การเทรด Forex โดยใช้ National Capital

trading-forex-using-notional-capital

การเทรด Forex โดยใช้ National Capital

การเทรด Forex โดยใช้ Notional Capital หรือ “เงินทุนเสมือน” เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินทุนทั้งหมดที่ถูกกำหนดไว้ในสัญญาการซื้อขาย ซึ่งช่วยในการประเมินขนาดของการเทรดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนเงินทุนทั้งหมดในบัญชีการเทรด ความเข้าใจในแนวคิดของ Notional Capital จะช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์การเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติม

National Capital คืออะไร?

National Capital คือมูลค่าเสมือนของสัญญาซื้อขายที่ใช้ในการประเมินขนาดของการเทรดในตลาด Forex ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถทราบถึงขนาดของการเทรดและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

วิธีการใช้ National Capital ในการเทรด Forex

1.การคำนวณ National Value

 • National Value คำนวณจากขนาดของสัญญาการเทรดและอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
 • ตัวอย่าง: หากคุณเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD จำนวน 1 ล็อต (100,000 หน่วย) และอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 1.10 Notional Value จะเท่ากับ 100,000 x 1.10 = 110,000 USD

2.การใช้ Leverage

 • Leverage เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มขนาดของการเทรด โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนทั้งหมดในบัญชี
 • ตัวอย่าง: หากใช้ Leverage 1:100 และคุณต้องการเปิดการเทรดที่มี National Value 100,000 USD คุณจะต้องใช้เงินทุนเพียง 1,000 USD ในบัญชี

3.การจัดการความเสี่ยง

 • การเข้าใจ National Value ช่วยในการกำหนดขนาดของการเทรดและการใช้ Stop-Loss และ Take-Profit อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวอย่าง: หากคุณมีเงินทุน 10,000 USD และต้องการเสี่ยงไม่เกิน 2% ต่อการเทรดแต่ละครั้ง คุณจะสามารถเสี่ยงได้ไม่เกิน 200 USD หากคุณใช้ Leverage 1:100 ขนาดของการเทรดจะเท่ากับ 20,000 USD

4.การตั้งค่า Margin

 • Margin คือจำนวนเงินที่ต้องใช้เพื่อเปิดการเทรด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ National Value
 • ตัวอย่าง: หากใช้ Leverage 1:100 และต้องการเปิดการเทรดที่มี National Value 100,000 USD คุณจะต้องใช้ Margin 1,000 USD ในบัญชี

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ National Capital

ข้อดี

 • การขยายขนาดการเทรด: การใช้ National Capital ร่วมกับ Leverage ช่วยให้นักลงทุนสามารถขยายขนาดของการเทรดได้มากขึ้น
 • การจัดการความเสี่ยง: ความเข้าใจ National Value ช่วยในการกำหนดขนาดของการเทรดและการใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย

 • ความเสี่ยงสูง: การใช้ Leverage สูงเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนอย่างรวดเร็ว
 • การจัดการเงินทุนที่ซับซ้อน: การคำนวณ National Value และการจัดการ Margin อาจมีความซับซ้อนสำหรับนักลงทุนมือใหม่

ตัวอย่างการคำนวณ Notional Capital

สมมติว่าคุณต้องการเทรดคู่สกุลเงิน USD/JPY โดยมีขนาดการเทรด 2 ล็อต (200,000 หน่วย) และอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 110

 • National Value = 200,000 x 110 = 22,000,000 JPY
 • หากใช้ Leverage 1:100 คุณจะต้องใช้ Margin = 22,000,000 / 100 = 220,000 JPY

การเทรด Forex โดยใช้ National Capital เป็นวิธีการที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถขยายขนาดของการเทรดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ต้องใช้การจัดการเงินทุนและความรู้ในการคำนวณอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการขาดทุนที่เกินความสามารถในการรับได้

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com