Sniper Trading คืออะไร?

Sniper Trading คืออะไร?

Sniper Trading คืออะไร?

Sniper Trading เป็นแนวทางการเทรดที่มุ่งเน้นการหาจุดเข้าที่แม่นยำที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการขาดทุน คำว่า “Sniper” หมายถึงนักแม่นปืน ซึ่งในการเทรดหมายถึงนักเทรดที่เลือกจังหวะเข้าตลาดอย่างระมัดระวังและแม่นยำ โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อค้นหาจุดเข้าที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด

หลักการของ Sniper Trading

1. การเลือกจุดเข้าและออกที่แม่นยำ

 • Sniper Trading มุ่งเน้นการหาจุดเข้าที่มีโอกาสทำกำไรสูง โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น แนวรับและแนวต้าน, Fibonacci Retracement, และรูปแบบกราฟ

2. การใช้กรอบเวลาที่หลากหลาย

 • นักเทรด Sniper มักใช้กรอบเวลาหลายๆ กรอบในการวิเคราะห์ ตั้งแต่กรอบเวลาระยะยาว เช่น กราฟรายวัน (Daily) หรือรายสัปดาห์ (Weekly) เพื่อระบุแนวโน้มหลัก และกรอบเวลาสั้น เช่น กราฟรายชั่วโมง (Hourly) หรือรายนาที (Minute) เพื่อหาจุดเข้า

3. การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลาย

 • นักเทรด Sniper ใช้เครื่องมือและ Indicator หลายๆ อย่างในการวิเคราะห์ เช่น Moving Averages, MACD, RSI, Bollinger Bands และอื่นๆ เพื่อยืนยันจุดเข้าและออก

4. การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit อย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญใน Sniper Trading เพื่อป้องกันการขาดทุนและล็อกกำไร
 • การใช้ Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสม เช่น 1:2 หรือ 1:3 เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว

ขั้นตอนการทำ Sniper Trading

1. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

 • เริ่มต้นด้วยการระบุแนวโน้มหลักของตลาดในกรอบเวลาระยะยาว เช่น ใช้กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์

2. การหาจุดเข้า (Entry Point)

 • ใช้กรอบเวลาสั้น เช่น กราฟรายชั่วโมงหรือรายนาที เพื่อหาจุดเข้าที่แม่นยำ
 • มองหาแนวรับและแนวต้าน, Fibonacci Retracement, และรูปแบบกราฟ เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom

3. การยืนยันจุดเข้า (Entry Confirmation)

 • ใช้เครื่องมือและ Indicator ต่างๆ เพื่อยืนยันจุดเข้า เช่น MACD, RSI, Stochastic Oscillator

4. การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit

 • ตั้งค่า Stop Loss ใต้แนวรับหรือเหนือแนวต้านที่ใกล้ที่สุด
 • ตั้งค่า Take Profit ตาม Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสม เช่น 1:2 หรือ 1:3

5. การติดตามและปรับปรุง

 • ติดตามการเทรดและปรับปรุงกลยุทธ์ตามสถานการณ์ตลาดและผลการเทรดที่ผ่านมา

ตัวอย่างการใช้ Sniper Trading

สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD และต้องการใช้ Sniper Trading

1. การวิเคราะห์แนวโน้ม

 • เปิดกราฟรายวันและระบุว่าแนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มขาขึ้น

2. การหาจุดเข้า

 • เปลี่ยนเป็นกราฟรายชั่วโมงและหาจุดเข้าที่แนวรับซึ่งเป็น Fibonacci Retracement ระดับ 38.2%

3. การยืนยันจุดเข้า

 • ใช้ MACD และ RSI เพื่อยืนยันจุดเข้าที่แนวรับ หาก MACD แสดงสัญญาณซื้อและ RSI อยู่ในโซน Oversold

4. การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit

 • ตั้งค่า Stop Loss ใต้แนวรับเล็กน้อยและตั้งค่า Take Profit ที่ระดับ Fibonacci Retracement ระดับ 61.8%

5. การติดตามและปรับปรุง

 • ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและปรับปรุงกลยุทธ์ตามสถานการณ์

ข้อดีและข้อเสียของ Sniper Trading

ข้อดี

ความแม่นยำสูง

 • การเลือกจุดเข้าที่แม่นยำช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

การจัดการความเสี่ยงที่ดี

 • การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit อย่างรอบคอบช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุน

การใช้การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

 • ช่วยให้การวิเคราะห์มีความลึกซึ้งและแม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อเสีย

ต้องใช้เวลาและความชำนาญสูง

 • การวิเคราะห์หลายกรอบเวลาและการใช้เครื่องมือหลากหลายต้องใช้เวลาและความชำนาญ

ความเครียดสูง

 • การต้องจับจังหวะเข้าตลาดอย่างแม่นยำอาจทำให้เกิดความเครียดและความกดดัน

สรุป

Sniper Trading เป็นแนวทางการเทรดที่เน้นการหาจุดเข้าที่แม่นยำเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการขาดทุน โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ นักเทรดที่ใช้กลยุทธ์นี้ต้องมีความชำนาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้การเทรดประสบความสำเร็จ

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com