ข่าว ADP Non-Farm Employment Change คืออะไร?

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change คืออะไร?

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change เป็นรายงานที่จัดทำโดย ADP Research Institute ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา รายงานนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนตำแหน่งงานในภาคเอกชนที่ไม่รวมงานเกษตรกรรมในเดือนก่อนหน้า รายละเอียดของรายงาน ADP Non-Farm Employment Change

การจัดทำรายงาน ADP (Automatic Data Processing)

  • ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดการเงินเดือน (payroll) และทรัพยากรบุคคล (HR) ร่วมกับ Moody’s Analytics เป็นผู้จัดทำรายงานนี้

ข้อมูลที่แสดง

  • รายงานนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนงานในภาคเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ – การชี้วัดสภาพเศรษฐกิจ

  • จำนวนงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานในภาคเอกชน แสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน หากมีการลดลง อาจบ่งบอกถึงปัญหาเศรษฐกิจ – การพยากรณ์ตลาดแรงงาน เป็นหนึ่งในข้อมูลที่นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ความแตกต่างจากรายงาน NFP ของรัฐบาล

  • รายงาน ADP มักจะออกก่อนรายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งจัดทำโดย Bureau of Labor Statistics (BLS) ถึงแม้ข้อมูลจะคล้ายกัน แต่รายงาน ADP ครอบคลุมเฉพาะภาคเอกชนและไม่รวมงานภาครัฐ

ผลกระทบต่อตลาดการเงิน

  • รายงาน ADP Non-Farm Employment Change สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะตลาดหุ้น, ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Forex), และตลาดพันธบัตร เนื่องจากนักลงทุนจะใช้ข้อมูลนี้ในการคาดการณ์และตัดสินใจลงทุน

สรุป

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนงานในภาคเอกชนที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรของสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงในรายงานนี้สามารถบ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจและมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางการเงิน

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com