ทําไม? สกุลเงินเยนแสดงค่าทศนิยม 2 ตําแหน่ง แทนที่จะเป็น 4 ตําแหน่ง

ทําไม? สกุลเงินเยนแสดงค่าทศนิยม 2 ตําแหน่ง แทนที่จะเป็น 4 ตําแหน่ง

ทําไม? สกุลเงินเยนแสดงค่าทศนิยม 2 ตําแหน่ง แทนที่จะเป็น 4 ตําแหน่ง

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แสดงค่าทศนิยมสองตำแหน่งแทนที่จะเป็นสี่ตำแหน่ง เนื่องจากลักษณะของมูลค่าของสกุลเงินและการใช้งานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) นี่คือเหตุผลหลัก

1. มูลค่าต่อหน่วยที่สูงกว่า

  • ค่าเงินเยนมีมูลค่าต่อหน่วยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือยูโร (EUR) ซึ่งหมายความว่าหน่วยย่อยของเยน (เช่น 1 สตางค์ของเยน) มีมูลค่ามากกว่าหน่วยย่อยของสกุลเงินอื่นๆ
  • ตัวอย่างเช่น 1 USD อาจเท่ากับ 100 JPY หรือมากกว่า ดังนั้นการแสดงค่าทศนิยมสี่ตำแหน่งสำหรับเยนจะทำให้ค่าทศนิยมย่อย ๆ นั้นเล็กน้อยมากและไม่ค่อยมีความสำคัญในทางปฏิบัติ

2.ความสะดวกในการเทรด

  • ในการเทรด Forex การใช้ค่าทศนิยมสองตำแหน่งสำหรับเยนทำให้การคำนวณและการติดตามราคาเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น
  • ค่าทศนิยมสองตำแหน่งเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเทรด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความผันผวนที่มีอยู่ในตลาด

3. มาตรฐานอุตสาหกรรม

  • ตลาดการเงินและ Forex ได้กำหนดมาตรฐานในการแสดงราคาแลกเปลี่ยนสำหรับเยนเป็นสองตำแหน่ง ซึ่งช่วยให้เกิดความสอดคล้องในการซื้อขายและการวิเคราะห์

4. ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

  • สำหรับคู่เงินเช่น EUR/USD ที่อัตราแลกเปลี่ยนอาจอยู่ที่ประมาณ 1.2000 แสดงค่าทศนิยมสี่ตำแหน่งมีความสำคัญเพื่อแสดงความแตกต่างที่ละเอียดในราคาซื้อขาย
  • แต่สำหรับคู่เงิน USD/JPY ที่อัตราแลกเปลี่ยนอาจอยู่ที่ประมาณ 110.00 ค่าทศนิยมสองตำแหน่งเพียงพอในการแสดงการเคลื่อนไหวของราคาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

สรุป

การแสดงค่าทศนิยมสองตำแหน่งสำหรับสกุลเงินเยนเป็นผลจากมูลค่าต่อหน่วยที่สูงกว่า ความสะดวกในการเทรด และมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การซื้อขายและการคำนวณในตลาด Forex เป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com