ล้างพอร์ต คืออะไร?

ล้างพอร์ต คืออะไร?

ล้างพอร์ต คืออะไร?

“ล้างพอร์ต” (Blowout) ในบทบาทของการซื้อขายหรือการลงทุนหมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนหรือเทรดเดอร์สูญเสียเงินมากถึงขีดสุด ทำให้ทุนลงทุนหรือพอร์ตลงทุนของตนถูกลดลงมากหรือหมดไปตั้งแต่เดิมที่มีอยู่เพียงเท่านั้น สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเทรดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดหรือจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการเลือกกลยุทธ์หรือการจัดการเงินที่ไม่เหมาะสม

สาเหตุที่ทำให้เกิดล้างพอร์ตได้

1.การเสี่ยงในการเทรดที่สูงเกินไป

  • การเสี่ยงเงินมากเกินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตลาด การที่ตลาดเคลื่อนไหวไม่ตรงกับที่คาดหวังอาจทำให้เสี่ยงที่คาดไม่ถูกและสูญเสียเงินไปมากกว่าที่คาดการณ์

2.การจัดการเงินที่ไม่เหมาะสม

  • การลงทุนหรือการเทรดโดยไม่มีกฎ Money Management ที่ชัดเจนหรือการเสี่ยงเงินมากเกินไปต่อการเทรดแต่ละครั้ง ทำให้มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นที่จะล้มเหลว

3.ความผิดพลาดในกลยุทธ์การเทรด

  • การเลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพตลาดหรือการทำการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดผลการเทรดที่เสี่ยงต่อการสูญเสียทุน

4.ปัจจัยภายนอก

  • สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหรือหลักทรัพย์ที่คุณลงทุนหรือเทรดอาจทำให้เสียทุน

วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการล้างพอร์ต

1.บริหารจัดการเงินอย่างมีระเบียบ

  • ใช้กฎ Money Management ที่เหมาะสม เช่น การเสี่ยงไม่เกิน 1% ของทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียทุนมาก

2.การทำการวิเคราะห์และวางแผนที่ดี

  • การทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้การตัดสินใจในการเทรดมีการพิจารณาอย่างถูกต้อง

3.การใช้กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม

  • ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและความสามารถของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสีย

4.การทบทวนและปรับปรุง

  • ตรวจสอบผลการเทรดและการดำเนินการเป็นประจำ เพื่อปรับปรุงแผนการลงทุนหรือการเทรดให้เหมาะสม

การล้างพอร์ตเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการในการลงทุนหรือการเทรด ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการมีการบริหารจัดการเงินที่ดีและการวางแผนที่มั่นคง

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com