Lot คืออะไร ?

Lot คืออะไร ?

Lot คืออะไร?

Lot คือ หน่วยวัดปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงิน เช่น ตลาด Forex โดยมีขนาดของ Lot ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถเลือกปริมาณการซื้อขายที่เหมาะสมกับขนาดบัญชีและการบริหารความเสี่ยงได้

Lot Size คืออะไร?

ขนาดของ Lot ในตลาด Forex แบ่งออกเป็นหลัก ๆ ดังนี้

1. Standard Lot

 • ขนาดของ Standard Lot คือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน (Base Currency)
 • ค่าของ pip สำหรับ Standard Lot มักจะเท่ากับ $10 สำหรับคู่สกุลเงินหลัก

2. Mini Lot

 • ขนาดของ Mini Lot คือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
 • ค่าของ pip สำหรับ Mini Lot มักจะเท่ากับ $1

3. Micro Lot

 •  ขนาดของ Micro Lot คือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
 • ค่าของ pip สำหรับ Micro Lot มักจะเท่ากับ $0.10

4. Nano Lot (ในบางโบรกเกอร์)

 •  ขนาดของ Nano Lot คือ 100 หน่วยของสกุลเงินฐาน
 • ค่าของ pip สำหรับ Nano Lot มักจะเท่ากับ $0.01

การเลือกขนาดของ Lot ที่เหมาะสมจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น และสามารถทำการเทรดในขนาดที่เหมาะสมกับขนาดบัญชีและกลยุทธ์การเทรดของตนเอง

เปิด Lot อย่างไร? ให้ได้กำไรมาก

การเปิด Lot อย่างไรให้ได้กำไรมากนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การวิเคราะห์ตลาด การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมอารมณ์ในขณะเทรด อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนและแนวทางที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเทรด

การวิเคราะห์ตลาด

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

 • ใช้เครื่องมือและอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ เช่น Moving Average, RSI, MACD, Fibonacci Retracement เพื่อหาสัญญาณการเข้าและออกจากตลาด
 • ใช้แผนภูมิ (Charts) เพื่อดูแนวโน้มและรูปแบบกราฟที่ช่วยในการตัดสินใจ

2. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

 • ติดตามข่าวเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อคู่สกุลเงินที่คุณเทรด เช่น อัตราดอกเบี้ย การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง
 • ทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินและสินทรัพย์ที่คุณเทรด

การบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management)

 • อย่าเสี่ยงมากกว่าที่คุณยอมรับได้ โดยทั่วไปควรเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของขนาดบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
 • ตั้ง Stop Loss และ Take Profit อย่างชัดเจน

2. คำนวณ Lot Size อย่างเหมาะสม

 • ใช้สูตรการคำนวณ Lot Size ที่กล่าวถึงในคำตอบก่อนหน้านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

การวางแผนและกลยุทธ์

1. สร้างแผนการเทรด (Trading Plan)

 • กำหนดเป้าหมายการทำกำไรและขาดทุนที่ชัดเจน
 • วางแผนกลยุทธ์การเข้าและออกจากตลาด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. เลือกเวลาที่เหมาะสมในการเทรด

 • ติดตามช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง เช่น ช่วงที่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญประกาศ หรือช่วงเวลาที่ตลาดสำคัญเปิด (London Session, New York Session)

การควบคุมอารมณ์

1. มีวินัยในการเทรด

 • อย่าให้อารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจของคุณ ปฏิบัติตามแผนการเทรดและกลยุทธ์ที่วางไว้

2. อย่าตามเทรด (Overtrading)

 • หลีกเลี่ยงการเปิด Lot มากเกินไปในครั้งเดียว ควรรักษาการเทรดในขนาดที่เหมาะสม

การทบทวนและปรับปรุง

1. บันทึกการเทรด (Trading Journal)

 • จดบันทึกการเทรดทุกครั้งเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
 • วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและหาวิธีการปรับปรุงในอนาคต

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างมีระเบียบและมีวินัยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเทรด และลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการเทรด

วิธีการคำนวณ Lot Size

การคำนวณ Lot Size เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการความเสี่ยงและการลงทุนในตลาดการเงิน เช่น ตลาด Forex โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้

1. กำหนดขนาดบัญชี (Account Size)

 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณที่พร้อมจะใช้สำหรับการเทรด

2. กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Percentage)

 • ปกติแล้วเทรดเดอร์จะกำหนดความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดบัญชี เช่น 1% หรือ 2% ต่อการเทรดแต่ละครั้ง

3. คำนวณจำนวนเงินที่เสี่ยง (Risk Amount)

 • ใช้สูตร : Risk Amount = Account Size x Risk Percentage

4. กำหนดระยะทางของ Stop Loss (Stop Loss Distance)

 • ระยะทางของ Stop Loss นี้จะบอกว่าคุณยอมขาดทุนกี่ pip หรือ point ก่อนที่จะออกจากการเทรด

5. คำนวณค่าของ pip (Pip Value)

 • ค่าของ pip ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่เทรด และขนาดของการเทรด (lot size)
 • สำหรับคู่สกุลเงินหลัก (เช่น EUR/USD) ค่าของ pip มักจะเท่ากับ $10 สำหรับ standard lot, $1 สำหรับ mini lot และ $0.10 สำหรับ micro lot

6. คำนวณ Lot Size

 • ใช้สูตร :

ตัวอย่าง

 • สมมติว่าคุณมีบัญชี $10,000 และต้องการเสี่ยง 1% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง และคุณตั้ง Stop Loss ที่ 50 pip สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

1.Account Size = $10,000

2.Risk Percentage = 1%

3.Risk Amount = $10,000 \times 0.01 = $100

4.Stop Loss Distance = 50 pip

5.Pip Value (สำหรับ standard lot) = $10

ดังนั้น :

คุณสามารถใช้วิธีการนี้ในการคำนวณ Lot Size สำหรับการเทรดต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สรุป

การทำกำไรจากการเทรดไม่เพียงขึ้นอยู่กับการเลือกขนาด Lot ที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ตลาด และการควบคุมอารมณ์ในการเทรด การมีแผนการเทรดที่ดีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com