ความแตกต่างระหว่างค่าสเปรดคงที่กับค่าสเปรดลอยตัว

ความแตกต่างระหว่างค่าสเปรดคงที่กับค่าสเปรดลอยตัว

ความแตกต่างระหว่างค่าสเปรดคงที่กับค่าสเปรดลอยตัว

ค่าสเปรด (Spread)

เป็นความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (Bid) และราคาเสนอขาย (Ask) ของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ค่าเงิน หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ในตลาดการเงิน ค่าสเปรดเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะมันเป็นต้นทุนของการทำธุรกรรม

ความแตกต่างระหว่างค่าสเปรดคงที่ (Fixed Spread) และค่าสเปรดลอยตัว (Floating Spread) มีดังนี้

ค่าสเปรดคงที่ (Fixed Spread)

1. ความหมาย ค่าสเปรดคงที่หมายถึงค่าสเปรดที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตลาด ตัวอย่างเช่น 2 pips สำหรับคู่เงิน EUR/USD

2. ความเสี่ยงต่ำกว่า เนื่องจากค่าสเปรดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง นักเทรดสามารถคาดการณ์ต้นทุนการทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้น

3. ต้นทุนเพิ่ม โดยทั่วไป ค่าสเปรดคงที่อาจสูงกว่าค่าสเปรดลอยตัวในช่วงที่ตลาดมีความนิ่งเพื่อชดเชยความเสี่ยงของโบรกเกอร์

4. เหมาะกับนักเทรดหน้าใหม่ เนื่องจากค่าสเปรดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้การวางแผนและการคำนวณกำไรง่ายขึ้น

ค่าสเปรดลอยตัว (Floating Spread)

1. ความหมาย ค่าสเปรดลอยตัวหมายถึงค่าสเปรดที่เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด ซึ่งอาจขึ้นหรือลงตามความผันผวนและสภาพคล่อง

2. ความเสี่ยงสูงกว่า ค่าสเปรดลอยตัวอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง เช่น ข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

3. ต้นทุนลดลง ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความนิ่งและมีสภาพคล่องสูง ค่าสเปรดลอยตัวมักจะต่ำกว่าค่าสเปรดคงที่ ทำให้นักเทรดจ่ายต้นทุนน้อยลง

4. เหมาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์ นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถใช้ประโยชน์จากค่าสเปรดที่ต่ำลงในช่วงเวลาที่เหมาะสม และสามารถจัดการความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ค่าสเปรดเพิ่มขึ้นได้

สรุป

ค่าสเปรดคงที่ให้ความแน่นอนในต้นทุนการทำธุรกรรม แต่มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าเล็กน้อย ในขณะที่ค่าสเปรดลอยตัวสามารถให้ต้นทุนต่ำกว่าในช่วงเวลาที่ตลาดเงียบสงบ แต่มีความเสี่ยงที่ค่าสเปรดจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com