busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
busforex
busforex
XM Global Limited

ปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้

ตอบ0 อ่าน85
xmsupport
23 พฤษภาคม 2018, 12:40:31 น.
ด้วยการใช้ปฏิทินเศรษฐกิจของ XM อยู่เป็นประจำท่านจะสามารถติดตามตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนตัวของตลาดตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจจะช่วยท่านในการพิจารณาการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ตัวอย่างเช่น โดยการติดตามตัวบ่งชี้สำหรับ GDP, หรืออัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานท่านจะสามารถคาดการณ์ความผันผวนของตลาดและมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัวของตลาดนี้ในห้วงเวลาที่ถูกต้อง
   
   ด้านล่างนี้ท่านสามารถดูตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจได้คร่าวๆ สนใจคลิก
แชร์กระทู้นี้
xmsupport ForexBroker (V.I.P.) กระทู้: 2503
ด้วยการใช้ปฏิทินเศรษฐกิจของ XM อยู่เป็นประจำท่านจะสามารถติดตามตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนตัวของตลาดตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจจะช่วยท่านในการพิจารณาการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ตัวอย่างเช่น โดยการติดตามตัวบ่งชี้สำหรับ GDP, หรืออัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานท่านจะสามารถคาดการณ์ความผันผวนของตลาดและมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัวของตลาดนี้ในห้วงเวลาที่ถูกต้อง
   
   ด้านล่างนี้ท่านสามารถดูตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจได้คร่าวๆ สนใจคลิก
แชร์กระทู้นี้
1

NavigationWho is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS