แนวคิด Money Management

แนวคิด Money Management

การบริหารจัดการเงิน (Money Management) เป็นแนวคิดสำคัญในการเทรด Forex และการลงทุนอื่น ๆ ที่ช่วยให้สามารถควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างยั่งยืน โดยหลักการพื้นฐานของ Money Management มีดังนี้

1. การกำหนดขนาดการเทรด (Position Sizing)

การกำหนดขนาดการเทรดเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนเท่าไรในแต่ละการเทรด เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อการสูญเสีย

หลักการของการเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage Risk)

การกำหนดจำนวนเงินที่เสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนทั้งหมด เช่น เสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง หากคุณมีทุน 10,000 USD และกำหนดความเสี่ยงที่ 2% คุณจะเสี่ยงเพียง 200 USD ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

การคำนวณขนาดการเทรด (Position Size Calculation)

ตัวอย่างเช่น

 • ทุน: 10,000 USD
 • ความเสี่ยง: 2% (200 USD)
 • Stop Loss: 50 pips
 • Pip Value: 10 USD

2. การตั้ง Stop Loss และ Take Profit

การตั้งจุด Stop Loss และ Take Profit เป็นการกำหนดขอบเขตการขาดทุนและการทำกำไรล่วงหน้า ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงและล็อคกำไร

Stop Loss

 • ตั้งจุด Stop Loss ในระดับที่คุณพร้อมจะรับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการขาดทุนที่ไม่จำเป็น เช่น ใต้แนวรับในแนวโน้มขาขึ้น หรือเหนือแนวต้านในแนวโน้มขาลง

Take Profit

 • ตั้งจุด Take Profit ในระดับที่คุณคาดว่าราคาจะถึงตามการวิเคราะห์ เช่น แนวต้านสำคัญ, ระดับ Fibonacci, หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

3. การใช้ Risk-Reward Ratio

 • Risk-Reward Ratio เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับผลตอบแทนที่คาดหวัง

การตั้งค่า Risk-Reward Ratio

 • ตั้งค่า Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสม เช่น 1:2 หรือ 1:3 ซึ่งหมายความว่าคุณยอมเสี่ยง 1 ส่วนเพื่อทำกำไร 2 หรือ 3 ส่วน

การคำนวณ

 • ตัวอย่างเช่น หาก Stop Loss อยู่ที่ 50 pips และ Take Profit ที่ 100 pips Risk-Reward Ratio คือ 1:2

4. การกระจายความเสี่ยง (Diversification)

 • การกระจายความเสี่ยงเป็นการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทหรือหลายคู่เงินเพื่อลดความเสี่ยง

การกระจายการลงทุน

 • ไม่ควรเทรดเพียงคู่เงินเดียว ควรกระจายการลงทุนในหลายคู่เงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิด

การจัดสรรทุน

 • กระจายการใช้ทุนในการเทรดแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสี่ยงทุนทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว

5. การใช้ Trailing Stop

 • Trailing Stop เป็นการปรับ Stop Loss ตามราคาที่เคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวก เพื่อรักษากำไร

การตั้งค่า Trailing Stop

 • ตั้งค่า Trailing Stop ให้เคลื่อนที่ตามราคาที่กำลังขึ้นหรือลงตามทิศทางของการเทรดเพื่อรักษากำไรบางส่วนในกรณีที่ราคากลับตัว

6. การจัดการอารมณ์และวินัยในการเทรด

 • การมีวินัยในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามแผนการเทรดและการบริหารจัดการเงิน

การปฏิบัติตามแผนการเทรด

 • ปฏิบัติตามแผนการเทรดที่วางไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแผนการเทรดกลางคันเนื่องจากอารมณ์

การบันทึกและวิเคราะห์การเทรด

 • บันทึกการเทรดทุกครั้งและทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และการบริหารจัดการเงิน

สรุป

Money Management เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการเทรด Forex การกำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสม การตั้ง Stop Loss และ Take Profit การใช้ Risk-Reward Ratio การกระจายความเสี่ยง การใช้ Trailing Stop และการจัดการอารมณ์ในการเทรด เป็นหลักการที่คุณควรนำมาใช้เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com