Timeframe คืออะไร?

Timeframe คืออะไร?

Timeframe คืออะไร?

Timeframe ในบริบทของการซื้อขายทางการเงิน หมายถึงช่วงเวลาที่นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของสินทรัพย์ เช่น หุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น Timeframe ใช้เพื่อช่วยให้เห็นแนวโน้มและรูปแบบของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ

ประเภทของ Timeframe

Timeframe สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามระยะเวลาที่ครอบคลุม ดังนี้

Timeframe ระยะสั้น (Short-term Timeframes)

 • 1 นาที (1 Minute)
 • 5 นาที (5 Minutes
 • 15 นาที (15 Minutes)
 • 30 นาที (30 Minutes)
 • 1 ชั่วโมง (1 Hour)

Timeframe เหล่านี้เหมาะสำหรับนักเทรดระยะสั้น (Scalpers) หรือ Day Traders ที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ

Timeframe ระยะกลาง (Medium-term Timeframes)

 • 4 ชั่วโมง (4 Hours)
 • 1 วัน (1 Day)
 • Timeframe ระยะกลางเหมาะสำหรับ Swing Traders หรือ Position Traders ที่มองหาการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่นานกว่าวันหนึ่ง

Timeframe ระยะยาว (Long-term Timeframes)

 • 1 สัปดาห์ (1 Week)
 • 1 เดือน (1 Month)
 • 1 ปี (1 Year)
 • Timeframe ระยะยาวเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว (Long-term Investors) ที่สนใจในแนวโน้มระยะยาวของตลาด

การเลือก Timeframe ที่เหมาะสม

การเลือก Timeframe ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนและวัตถุประสงค์ของนักลงทุน ดังนี้

 • Scalping ใช้ Timeframe ระยะสั้นมาก เช่น 1 นาที หรือ 5 นาที เน้นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็ก ๆ ในเวลาสั้น ๆ
 • Day Trading ใช้ Timeframe ระยะสั้น เช่น 15 นาที หรือ 30 นาที ทำการซื้อขายภายในวันเดียวกัน
 • Swing Trading ใช้ Timeframe ระยะกลาง เช่น 4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน เน้นการถือครองหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์
 • Position Trading/Investing ใช้ Timeframe ระยะยาว เช่น 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน เน้นการถือครองหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาหลายเดือนถึงหลายปี

การวิเคราะห์และการใช้ Timeframe

นักลงทุนและนักเก็งกำไรสามารถใช้ Timeframe หลายแบบร่วมกันเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและละเอียดขึ้น ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์หลาย Timeframe (Multiple Timeframe Analysis)

การวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบราคาในหลาย Timeframe เพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • Timeframe ระยะยาว ใช้ในการหาภาพรวมแนวโน้มหลัก
 • Timeframe ระยะกลาง ใช้ในการระบุแนวรับ-แนวต้าน
 • Timeframe ระยะสั้น ใช้ในการหาจุดเข้า-ออกที่เหมาะสม

การเข้าใจและเลือกใช้ Timeframe ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com