ข้อดีของการตั้ง Stop loss มีอะไรบ้าง?

ข้อดีของการตั้ง Stop loss มีอะไรบ้าง

ข้อดีของการตั้ง Stop loss มีอะไรบ้าง?

การตั้งค่า Stop Loss (SL) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการบริหารความเสี่ยงและการเทรดอย่างมีระเบียบวินัย ข้อดีของการตั้งค่า Stop Loss มีหลายประการ ดังนี้

1. การจำกัดการขาดทุน

การควบคุมความเสี่ยง

 • การตั้งค่า Stop Loss ช่วยให้คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คุณพร้อมจะสูญเสียในแต่ละการเทรด ซึ่งช่วยป้องกันการขาดทุนที่ไม่คาดคิดและเกินขอบเขตที่กำหนด

ป้องกันการขาดทุนทั้งหมด

 • ในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในทิศทางตรงข้ามกับการเทรดของคุณ การตั้ง Stop Loss ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดในบัญชี

2. ลดความเสี่ยงทางจิตวิทยา

การควบคุมอารมณ์

 • การตั้งค่า Stop Loss ช่วยลดความเครียดและความกังวลที่เกิดจากการติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์

การมีวินัยในการเทรด

 • การตั้ง Stop Loss เป็นการบังคับให้คุณปฏิบัติตามแผนการเทรดและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้การเทรดมีวินัยมากขึ้น

3. การบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาสภาพคล่อง

 • การตั้งค่า Stop Loss ช่วยให้คุณรักษาเงินทุนในบัญชีให้เพียงพอสำหรับการเทรดครั้งถัดไป

การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตั้งค่า Stop Loss ทำให้คุณสามารถจัดสรรเงินทุนในแต่ละการเทรดได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการสูญเสียที่มากเกินไป

4. การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

การป้องกันจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

 • ตลาด Forex อาจมีความผันผวนสูง และเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน การตั้ง Stop Loss ช่วยป้องกันการขาดทุนจากความผันผวนเหล่านี้

การป้องกันจากการลื่นไถลของราคา (Slippage)

 • การตั้ง Stop Loss ล่วงหน้าช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นไถลของราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของตลาด

5. การวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์การเทรด

การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

 • การตั้ง Stop Loss ช่วยให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเทรด และสามารถวางแผนการเข้าและออกจากตลาดได้อย่างมีระบบ

การปรับปรุงกลยุทธ์การเทรด

 • การติดตามผลการเทรดที่มีการตั้ง Stop Loss ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การเทรดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามตลาดตลอดเวลา

ลดภาระในการติดตามตลาด

 • การตั้งค่า Stop Loss ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเทรดล่วงหน้าและไม่ต้องติดตามตลาดตลอดเวลา

การทำงานควบคู่กับการเทรด

 • สำหรับนักเทรดที่มีงานประจำ การตั้งค่า Stop Loss ช่วยให้สามารถเทรดได้โดยไม่ต้องกังวลหรือคอยติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

สรุป

การตั้งค่า Stop Loss มีข้อดีหลายประการที่ช่วยให้นักเทรดสามารถบริหารความเสี่ยงและทำการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • จำกัดการขาดทุนและควบคุมความเสี่ยง
 • ลดความเสี่ยงทางจิตวิทยาและช่วยในการควบคุมอารมณ์
 • บริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 • ช่วยในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การเทรด
 • เทรดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามตลาดตลอดเวลา

การตั้งค่า Stop Loss อย่างเหมาะสมเป็นส่วนสำคัญของการเทรดที่มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com