busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
exness
Xm Moto GP2019
วิเคราะห์กราฟ EUR/USD

วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 1-31/5/19

ตอบ29 อ่าน988
RabbitFX
01 พฤษภาคม 2019, 10:00:19 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 1-31/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
แชร์กระทู้นี้
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
01 พฤษภาคม 2019, 10:00:19 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 1-31/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
แชร์กระทู้นี้
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
02 พฤษภาคม 2019, 09:29:09 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 2/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
02 พฤษภาคม 2019, 09:29:09 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 2/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
03 พฤษภาคม 2019, 10:13:33 น.
สรุปเมื่อวาน มีออเดอร์ฝั่ง SELL อยู่ รอ TP นะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 3/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 ได้อีก คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
03 พฤษภาคม 2019, 10:13:33 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน มีออเดอร์ฝั่ง SELL อยู่ รอ TP นะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 3/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 ได้อีก คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
06 พฤษภาคม 2019, 13:31:34 น.
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 6/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
06 พฤษภาคม 2019, 13:31:34 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 6/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
07 พฤษภาคม 2019, 09:17:01 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 7/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
07 พฤษภาคม 2019, 09:17:01 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 7/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
08 พฤษภาคม 2019, 08:44:16 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY โดน SL ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 8/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
08 พฤษภาคม 2019, 08:44:16 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY โดน SL ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 8/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
tay
08 พฤษภาคม 2019, 16:23:58 น.
ขอบคุณครับ
08 พฤษภาคม 2019, 16:23:58 น.
tay Hero Member กระทู้: 675
ขอบคุณครับ
RabbitFX
09 พฤษภาคม 2019, 11:17:25 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 9/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
09 พฤษภาคม 2019, 11:17:25 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 9/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
tay
09 พฤษภาคม 2019, 19:59:18 น.
ขอบคุณครับ
09 พฤษภาคม 2019, 19:59:18 น.
tay Hero Member กระทู้: 675
ขอบคุณครับ
RabbitFX
10 พฤษภาคม 2019, 08:53:14 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 10/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
10 พฤษภาคม 2019, 08:53:14 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 10/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
tay
10 พฤษภาคม 2019, 20:54:02 น.
ขึ้นไปแล้วครับ
10 พฤษภาคม 2019, 20:54:02 น.
tay Hero Member กระทู้: 675
ขึ้นไปแล้วครับ
RabbitFX
13 พฤษภาคม 2019, 09:54:32 น.
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 13/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นไปเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
13 พฤษภาคม 2019, 09:54:32 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 13/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นไปเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
14 พฤษภาคม 2019, 09:07:46 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 14/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 อีกรอบแต่สูงกว่าครั้วที่แล้ว คาดว่าลงต่อได้แต่ก็อยากขึ้นด้วย

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
14 พฤษภาคม 2019, 09:07:46 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 14/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 อีกรอบแต่สูงกว่าครั้วที่แล้ว คาดว่าลงต่อได้แต่ก็อยากขึ้นด้วย

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
tay
14 พฤษภาคม 2019, 14:39:59 น.
ขอบคุณครับ
14 พฤษภาคม 2019, 14:39:59 น.
tay Hero Member กระทู้: 675
ขอบคุณครับ
RabbitFX
15 พฤษภาคม 2019, 08:47:36 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 15/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
15 พฤษภาคม 2019, 08:47:36 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1592
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 15/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
1 2

NavigationWho is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS