การคำนวณ MONEY MANAGEMENT โดยยึดหลัก RISK & REWARD และ LOT SIZE

การคำนวณ MONEY MANAGEMENT โดยยึดหลัก RISK & REWARD และ LOT SIZE

การคำนวณ Money Management โดยยึดหลัก Risk & Reward และ Lot Size เป็นส่วนสำคัญของการเทรด Forex ที่ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว ต่อไปนี้คือวิธีการคำนวณโดยละเอียด

ขั้นตอนการคำนวณ

1.กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

 • นักเทรดมักจะกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมด เช่น 1-2%
 • ตัวอย่าง: ถ้าคุณมีเงินทุน $10,000 และยอมรับความเสี่ยงที่ 2%, คุณจะเสี่ยง $200 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

2.กำหนด Risk-Reward Ratio

 • เลือก Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสมสำหรับการเทรด เช่น 1:2 หรือ 1:3
 • ตัวอย่าง: หากคุณกำหนด Risk-Reward Ratio ที่ 1:2 และเสี่ยง $200 ต่อการเทรด คุณคาดหวังผลตอบแทน $400

3.คำนวณจำนวน pips สำหรับ Stop-Loss และ Take-Profit

 • ระบุจำนวน pips ที่คุณจะใช้ในการตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit
 • ตัวอย่าง: หากคุณตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ 50 pips และ Take-Profit ไว้ที่ 100 pips

4.คำนวณขนาดของตำแหน่ง (Lot Size)

 • ใช้สูตรคำนวณขนาดของตำแหน่งการเทรดที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • สูตรการคำนวณ: Position Size (ล็อต)=Amount at RiskStop-Loss (pips)×Pip Value = Position Size (ล็อต)=Stop-Loss (pips)×Pip ValueAmount at Risk​

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณมีเงินทุน $10,000 และยอมรับความเสี่ยงที่ 2% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง คุณจะเสี่ยง $200 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

1.กำหนด Risk-Reward Ratio และจำนวน pips

 • Risk-Reward Ratio = 1:2
 • Stop-Loss = 50 pips
 • Take-Profit = 100 pips

2.คำนวณ Pip Value

 • สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD, Pip Value สำหรับ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย) คือ $10 ต่อ pip
 • หากคุณเทรด 0.1 ล็อต (10,000 หน่วย), Pip Value จะเท่ากับ $1 ต่อ pip

3.คำนวณขนาดของตำแหน่ง

 • Position Size (ล็อต) = Amount at RiskStop-Loss (pips)×Pip Value Stop-Loss (pips)×Pip ValueAmount at Risk​
 • Position Size (ล็อต) = 20050×10 50×10200​ = 0.4 ล็อต

การใช้งานใน MetaTrader

1.ตั้งค่าความเสี่ยงและจำนวน pips สำหรับ Stop-Loss และ Take-Profit

 • เปิด MetaTrader และตั้งค่าคำสั่งการเทรดใหม่
 • กรอกจำนวน pips สำหรับ Stop-Loss และ Take-Profit ที่ต้องการ

2.ใช้ Position Size Calculator

 • หากคุณใช้ Position Size Calculator ที่ติดตั้งใน MetaTrader ให้กรอกข้อมูลเช่นระดับความเสี่ยง, จำนวน pips สำหรับ Stop-Loss และ Pip Value
 • เครื่องมือจะคำนวณขนาดของตำแหน่งที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

สรุป

การคำนวณ Money Management โดยยึดหลัก Risk & Reward และ Lot Size ช่วยให้นักเทรดสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว

 • กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง: เช่น 1-2% ของเงินทุน
 • กำหนด Risk-Reward Ratio: เช่น 1:2 หรือ 1:3
 • คำนวณจำนวน pips สำหรับ Stop-Loss และ Take-Profit: เช่น 50 pips สำหรับ Stop-Loss และ 100 pips สำหรับ Take-Profit
 • คำนวณขนาดของตำแหน่ง (Lot Size): ใช้สูตร Amount at RiskStop-Loss (pips)×Pip Value Stop-Loss (pips)×Pip ValueAmount at Risk​ เพื่อกำหนดขนาดของตำแหน่งที่เหมาะสม

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถทำการเทรดได้อย่างมีระบบและลดความเสี่ยงในการขาดทุน

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com