0-0-9
ครั้งก่อน
9-0-0
   
รายงานจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย (MPC) ผู้ที่โหวตคะแนนเพื่อให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายผู้ที่โหวตให้เพิ่มดอกเบี้ยโดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้นั้นอาจส่งสัญญาณได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและดังนี้จึงทำให้เป็นตลาดกระทิงสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง
18:00
GBP
ข้อสรุปนโยบายการเงิน
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
-
18:00
GBP
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0.75%
ครั้งก่อน
0.75%
   
สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ได้ลงคะแนนเสียงเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา
18:00
GBP
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ทั้งหมดของธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
   
คาดการณ์
435B
ครั้งก่อน
435B
   
ธนาคารกลางแห่งอังกฤษได้สร้างเงินแบบใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้เงินดังกล่าวซื้อหลักทรัพย์ชั้นดี (gilts)จากนักลงทุนเอกชนต่างๆ เช่น บริษัทประกันและกองทุนบำนาญ
18:00
GBP
โหวตเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน สหราชอาณาจักร
   
คาดการณ์
0-0-9
ครั้งก่อน
0-0-9
   
รายงานจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย (MPC) ผู้ที่โหวตคะแนนเพื่อให้ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายผู้ที่โหวตให้ลดดอกเบี้ยโดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้นั้นอาจส่งสัญญาณได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยและดังนี้จึงทำให้เป็นตลาดหมีสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง
18:45
EUR
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ยูโรโซน
   
คาดการณ์
0.00%
ครั้งก่อน
0.00%
   
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารแห่งธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) (ECB) จำนวนหกคนและผู้ว่าการธนาคารของธนาคารกลางในเขตพื้นที่ยุโรปจำนวน 16 คนได้ลงคะแนนเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา
19:30
CAD
ดัชนีราคาบ้านใหม่ แคนาดา
   
คาดการณ์
0.1%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานดัชนีราคาบ้านใหม่ (New Housing Price Index) (NHPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาขายสำหรับบ้านใหม่ ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการเคหะ
19:30
EUR
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
รายงานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) (ECB) ได้จัดขึ้นทุกเดือนเป็นระยะเวลาประมาณ45 นาทีหลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Bid Rate) การแถลงข่าวนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณและมีสองส่วน ส่วนแรกคือการอ่านคำแถลงข่าวที่ได้จัดเตรียมไว้จากนั้นได้เปิดให้สื่อมวลชนได้ซักถาม โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนี้จะอภิปรายในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ย'ของธนาคารกลางยุโรปและจะกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราเงินเฟ้อ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการแถลงข่าวนั้นเป็นการแสดงนัยถึงนโยบายการเงินในอนาคต ในระหว่างการแถลงข่าวนี้มักจะสังเกตเห็นความอ่อนไหวในระดับที่มากเนื่องจากการตอบคำถามของสื่อมวลชนนั้นเป็นคำตอบที่มิได้มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า
19:30
USD
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.3%
ครั้งก่อน
0.2%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ
19:30
USD
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.2%
ครั้งก่อน
0.2%
   
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ โดยที่ไม่ได้รวมถึงสินค้าประเภทอาหารและพลังงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคนี้จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ
19:30
USD
จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
210K
ครั้งก่อน
203K
   
รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) จะวัดค่าจำนวนของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกในระหว่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลายแล้วแต่สัปดาห์นั้นๆ
21:00
USD
คำกล่าวของควอร์เลส (Quarles) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ นายแรนดัล ควอร์เลส การมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนของเขามักนำมาใช้เพื่อแสดงเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
21:30
USD
รายงานปริมาณก๊าซสำรอง สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
65B
ครั้งก่อน
63B
   
รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) จากองค์กร The Energy Information Administration (EIA) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้จัดเก็บไว้ใต้ดินโดยวัดค่าปริมาณเป็นหน่วยตารางฟุตสำหรับก๊าซที่ได้จัดเก็บในช่วงสัปดาห์ก่อน
     

หมายเหตุ : ระดับสีคาดการณ์ของข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน น้อย ปานกลาง สูง

ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์ = เชิงบวก : ตลาดกระทิง
ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ = เชิงลบ : ตลาดหมี

1

Navigation

ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 4 กันยายน 2561
เริ่มโดย noobowwy เมื่อ ปฏิทินเศรษฐกิจ
0 ตอบ
166 อ่าน
04 กันยายน 2018, 11:12:13 น.
โดย noobowwy
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 19 กันยายน 2561
เริ่มโดย noobowwy เมื่อ ปฏิทินเศรษฐกิจ
0 ตอบ
5 อ่าน
19 กันยายน 2018, 11:45:50 น.
โดย noobowwy
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 7 กันยายน 2561
เริ่มโดย noobowwy เมื่อ ปฏิทินเศรษฐกิจ
0 ตอบ
21 อ่าน
07 กันยายน 2018, 10:21:42 น.
โดย noobowwy
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 10 กันยายน 2561
เริ่มโดย noobowwy เมื่อ ปฏิทินเศรษฐกิจ
0 ตอบ
34 อ่าน
10 กันยายน 2018, 10:58:23 น.
โดย noobowwy

Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner