ศึกษาวิธีการทํากําไรจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ

ศึกษาวิธีการทํากําไรจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ

ศึกษาวิธีการทํากําไรจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ

การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Indicators) ในการเทรด Forex เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจการซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น อินดิเคเตอร์มีหลายประเภทและแต่ละประเภทมีความสามารถในการบอกข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือวิธีการใช้ตัวชี้วัดยอดนิยมบางตัวเพื่อทำกำไรจากการเทรด Forex

1. Moving Average (MA)

วิธีการใช้

Simple Moving Average (SMA)

 • เป็นการเฉลี่ยราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น 50 SMA คือการเฉลี่ยราคาปิดของ 50 วันล่าสุด

Exponential Moving Average (EMA)

 • ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า SMA ซึ่งทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วขึ้น

การทำกำไร

 • เมื่อราคาอยู่เหนือ MA แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น (ซื้อ)
 • เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่า MA แสดงถึงแนวโน้มขาลง (ขาย)
 • ใช้การตัดกันของเส้น MA สองเส้น เช่น 50 EMA กับ 200 EMA เพื่อหาจุดเข้าและออก

2. Relative Strength Index (RSI)

วิธีการใช้

 • RSI เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่บอกความแรงของการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100
 • ค่า RSI สูงกว่า 70 บอกว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป (Overbought) และมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลง
 • ค่า RSI ต่ำกว่า 30 บอกว่าตลาดมีการขายมากเกินไป (Oversold) และมีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น

การทำกำไร

 • ซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 และเริ่มกลับขึ้น
 • ขายเมื่อ RSI สูงกว่า 70 และเริ่มกลับลง

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

วิธีการใช้

 • MACD เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง EMA สองเส้น (เส้นเร็วและเส้นช้า) และเส้นสัญญาณ (Signal Line)
 • เส้น MACD ที่ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณเป็นสัญญาณซื้อ
 • เส้น MACD ที่ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณเป็นสัญญาณขาย

การทำกำไร

 • ใช้การตัดกันของเส้น MACD และเส้นสัญญาณเพื่อหาจุดเข้าและออก
 • ดูค่าฮิสโตแกรมของ MACD ว่ามีการเปลี่ยนทิศทางหรือไม่เพื่อยืนยันสัญญาณ

4. Bollinger Bands

วิธีการใช้

 • Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นกลาง (Simple Moving Average) และเส้นขอบสองเส้นที่ห่างจากเส้นกลางตามค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • เมื่อราคาแตะเส้นขอบบนบอกถึงการซื้อมากเกินไป (Overbought)
 • เมื่อราคาแตะเส้นขอบล่างบอกถึงการขายมากเกินไป (Oversold)

การทำกำไร

 • ซื้อเมื่อราคาหลุดออกจากเส้นขอบล่างและกลับเข้าไปในเส้นกลาง
 • ขายเมื่อราคาหลุดออกจากเส้นขอบบนและกลับเข้าไปในเส้นกลาง

5. Fibonacci Retracement

วิธีการใช้

 • Fibonacci Retracement ใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
 • ระดับสำคัญที่ใช้บ่อยคือ 38.2%, 50%, และ 61.8%

การทำกำไร

 • ซื้อที่ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญในแนวโน้มขาขึ้น
 • ขายที่ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญในแนวโน้มขาลง

การผสมผสานอินดิเคเตอร์

การใช้หลายอินดิเคเตอร์ร่วมกันสามารถเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

 • ใช้ MA และ MACD ร่วมกันเพื่อยืนยันแนวโน้ม
 • ใช้ RSI และ Bollinger Bands เพื่อหาจุดกลับตัว
 • ใช้ Fibonacci ร่วมกับ MA เพื่อหาจุดเข้าที่มีโอกาสสูง

การใช้ตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการทดสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ควรฝึกฝนในบัญชีเดโมก่อนนำมาใช้ในบัญชีจริงเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่เลือก

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com