busforex

เข้าสู่ระบบ

Sign in with Google

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
banner
banner
ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 14 กันยายน 2561

ตอบ0 อ่าน15
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 14 กันยายน 2561 in ปฏิทินเศรษฐกิจ
noobowwy
14 กันยายน 2018, 11:14:15 น.
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561

เวลา
สกุลเงิน
รายละเอียดข่าว
00:00
USD
คำกล่าวของบอสติก (Bostic) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา สาขาแอตแลนตา การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสาธารณชนของเขามักนำมาใช้เพื่อแสดงการบอกใบ้เป็นนัยเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
00:01
USD
การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
3.09|2.3
   
ตัวเลขที่ได้แสดงไว้ในปฏิทินนั้นจะเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ได้จัดประมูล

พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนั้นมีอายุตั้งแต่สิบปีถึง 30 ปี รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะออกพันธบัตรเหล่านี้เพื่อยืมเงินมาปิดช่องว่างระหว่างเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้และจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินกู้และ/หรือเพิ่มเงินทุน โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลนี้จะให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับจากการถือครองพันธบัตรที่ครบอายุของพันธบัตรนั้น นักประมูลทั้งหมดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกันในการประมูลระดับสูงสุดที่ยอมรับได้
01:00
USD
ดุลงบประมาณธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
-169.8B
ครั้งก่อน -76.9B
   
รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) จะวัดค่าความแตกต่างในมูลค่าระหว่างรายได้และรายจ่ายของภาครัฐในระหว่างช่วงเดือนที่ได้รายงาน ตัวเลขบวกชี้แสดงถึงการเกินดุลงบประมาณในขณะที่ตัวเลขที่ติดลบจะชี้แสดงถึงการขาดดุลงบประมาณ
05:30
NZD
ดัชนี PMI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
51.2
   
รายงาน'ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ (Purchasing Manager Index (PMI)) จะวัดค่าในระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลยที่ต่ำกว่า 50 จะชี้ถึงการหดตัว ซึ่งดัชนีนี้จะบ่งชี้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของภาคการผลิตและการเติบโตทางการผลิตในนิวซีแลนด์
09:00
CNY
การลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน (Fixed Asset Investment)
   
คาดการณ์
5.5%
ครั้งก่อน
5.5%
   
รายงานดัชนีการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน (Chinese Fixed Asset Investment) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในยอดการใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ใช่ในเขตชนบท เช่น โรงงาน ถนน สายส่งไฟฟ้าและอสังหาริมทรัพย์
09:00
CNY
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
   
คาดการณ์
6.0%
ครั้งก่อน
6.0%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
09:00
CNY
ดัชนียอดขายปลีกของจีน
   
คาดการณ์
8.8%
ครั้งก่อน
8.8%
   
รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจการขายปลีกที่ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว ถือเป็นดัชนีที่สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนที่มากในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
09:00
CNY
อัตราการว่างงานของจีน
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
5.1%
   
ายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ของจีนจะวัดค่าร้อยละของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานและกำลังหางานทำอย่างกระตือรือร้นในระหว่างช่วงเดือนที่ได้รายงาน ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินหยวนจีน ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินหยวนจีน
11:30
JPY
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
-0.1%
ครั้งก่อน
-0.1%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
16:00
EUR
ดุลการค้า ยูโรโซน
   
คาดการณ์
16.3B
ครั้งก่อน
16.7B
   
รายงานดัชนีดุลการค้า (Trade Balance) จะวัดค่าความแตกต่างในมูลค่าสินค้าและบริการที่ได้ส่งออกและนำเข้าในช่วงเดือนนั้น โดยตัวเลขที่มีค่าบวกจะชี้แสดงว่าสินค้าที่ได้ส่งออกนั้นมีจำนวนมากกว่าสินค้าที่นำเข้า
17:00

