สิ่งใดทำให้เกิด Volatility?

สิ่งใดทำให้เกิด Volatility?

สิ่งใดทำให้เกิด Volatility?

ความผันผวน (Volatility) ของราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงินเกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

ปัจจัยเศรษฐกิจ

 • ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เช่น GDP, อัตราการว่างงาน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สามารถส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์
 • นโยบายการเงิน การปรับอัตราดอกเบี้ยและนโยบายของธนาคารกลาง เช่น การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้ตลาดมีความผันผวน
 • นโยบายการคลัง การใช้จ่ายของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงภาษีมีผลกระทบต่อตลาด

ปัจจัยการเมือง

 • ความไม่แน่นอนทางการเมือง เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง, การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล, การประท้วง สามารถทำให้ตลาดมีความผันผวน
 • นโยบายรัฐบาล การประกาศนโยบายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสามารถส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ปัจจัยตลาด

 • ความผันผวนของตลาดอื่น ตลาดการเงินทั่วโลกเชื่อมโยงกัน การเปลี่ยนแปลงในตลาดหนึ่งอาจส่งผลต่ออีกตลาดหนึ่ง
 • สภาพคล่องของตลาด เมื่อตลาดมีการซื้อขายน้อย การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์จะมีความผันผวนมากขึ้น
 • การเก็งกำไร นักลงทุนที่เก็งกำไรในตลาดสามารถทำให้เกิดความผันผวนเมื่อมีการซื้อขายในปริมาณมาก

ปัจจัยภายในบริษัท

 • ผลประกอบการของบริษัท การประกาศผลประกอบการที่ดีหรือไม่ดีสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
 • ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ ข่าวเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ, การเปลี่ยนแปลงในฝ่ายบริหาร, ปัญหาทางกฎหมายหรือการฟ้องร้อง

ปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิด

 • เหตุการณ์ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, พายุ, หรือโรคระบาด สามารถทำให้ตลาดมีความผันผวนสูง
 • เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สงคราม, การก่อการร้าย, ความขัดแย้งระหว่างประเทศสามารถทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาด

ปัจจัยทางจิตวิทยา

 • ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความเชื่อมั่นหรือความวิตกกังวลของนักลงทุนสามารถทำให้เกิดความผันผวนในตลาดได้
 • พฤติกรรมการลงทุน พฤติกรรมของนักลงทุน เช่น การซื้อขายตามแนวโน้ม (trend-following) หรือการตื่นตระหนก (panic selling) สามารถทำให้ตลาดมีความผันผวน

ตัวอย่างการวัด Volatility

หนึ่งในดัชนีที่ใช้วัดความผันผวนคือ VIX (Volatility Index) ซึ่งคำนวณจากราคา Options ของ S&P 500 เพื่อสะท้อนความคาดหมายของความผันผวนในอีก 30 วันข้างหน้า

การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจและวางแผนการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นโดยการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com