busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
busforex
busforex
วิเคราะห์กราฟ EUR/USD

วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 1-31/7/19

ตอบ15 อ่าน437
RabbitFX
01 กรกฎาคม 2019, 12:07:51 น.
สรุปเมื่อวันศุกร์ ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 1/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
แชร์กระทู้นี้
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
01 กรกฎาคม 2019, 12:07:51 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวันศุกร์ ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 1/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
แชร์กระทู้นี้
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
02 กรกฎาคม 2019, 11:56:16 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 2/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
02 กรกฎาคม 2019, 11:56:16 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 2/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
03 กรกฎาคม 2019, 12:06:21 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 3/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุดลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
03 กรกฎาคม 2019, 12:06:21 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 3/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุดลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
04 กรกฎาคม 2019, 09:46:30 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 4/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
04 กรกฎาคม 2019, 09:46:30 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 4/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
tay
04 กรกฎาคม 2019, 13:01:04 น.
ขอบคุณครับ
04 กรกฎาคม 2019, 13:01:04 น.
tay Hero Member กระทู้: 671
ขอบคุณครับ
RabbitFX
05 กรกฎาคม 2019, 10:52:43 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 5/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
05 กรกฎาคม 2019, 10:52:43 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 5/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
08 กรกฎาคม 2019, 11:43:10 น.
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 8/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
08 กรกฎาคม 2019, 11:43:10 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 8/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
09 กรกฎาคม 2019, 10:13:56 น.
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 9/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
09 กรกฎาคม 2019, 10:13:56 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ราคาวิ่งอยู่ในกรอบน้ำเงิน รอเข้าออเดอร์ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 9/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
10 กรกฎาคม 2019, 10:37:57 น.
สรุปเมื่อวาน ได้ออเดอร์ฝั่ง SELL รอ TP ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 10/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
10 กรกฎาคม 2019, 10:37:57 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ได้ออเดอร์ฝั่ง SELL รอ TP ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 10/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
11 กรกฎาคม 2019, 09:34:19 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL โดน SL ไปนะครับ ถ้ามีตาม BUY ต่อก็ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 11/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นไปเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
11 กรกฎาคม 2019, 09:34:19 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง SELL โดน SL ไปนะครับ ถ้ามีตาม BUY ต่อก็ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 11/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นไปเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
12 กรกฎาคม 2019, 10:37:38 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 12/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
12 กรกฎาคม 2019, 10:37:38 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 12/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
15 กรกฎาคม 2019, 10:43:25 น.
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 15/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
15 กรกฎาคม 2019, 10:43:25 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวันศุกร์ ฝั่ง SELL ได้ TP ไปนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 15/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ขึ้นมาเกิน 90 คาดว่าขึ้นต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
superrich
15 กรกฎาคม 2019, 11:28:51 น.
ขอบคุณครับ
15 กรกฎาคม 2019, 11:28:51 น.
superrich Full Member กระทู้: 228
ขอบคุณครับ
RabbitFX
16 กรกฎาคม 2019, 11:09:45 น.
สรุปเมื่อวาน ได้ออเดอร์ฝั่ง BUY รอ TP ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 16/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
16 กรกฎาคม 2019, 11:09:45 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ได้ออเดอร์ฝั่ง BUY รอ TP ต่อนะครับ

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 16/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
RabbitFX
17 กรกฎาคม 2019, 11:15:22 น.
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY โดน SL ไปนะครับ ส่วนใคร SELL ตามต่อ ก็ได้ TP ไป

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 17/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
17 กรกฎาคม 2019, 11:15:22 น.
RabbitFX Hero Member กระทู้: 1241
สรุปเมื่อวาน ฝั่ง BUY โดน SL ไปนะครับ ส่วนใคร SELL ตามต่อ ก็ได้ TP ไป

 


วิเคราะห์กราฟ Eur/Usd 17/7/19
ดูจาก Stoc ล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 คาดว่าลงต่อได้

 
#รอกันให้เป็นไม่ว่าจะบวกหรือลบ
#ทำ_Active_ให้เป็น_Passive_
1 2

NavigationWho is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS