ความผันผวนในตลาด Forex

ความผันผวนในตลาด Forex

ความผันผวนในตลาด Forex

ความผันผวนในตลาด Forex (Foreign Exchange Market) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ความผันผวนนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนและผู้ค้ามองหาเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังเช่นกัน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนในตลาด Forex

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

 • ตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน การประกาศตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
 • นโยบายการเงิน การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
 • นโยบายการคลัง การเปลี่ยนแปลงในนโยบายภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาล

ปัจจัยทางการเมือง

 • การเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 • นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล การประกาศนโยบายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการเงินและการค้า

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์

 • ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การก่อการร้าย, สงคราม, การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
 • เหตุการณ์สำคัญทางการเมือง เช่น Brexit ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินของอังกฤษและยุโรป

ปัจจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของตลาด

 • ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความวิตกกังวลหรือความมั่นใจของนักลงทุนสามารถทำให้ตลาดผันผวน
 • การเก็งกำไร การซื้อขายที่เกิดจากการคาดการณ์แนวโน้มของตลาด

ปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิด

 • เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, พายุ, โรคระบาด
 • เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ เช่น การแถลงข่าวหรือการประกาศที่สำคัญจากผู้นำประเทศ

การวัดความผันผวนในตลาด Forex

 • Historical Volatility (HV) การวัดความผันผวนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
 • Implied Volatility (IV) การวัดความผันผวนที่คาดการณ์จากราคาของตัวเลือก (Options) ซึ่งสะท้อนความคาดหมายของนักลงทุนต่อความผันผวนในอนาคต

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความผันผวนในตลาด Forex

 • การประกาศอัตราดอกเบี้ย หากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนของ USD จะมีความผันผวนสูง
 • Brexit การลงประชามติและกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษทำให้ GBP/USD และคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องมีความผันผวนอย่างมาก
 • วิกฤตการณ์ทางการเงิน วิกฤตการณ์ทางการเงินในประเทศต่างๆ เช่น วิกฤตหนี้สินในยุโรปส่งผลให้ EUR มีความผันผวนสูง

การจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาด Forex

 • การใช้ Stop-Loss การตั้งคำสั่งขายเพื่อจำกัดการขาดทุนในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่คาด
 • การกระจายการลงทุน การลงทุนในหลายคู่สกุลเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของคู่สกุลเงินเดียว
 • การติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์ การติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อประเมินแนวโน้มของตลาด

ความผันผวนในตลาด Forex จึงเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน การเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนและการใช้เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดนี้

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com