ความแตกต่างระหว่าง BID Price กับ ASK Price 

ความแตกต่างระหว่าง BID Price กับ ASK Price 

ความแตกต่างระหว่าง BID Price กับ ASK Price 

ความแตกต่างระหว่าง BID Price และ ASK Price มีดังนี้

1. นิยาม

  • BID Price (ราคาซื้อ) ราคาที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์
  • ASK Price (ราคาเสนอขาย) ราคาที่ผู้ขายยินดีขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์

2. ตำแหน่งในตลาด

  • BID Price มักจะต่ำกว่า ASK Price เป็นราคาที่ผู้ซื้อเสนอเพื่อซื้อ
  • ASK Price มักจะสูงกว่า BID Price เป็นราคาที่ผู้ขายเสนอเพื่อขาย

3. สเปรด (Spread)

  • Spread คือส่วนต่างระหว่าง BID Price และ ASK Price ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างราคาที่ผู้ซื้อพร้อมจ่ายและราคาที่ผู้ขายพร้อมรับ โดยทั่วไปสเปรดนี้จะเป็นกำไรสำหรับโบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการการซื้อขาย

4. การใช้งาน

  • BID Price ใช้เมื่อคุณต้องการขายสินทรัพย์ในราคาที่ผู้ซื้อพร้อมจ่าย
  • ASK Price ใช้เมื่อคุณต้องการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ผู้ขายพร้อมรับ

ตัวอย่างเช่น ถ้า BID Price ของหุ้น A คือ 100 บาท และ ASK Price คือ 102 บาท สเปรดจะเป็น 2 บาท ซึ่งหมายถึงว่าผู้ซื้อยินดีจ่าย 100 บาทเพื่อซื้อ แต่ผู้ขายต้องการ 102 บาทเพื่อขาย

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com