GBP

คำกล่าวของคาร์นีย์ (Carney) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
มาร์ก คาร์นีย์ (Mark Carney) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอังกฤษ (Bank of England) (BOE) (ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนกรกฎาคม 2013 – มิถุนายน 2021) ยอมรับว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee (MPC) ของ'ธนาคารซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเขามีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อค่า'เงินปอนด์สเตอร์ลิง นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคำพูดเหล่านี้อาจเป็นการพูดเป็นนัยที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินในอนาคต คำพูดแสดงความคิดเห็นของเขาอาจทำให้เกิดแนวโน้มระยะสั้นๆ เชิงบวกหรือเชิงลบได้
19:30
USD
ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.6%
   
รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจการขายปลีกในสหรัฐอเมริกาโดยไม่รวมยอดขายรถยนต์ ถือเป็นดัชนีที่สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและยังถือว่าเป็นดัชนีหลักตัวหนึ่งสำหรับระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
19:30
USD
ดัชนียอดขายปลีก สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.4%
ครั้งก่อน
0.5%
   
รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายอดขายทั้งหมดในระดับการค้าปลีก ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญมากที่สุดที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
19:30
USD
ดัชนีราคาสินค้านำเข้า สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
-0.2%
ครั้งก่อน
0.0%
   
รายงานดัชนีราคานำเข้า (Import Price Index) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการที่ได้นำเข้าที่ได้จัดซื้อภายในประเทศ
20:15
USD
อัตราการใช้กำลังผลิต สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
78.3%
ครั้งก่อน
78.1%
   
อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) เป็นค่าร้อยละของขีดความสามารถการผลิตที่ได้นำมาใช้ในสหรัฐอเมริกา (ในทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึง โรงงาน เหมืองแร่ และ สาธารณูปโภคต่างๆ) โดยการใช้กำลังการผลิตนี้จะสะท้อนให้ถึงการเติบโตและอุปสงค์โดยรวมในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นดัชนีสำคัญที่แสดงให้ทราบถึงภาวะเงินเฟ้อในราคาผู้บริโภค
20:15
USD
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.3%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
21:00
USD
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
96.7
ครั้งก่อน
96.2
   
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Sentiment Index) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะจัดระดับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและในอนาคต ข้อมูลนี้มีสองรูปแบบที่จะออกรายงานในระยะสองสัปดาห์ก็คือรูปแบบเบื้องต้นและรูปแบบที่ปรับแก้ไข สำหรับข้อมูลเบื้องต้นนั้นจะมีผลกระทบที่มากกว่า ค่าตัวเลขนี้ได้รวบรวมจากการสำรวจผู้บริโภคประมาณ 500 คน
21:00
USD
สินค้าคงคลังในระบบธุรกิจ สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจ (Business Inventories) จะวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าที่ไม่ได้ขายที่ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และ ผู้ขายปลีกได้คงรักษาไว้ ตัวเลขที่สูงจะชี้ให้ทราบถึงการไม่มีอุปสงค์ของผู้บริโภค
21:00
USD
ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
3.0%
   
รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectations) จากมหาวิทยาลัย University of Michigan (UoM) จะวัดค่าร้อยละที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าราคาของสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงภายในระยะ 12 เดือนข้างหน้า โดยข้อมูลนี้มีสองรูปแบบที่ได้รายงานในระยะสองสัปดาห์ก็คือรูปแบบเบื้องต้นและรูปแบบที่ปรับแก้ไข โดยได้ออกรายงานข้อมูลเบื้องต้นล่วงหน้าหน้าที่สุดดังนั้นจึงมีผลกระทบที่มากกว่า
     

หมายเหตุ : ระดับสีคาดการณ์ของข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน น้อย ปานกลาง สูง

ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์ = เชิงบวก : ตลาดกระทิง
ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ = เชิงลบ : ตลาดหมี

ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 14 กันยายน 2561 in ปฏิทินเศรษฐกิจ
noobowwy Administrator (ผู้ดูแลระบบ) กระทู้: 2968
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561

เวลา
สกุลเงิน
รายละเอียดข่าว
00:00
USD
คำกล่าวของบอสติก (Bostic) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา สาขาแอตแลนตา การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสาธารณชนของเขามักนำมาใช้เพื่อแสดงการบอกใบ้เป็นนัยเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
00:01
USD
การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
3.09|2.3
   
ตัวเลขที่ได้แสดงไว้ในปฏิทินนั้นจะเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ได้จัดประมูล

พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนั้นมีอายุตั้งแต่สิบปีถึง 30 ปี รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะออกพันธบัตรเหล่านี้เพื่อยืมเงินมาปิดช่องว่างระหว่างเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้และจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินกู้และ/หรือเพิ่มเงินทุน โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลนี้จะให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับจากการถือครองพันธบัตรที่ครบอายุของพันธบัตรนั้น นักประมูลทั้งหมดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยระดับเดียวกันในการประมูลระดับสูงสุดที่ยอมรับได้
01:00
USD
ดุลงบประมาณธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
-169.8B
ครั้งก่อน -76.9B
   
รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) จะวัดค่าความแตกต่างในมูลค่าระหว่างรายได้และรายจ่ายของภาครัฐในระหว่างช่วงเดือนที่ได้รายงาน ตัวเลขบวกชี้แสดงถึงการเกินดุลงบประมาณในขณะที่ตัวเลขที่ติดลบจะชี้แสดงถึงการขาดดุลงบประมาณ
05:30
NZD
ดัชนี PMI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
51.2
   
รายงาน'ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ (Purchasing Manager Index (PMI)) จะวัดค่าในระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลยที่ต่ำกว่า 50 จะชี้ถึงการหดตัว ซึ่งดัชนีนี้จะบ่งชี้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของภาคการผลิตและการเติบโตทางการผลิตในนิวซีแลนด์
09:00
CNY
การลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน (Fixed Asset Investment)
   
คาดการณ์
5.5%
ครั้งก่อน
5.5%
   
รายงานดัชนีการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน (Chinese Fixed Asset Investment) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในยอดการใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ใช่ในเขตชนบท เช่น โรงงาน ถนน สายส่งไฟฟ้าและอสังหาริมทรัพย์
09:00
CNY
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน
   
คาดการณ์
6.0%
ครั้งก่อน
6.0%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
09:00
CNY
ดัชนียอดขายปลีกของจีน
   
คาดการณ์
8.8%
ครั้งก่อน
8.8%
   
รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจการขายปลีกที่ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว ถือเป็นดัชนีที่สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนที่มากในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
09:00
CNY
อัตราการว่างงานของจีน
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
5.1%
   
ายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ของจีนจะวัดค่าร้อยละของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานและกำลังหางานทำอย่างกระตือรือร้นในระหว่างช่วงเดือนที่ได้รายงาน ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินหยวนจีน ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินหยวนจีน
11:30
JPY
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
   
คาดการณ์
-0.1%
ครั้งก่อน
-0.1%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
16:00
EUR
ดุลการค้า ยูโรโซน
   
คาดการณ์
16.3B
ครั้งก่อน
16.7B
   
รายงานดัชนีดุลการค้า (Trade Balance) จะวัดค่าความแตกต่างในมูลค่าสินค้าและบริการที่ได้ส่งออกและนำเข้าในช่วงเดือนนั้น โดยตัวเลขที่มีค่าบวกจะชี้แสดงว่าสินค้าที่ได้ส่งออกนั้นมีจำนวนมากกว่าสินค้าที่นำเข้า
17:00

GBP

คำกล่าวของคาร์นีย์ (Carney) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
ไม่ระบุ
   
มาร์ก คาร์นีย์ (Mark Carney) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอังกฤษ (Bank of England) (BOE) (ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนกรกฎาคม 2013 – มิถุนายน 2021) ยอมรับว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee (MPC) ของ'ธนาคารซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเขามีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อค่า'เงินปอนด์สเตอร์ลิง นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคำพูดเหล่านี้อาจเป็นการพูดเป็นนัยที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินในอนาคต คำพูดแสดงความคิดเห็นของเขาอาจทำให้เกิดแนวโน้มระยะสั้นๆ เชิงบวกหรือเชิงลบได้
19:30
USD
ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.6%
   
รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจการขายปลีกในสหรัฐอเมริกาโดยไม่รวมยอดขายรถยนต์ ถือเป็นดัชนีที่สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและยังถือว่าเป็นดัชนีหลักตัวหนึ่งสำหรับระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
19:30
USD
ดัชนียอดขายปลีก สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.4%
ครั้งก่อน
0.5%
   
รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายอดขายทั้งหมดในระดับการค้าปลีก ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญมากที่สุดที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
19:30
USD
ดัชนีราคาสินค้านำเข้า สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
-0.2%
ครั้งก่อน
0.0%
   
รายงานดัชนีราคานำเข้า (Import Price Index) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการที่ได้นำเข้าที่ได้จัดซื้อภายในประเทศ
20:15
USD
อัตราการใช้กำลังผลิต สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
78.3%
ครั้งก่อน
78.1%
   
อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) เป็นค่าร้อยละของขีดความสามารถการผลิตที่ได้นำมาใช้ในสหรัฐอเมริกา (ในทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึง โรงงาน เหมืองแร่ และ สาธารณูปโภคต่างๆ) โดยการใช้กำลังการผลิตนี้จะสะท้อนให้ถึงการเติบโตและอุปสงค์โดยรวมในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นดัชนีสำคัญที่แสดงให้ทราบถึงภาวะเงินเฟ้อในราคาผู้บริโภค
20:15
USD
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.3%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว
21:00
USD
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
96.7
ครั้งก่อน
96.2
   
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Sentiment Index) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะจัดระดับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและในอนาคต ข้อมูลนี้มีสองรูปแบบที่จะออกรายงานในระยะสองสัปดาห์ก็คือรูปแบบเบื้องต้นและรูปแบบที่ปรับแก้ไข สำหรับข้อมูลเบื้องต้นนั้นจะมีผลกระทบที่มากกว่า ค่าตัวเลขนี้ได้รวบรวมจากการสำรวจผู้บริโภคประมาณ 500 คน
21:00
USD
สินค้าคงคลังในระบบธุรกิจ สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
0.5%
ครั้งก่อน
0.1%
   
รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจ (Business Inventories) จะวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าที่ไม่ได้ขายที่ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และ ผู้ขายปลีกได้คงรักษาไว้ ตัวเลขที่สูงจะชี้ให้ทราบถึงการไม่มีอุปสงค์ของผู้บริโภค
21:00
USD
ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI สหรัฐอเมริกา
   
คาดการณ์
ไม่ระบุ
ครั้งก่อน
3.0%
   
รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation Expectations) จากมหาวิทยาลัย University of Michigan (UoM) จะวัดค่าร้อยละที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าราคาของสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงภายในระยะ 12 เดือนข้างหน้า โดยข้อมูลนี้มีสองรูปแบบที่ได้รายงานในระยะสองสัปดาห์ก็คือรูปแบบเบื้องต้นและรูปแบบที่ปรับแก้ไข โดยได้ออกรายงานข้อมูลเบื้องต้นล่วงหน้าหน้าที่สุดดังนั้นจึงมีผลกระทบที่มากกว่า
     

หมายเหตุ : ระดับสีคาดการณ์ของข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน น้อย ปานกลาง สูง

ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์ = เชิงบวก : ตลาดกระทิง
ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ = เชิงลบ : ตลาดหมี

1

Navigation

ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 13 กันยายน 2561
เริ่มโดย noobowwy เมื่อ ปฏิทินเศรษฐกิจ
0 ตอบ
25 อ่าน
13 กันยายน 2018, 11:17:32 น.
โดย noobowwy
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 7 กันยายน 2561
เริ่มโดย noobowwy เมื่อ ปฏิทินเศรษฐกิจ
0 ตอบ
22 อ่าน
07 กันยายน 2018, 10:21:42 น.
โดย noobowwy
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 10 กันยายน 2561
เริ่มโดย noobowwy เมื่อ ปฏิทินเศรษฐกิจ
0 ตอบ
34 อ่าน
10 กันยายน 2018, 10:58:23 น.
โดย noobowwy
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันที่ 11 กันยายน 2561
เริ่มโดย noobowwy เมื่อ ปฏิทินเศรษฐกิจ
0 ตอบ
102 อ่าน
11 กันยายน 2018, 09:15:30 น.
โดย noobowwy

Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner