การศึกษาและทำความเข้าใจพื้นฐานของการเทรด Forex

การศึกษาและทำความเข้าใจพื้นฐานของการเทรด Forex

การศึกษาและทำความเข้าใจพื้นฐานของการเทรด Forex

การศึกษาและทำความเข้าใจพื้นฐานของการเทรด Forex มีหลายเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

1. พื้นฐานของตลาด Forex

 • ตลาด Forex คืออะไร ความหมายและลักษณะของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • คู่สกุลเงิน (Currency Pairs) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY เป็นต้น
 • การอ่านราคา (Quotes) การทำความเข้าใจการแสดงราคา เช่น การอ่าน Bid และ Ask

2. เวลาการเทรด

 • ช่วงเวลาการเทรด (Trading Sessions) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาที่ตลาดเปิด-ปิด เช่น ช่วงเวลาตลาดเอเชีย, ยุโรป, อเมริกา
 • เวลาที่มีสภาพคล่องสูง การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเทรดเพื่อประโยชน์สูงสุด

3. พื้นฐานเศรษฐศาสตร์และข่าวสาร

 • ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อตลาด Forex การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อค่าเงิน เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), อัตราการว่างงาน, ดอกเบี้ย
 • การวิเคราะห์ข่าวสาร (Fundamental Analysis) การติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์ผลกระทบของข่าวต่อราคาเงิน

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

 • กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์ การอ่านกราฟแท่งเทียน, เส้นแนวโน้ม, การใช้ Indicators ต่างๆ เช่น Moving Averages, RSI, MACD
 • รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) การทำความเข้าใจรูปแบบกราฟที่สำคัญ เช่น Head and Shoulders, Double Top, Double Bottom

5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 • การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit การวางแผนการจัดการความเสี่ยงโดยใช้คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit
 • การจัดการทุน (Capital Management) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เลเวอเรจ (Leverage) และการคำนวณขนาดตำแหน่งการเทรด (Position Sizing)

6. จิตวิทยาการเทรด (Trading Psychology)

 • การควบคุมอารมณ์ การเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการเทรด เช่น ความโลภ, ความกลัว
 • การสร้างวินัย การพัฒนาวินัยในการเทรดตามแผนที่วางไว้และการปฏิบัติตามกลยุทธ์การเทรด

7. การเลือกโบรกเกอร์

 • การเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ การพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ใบอนุญาต, ค่าธรรมเนียม, สภาพคล่อง, บริการลูกค้า

8. การสร้างและทดสอบกลยุทธ์การเทรด

 • การพัฒนากลยุทธ์การเทรด การสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและสไตล์การเทรดของตนเอง
 • การทดสอบกลยุทธ์ (Backtesting) การใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์

การศึกษาพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีความรู้และความเข้าใจในการเทรด Forex อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com