5 คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดในตลาด Forex

5 คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดในตลาด Forex

5 คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดในตลาด Forex

การคาดการณ์ความผันผวนของคู่สกุลเงินในตลาด Forex นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ตามประสบการณ์ทั่วไป คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดในตลาด Forex ปกติจะเป็นคู่สกุลที่มีปริมาณการซื้อขายสูง และมีความเสี่ยงสูงในการลงทุนด้วย

ดังนั้น 5 คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดในตลาด Forex อาจประกอบด้วย

1. GBP/USD (British Pound/US Dollar)

  • คู่สกุลเงินนี้มีผันผวนมาก เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของเศรษฐกิจสองประเทศใหญ่ และความผันผวนในการเมื่องการเงินของทั้งสองประเทศ

2. EUR/USD (Euro/US Dollar)

  • เป็นคู่สกุลที่มีความนิยมสูงในการซื้อขาย มีความผันผวนสูงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา

3. USD/JPY (US Dollar/Japanese Yen)

  • คู่สกุลเงินนี้มีลักษณะที่เป็นผลต่อประเทศอื่น ๆ มีความผันผวนสูง เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับกระแสเงินทุนระหว่างประเทศและการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์

4. AUD/USD (Australian Dollar/US Dollar)

  • คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนสูง เนื่องจากออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกสินค้าทางเกษตรและเงินดิจิตอลที่สำคัญ

5. USD/CAD (US Dollar/Canadian Dollar)

  • คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนสูง มีการติดตามและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของแคนาดาที่มีผลต่อการควบคุมราคาน้ำมัน

ความผันผวนของคู่สกุลเงินจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายเศรษฐกิจ, ข่าวสารทางการเงิน, และความต้องการในตลาดทั่วโลก

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com