busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
busforex
busforex
XM Global Limited

การแจ้งเตือนที่สำคัญมาก

ตอบ1 อ่าน229
noobowwy
11 กรกฎาคม 2015, 23:00:31 น.
เหตุการณ์ล่าสุดในกรีซและการลงประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 อาจทำให้เกิดสภาวะตลาดที่ไม่ปกติ
   และอาจทำให้เกิดความผันผวน, การขาดสภาพคล่อง, หรือเกิดช่องว่างของราคาและสเปรดที่ไม่ปกติขึ้นได้ในตลาด
   
   เพื่อเป็นการปกป้องบริษัทและลูกค้าของเราจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด XM ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้:
   
   เริ่มตั้งแต่ที่เวลาเซิฟเวอร์ 21:00 ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2015 (3 ชั่วโมง ก่อนตลาดปิดทำการ) เลเวอเรจสูงสุดสำหรับบัญชีทุก
   ประเภทจะถูกปรับเป็น 50:1 เป็นการชั่วคราว ทำให้มาร์จิ้นที่ต้องใช้เพิ่มเป็น 2% การเปลี่ยนแปลงความต้องการมาร์จิ้นเป็นการชั่วคราว
   นี้จะมีผลสำหรับ โพซิชั่นที่มีอยู่ก่อนเวลาดังกล่าวและโพซิชั่นใหม่
   
   การดำเนินการดังกล่าวจะมีผลถึงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2015 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากตลาดเปิด และความต้องการ
   มาร์จิ้น จะกลับมาเป็นปกติตามการตั้งค่าเลเวอเรจเดิมของแต่ละบัญชีโดยอัตโนมัติ
   
   เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบโพซิชั่นเทรดของตัวเองว่า บัญชีของท่านมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อป้องกันกิจกรรมการเทรดของท่านไม่ให้
   ถูกรบกวนจากการปิดโพซิชั่นที่ท่านไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
แชร์กระทู้นี้
11 กรกฎาคม 2015, 23:00:31 น.
noobowwy Administrator (ผู้ดูแลระบบ) กระทู้: 2968
เหตุการณ์ล่าสุดในกรีซและการลงประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 อาจทำให้เกิดสภาวะตลาดที่ไม่ปกติ
   และอาจทำให้เกิดความผันผวน, การขาดสภาพคล่อง, หรือเกิดช่องว่างของราคาและสเปรดที่ไม่ปกติขึ้นได้ในตลาด
   
   เพื่อเป็นการปกป้องบริษัทและลูกค้าของเราจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด XM ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้:
   
   เริ่มตั้งแต่ที่เวลาเซิฟเวอร์ 21:00 ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2015 (3 ชั่วโมง ก่อนตลาดปิดทำการ) เลเวอเรจสูงสุดสำหรับบัญชีทุก
   ประเภทจะถูกปรับเป็น 50:1 เป็นการชั่วคราว ทำให้มาร์จิ้นที่ต้องใช้เพิ่มเป็น 2% การเปลี่ยนแปลงความต้องการมาร์จิ้นเป็นการชั่วคราว
   นี้จะมีผลสำหรับ โพซิชั่นที่มีอยู่ก่อนเวลาดังกล่าวและโพซิชั่นใหม่
   
   การดำเนินการดังกล่าวจะมีผลถึงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2015 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากตลาดเปิด และความต้องการ
   มาร์จิ้น จะกลับมาเป็นปกติตามการตั้งค่าเลเวอเรจเดิมของแต่ละบัญชีโดยอัตโนมัติ
   
   เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบโพซิชั่นเทรดของตัวเองว่า บัญชีของท่านมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อป้องกันกิจกรรมการเทรดของท่านไม่ให้
   ถูกรบกวนจากการปิดโพซิชั่นที่ท่านไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
แชร์กระทู้นี้
xian8jpeng
28 พฤศจิกายน 2015, 10:04:44 น.
28 พฤศจิกายน 2015, 10:04:44 น.
xian8jpeng Newbie กระทู้: 3
1

NavigationWho is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS