กฎของ Day Trading มีอะไรบ้าง?

กฎของ Day Trading มีอะไรบ้าง?

กฎของ Day Trading มีอะไรบ้าง?

การทำ Day Trading คือการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันโดยไม่ถือครองหลักทรัพย์นั้นข้ามคืน กฎและข้อกำหนดของ Day Trading มีหลายด้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของแต่ละประเทศ นี่คือกฎสำคัญที่นักลงทุนควรรู้เมื่อทำ Day Trading

กฎสำคัญของ Day Trading

Pattern Day Trader (PDT) Rule (สำหรับตลาดสหรัฐฯ)

 • หากคุณทำการซื้อขาย (ซื้อและขายในวันเดียวกัน) หลักทรัพย์ 4 ครั้งหรือมากกว่านั้นในช่วง 5 วันทำการ และจำนวนการซื้อขายนี้มากกว่า 6% ของการซื้อขายทั้งหมดในบัญชี คุณจะถูกจัดเป็น Pattern Day Trader
 • บัญชีของคุณต้องมีมูลค่าเงินทุนขั้นต่ำ $25,000 ในทุกๆ วันทำการที่มีการซื้อขาย หากยอดเงินน้อยกว่า $25,000 คุณจะไม่สามารถทำการ Day Trading ได้จนกว่ายอดเงินจะมากกว่าขั้นต่ำนี้

ข้อกำหนดเงินทุน

 • ในบางประเทศ อาจมีการกำหนดยอดเงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีเพื่อทำ Day Trading โดยขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และกฎข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน

Margin Requirements

 • นักเทรดที่ใช้บัญชีมาร์จิ้นในการ Day Trading ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้นที่กำหนดโดยโบรกเกอร์
 • นักเทรดที่ใช้บัญชีมาร์จิ้นในการ Day Trading ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้นที่กำหนดโดยโบรกเกอร์
 • ต้องมีการรักษาระดับเงินทุนในบัญชีตามที่กำหนด มิฉะนั้นอาจถูกเรียกเงินเพิ่มเติม (Margin Call)

การจัดการความเสี่ยง

 • การใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop-Loss Orders) เพื่อจำกัดการขาดทุน
 • การกำหนดเป้าหมายกำไร (Take-Profit Orders) เพื่อรักษากำไรที่ได้รับ
 • การกระจายความเสี่ยงโดยการไม่ลงทุนในสินทรัพย์ตัวเดียว

กฎการห้าม Short Sale (Short Sale Restrictions)

 • กฎที่ห้ามการขายชอร์ต (Short Selling) ในบางสถานการณ์หรือบางประเภทของหลักทรัพย์ อาจมีการกำหนดช่วงเวลาในการห้ามขายชอร์ต

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

 • นักลงทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงกฎของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เช่น SEC ในสหรัฐอเมริกา หรือ ก.ล.ต. ในประเทศไทย
 • ห้ามใช้ข้อมูลวงใน (Insider Trading) และต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการซื้อขายหลักทรัพย์

การศึกษาและการฝึกฝน

 • การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
 • การฝึกฝนด้วยบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขายด้วยเงินจริง

การรักษาบันทึกการซื้อขาย

 • การเก็บบันทึกการซื้อขายทั้งหมดเพื่อประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย

ข้อควรระวังสำหรับนัก Day Trader

 • ความผันผวนและความเสี่ยงสูง ตลาดอาจมีความผันผวนสูงในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุน
 • การใช้มาร์จิ้นอย่างระมัดระวัง การใช้เงินทุนจากบัญชีมาร์จิ้นอาจทำให้เกิดการขาดทุนที่สูงขึ้น
 • การหลีกเลี่ยงอารมณ์ในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่อิงตามอารมณ์หรือความรู้สึกสามารถทำให้เกิดการขาดทุน

การทำ Day Trading ต้องการความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เข้มงวด การเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบจะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
Founded Year 2009, leverage 1:1000, Platforms MT4/MT5, Website 28 languages
Founded Year 2010, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 20 languages

© Copyright 2024 Busforex.com