การจัดการบริหารทุน Money Management ในการเทรด Forex

การจัดการบริหารทุน Money Management ในการเทรด Forex

การจัดการบริหารทุน Money Management ในการเทรด Forex

การจัดการบริหารทุน (Money Management) เป็นปัจจัยสำคัญในการเทรด Forex เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างยั่งยืน นี่คือแนวทางและหลักการที่ควรคำนึงถึงในการบริหารจัดการทุน

หลักการบริหารจัดการทุน

1. กำหนดวงเงินลงทุน (Capital Allocation)

 • จัดสรรเงินทุนที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้โดยไม่กระทบต่อสถานะการเงินของคุณ
 • แบ่งเงินทุนออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้ในการเทรดแต่ละครั้ง ไม่ควรลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียว

2. การกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด (Risk per Trade)

 • กำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณยินดีจะเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง เช่น 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด
 • วิธีนี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดในกรณีที่เกิดการขาดทุนต่อเนื่อง

3. การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit

 • ใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนในแต่ละการเทรด
 • ใช้คำสั่ง Take Profit เพื่อกำหนดระดับราคาที่คุณจะปิดการเทรดเมื่อได้กำไรตามเป้าหมาย

4. การคำนวณขนาดตำแหน่งการเทรด (Position Sizing)

 • คำนวณขนาดตำแหน่งการเทรดโดยใช้ความเสี่ยงที่กำหนดและระยะห่างระหว่างราคาเข้าและ Stop Loss
 • ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณยินดีเสี่ยง 2% ของเงินทุน 10,000 USD และ Stop Loss อยู่ที่ 50 pips คุณจะต้องคำนวณขนาดตำแหน่งตามนั้น

5. การใช้เลเวอเรจ (Leverage) อย่างระมัดระวัง

 • เลเวอเรจสามารถช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูง
 • ใช้เลเวอเรจในระดับที่คุณสามารถจัดการได้และไม่เกินความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ

6. การจัดการการขาดทุนต่อเนื่อง (Drawdown Management)

 • หากคุณขาดทุนต่อเนื่อง ควรหยุดพักการเทรดและทบทวนกลยุทธ์
 • ตั้งค่าจำกัดการขาดทุนต่อเนื่องที่คุณยอมรับได้ เช่น หากขาดทุนถึง 10% ของเงินทุน คุณจะหยุดเทรดชั่วคราว

การติดตามและปรับปรุง

1. การบันทึกการเทรด (Trading Journal)

 • บันทึกการเทรดทุกครั้งรวมถึงรายละเอียดเช่น คู่สกุลเงิน ขนาดตำแหน่ง ระดับเข้า-ออก Stop Loss และ Take Profit
 • วิเคราะห์ผลลัพธ์และเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาด

2. การประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์

 • ประเมินผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่ากลยุทธ์การเทรดและการจัดการทุนของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่
 • ปรับปรุงกลยุทธ์และการจัดการทุนตามผลลัพธ์ที่ได้และสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง

3. การติดตามสถานะการเงิน

 • ติดตามสถานะการเงินของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนดไว้
 • ปรับเปลี่ยนการจัดการทุนตามสถานะการเงินและเป้าหมายการเทรดของคุณ

สรุป

การจัดการบริหารทุนเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการเทรด Forex การกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด การใช้คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit การคำนวณขนาดตำแหน่งการเทรดอย่างเหมาะสม และการติดตามผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถป้องกันการสูญเสียเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com