busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
exness
Xm Moto GP2019
วิเคราะห์กราฟ GBP/JPY

วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 1-31/5/19

ตอบ30 อ่าน880
tay
14 พฤษภาคม 2019, 14:41:15 น.
ขอบคุณครับ
แชร์กระทู้นี้
14 พฤษภาคม 2019, 14:41:15 น.
tay Hero Member กระทู้: 683
ขอบคุณครับ
แชร์กระทู้นี้
RabbitFX
15 พฤษภาคม 2019, 08:52:19 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 15/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
15 พฤษภาคม 2019, 08:52:19 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 15/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
RabbitFX
16 พฤษภาคม 2019, 09:53:54 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 16/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
16 พฤษภาคม 2019, 09:53:54 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 16/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
RabbitFX
17 พฤษภาคม 2019, 10:20:09 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่นะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 17/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
17 พฤษภาคม 2019, 10:20:09 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่นะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 17/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
tay
17 พฤษภาคม 2019, 16:55:04 น.
ลงไปแล้ว
17 พฤษภาคม 2019, 16:55:04 น.
tay Hero Member กระทู้: 683
ลงไปแล้ว
RabbitFX
20 พฤษภาคม 2019, 10:05:08 น.
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 20/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
20 พฤษภาคม 2019, 10:05:08 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 20/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
RabbitFX
21 พฤษภาคม 2019, 09:19:35 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 21/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
21 พฤษภาคม 2019, 09:19:35 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 21/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
RabbitFX
22 พฤษภาคม 2019, 09:18:59 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 22/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
22 พฤษภาคม 2019, 09:18:59 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 22/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
RabbitFX
23 พฤษภาคม 2019, 10:04:15 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 23/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
23 พฤษภาคม 2019, 10:04:15 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 23/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
RabbitFX
24 พฤษภาคม 2019, 10:10:04 น.
สนรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 24/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุดลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
24 พฤษภาคม 2019, 10:10:04 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สนรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 24/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุดลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
RabbitFX
27 พฤษภาคม 2019, 10:27:17 น.
สรุปเมื่อวันศุกร์  ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 27/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นไปเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
27 พฤษภาคม 2019, 10:27:17 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวันศุกร์  ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 27/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นไปเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
RabbitFX
28 พฤษภาคม 2019, 09:13:23 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY โดน SL นะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 28/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
28 พฤษภาคม 2019, 09:13:23 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY โดน SL นะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 28/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
tay
28 พฤษภาคม 2019, 20:01:48 น.
ขอบคุณครับ
28 พฤษภาคม 2019, 20:01:48 น.
tay Hero Member กระทู้: 683
ขอบคุณครับ
RabbitFX
29 พฤษภาคม 2019, 09:25:33 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 29/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
29 พฤษภาคม 2019, 09:25:33 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 29/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
RabbitFX
30 พฤษภาคม 2019, 10:56:34 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL เกือบได้ TP ไปเลยมีออเดอร์ อยู่นะครับ จะรอ TP หรือปิดตามที่พอใจได้เลยนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 30/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้ ถ้าไม่ขึ้นไปเกิน 90 ก่อนนะครับ

 
30 พฤษภาคม 2019, 10:56:34 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1712
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL เกือบได้ TP ไปเลยมีออเดอร์ อยู่นะครับ จะรอ TP หรือปิดตามที่พอใจได้เลยนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Gbp/Jpy 30/5/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้ ถ้าไม่ขึ้นไปเกิน 90 ก่อนนะครับ

 
1 2 3

NavigationWho is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
FBS
FBS